Obrana země není jen věcí armády, ale celé společnosti

 24. 11. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Velitelské shromáždění Armády České republiky v úterý definovalo konkrétní úkoly armády, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka přivítal vrchního velitele Ozbrojených sil AČR prezidenta Miloše Zemana, premiéra Petra Fialu, ministryni obrany Janu Černochovou, kdy všem jmenovaným mimo jiné poděkoval za podporu armády. „Evropa i naše republika se nachází ve složitém období. Ruská invaze na Ukrajinu zcela změnila bezpečnostní situaci. Válka v Evropě se opět stala realitou a probíhá na samé hranici Severoatlantické aliance. Konflikty se opakují s železnou pravidelností. Věčný mír je utopie,“ konstatoval hned v úvodu svého projevu generál Řehka.

shrmazdeniFoto: Velitelské shromáždění Armády České republiky v úterý definovalo konkrétní úkoly armády, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Podle náčelníka Generálního štábu se nechala Evropa dlouho chlácholit tím, že k žádnému konfliktu nedojde a podcenila varovací dobu, která běžela minimálně od roku 2014 po anexi Krymu. „Západní společnosti to ale nechtěli vidět a těm, co to viděli, nechtěli naslouchat. Doufali jsme, že se vše nakonec uklidní. Doufání ale není strategie,“ uvedl Řehka. Proto není největší přezbrojení armády v historii země už jen přání, ale naprostá nutnost. Podpora politické reprezentace a také důvěra společnosti jsou podle generála důležité základy pro změny. „Armáda potřebuje mít důvěru společnosti. Bez ní není ničím. Není to východisko, ale podmínka pro naši práci. Obrana země koneckonců není jen věcí armády, ale celé společnosti,“ řekl generál Řehka. „Nechci nic přivolávat, ale kdyby došlo ke střetu mezi Ruskem a Aliancí, naší země se to dotkne okamžitě. Armáda bude aktivním účastníkem od první minuty. Území České republiky, naše infrastruktura a naši spoluobčané budou cílem nepřátelského působení ve všech doménách. Je také dobré mít na paměti, že řada zbraňových systémů, které dnes ničí Ukrajinu, doletí i na naše území. Situace je vážná a my musíme reagovat,“ varoval náčelník Generálního štábu.

hranice_nastupFoto: Armáda potřebuje mít důvěru společnosti. Bez ní není ničím. | mjr. Ladislav Kabát

Ve svém projevu pak gen. Řehka představil klíčové úkoly pro rok 2023, kdy hlavním úkolem je bojeschopnost a je tak potřeba udržovat maximální míru bojeschopnosti a připravenosti armády. Je to ten nejvyšší úkol armády i na příští rok. K naplnění tohoto cíle pak Řehka vytyčil pět prioritních oblastí:  

Vojenská revize obrany

Musí se revidovat scénáře a naše obranné plány a zjistit, zdali jsou reálné a odpovídají současné situaci i zdrojům. Armáda musí být připravena reagovat tady a teď.

Musíme zpracovat vizi válčení budoucnosti pro Armádu České republiky

Podobné úsilí probíhá také v Alianci. Pokud již dnes rozhodujeme o pořízení zbraňových systémů na dalších 40 let, je nezbytně nutné mít dobrou představu o tom, jak budeme válčit. Proto jsem zřídil radu pro budoucí válčení s řadou pracovních týmů. Věnujeme se tomu intenzivně a výsledek očekávám do poloviny příštího roku.

Je nutné urychlit modernizaci všech funkcí armády na bojišti

Potřebujeme modernizovat velení a řízení, zpravodajsko-informační podporu palby, manévr, ochranu sil nebo udržitelnost. Zdaleka se nejedná jen o modernizaci pro válčení budoucnosti, jak je tomu třeba u letounů páté generace. Často armáda dohání to, co potřebovala dávno. Ať už se jedná o nová bojová vozidla pěchoty, děla, tanky, vrtulníky, logistická vozidla nebo výbavu jednotlivce. Nestačí už jenom lepit záplaty a dohánět zpoždění. Teď je potřeba ho dohnat rychle. „My vojáci musíme udělat vše pro to, abychom využili současnou vůli investovat do obrany. Zároveň ale musíme striktně priority izolovat, aby byly efektivní. Pravda je totiž taková, že i přes nárůst rozpočtu nebudeme mít ani teď dostatek zdrojů pro ideální řešení všech problémů,“ nastínil generál Řehka.

Musíme se věnovat lidem

Lidé jsou všechno, to oni vyhrávají války, ne zbraně upozornil náčelník GŠ ve svém projevu. „Současný personální model je neudržitelný. Armáda není naplněná. Stárne a je potřeba to systémově změnit. Už v tuto chvíli s kolegy z Ministerstva obrany situaci velmi podrobně vyhodnocujeme a chystáme konkrétní kroky ke zlepšení,“ konstatoval. Žádný kouzelný recept ale neexistuje. Vyžaduje to podle něj tvrdou práci. Od pořízení kvalitního vybavení a výcviku až po zdravou organizační kulturu a kvalitní zázemí. To vše platí podle generála i pro vojáky v aktivní záloze i pro vojáky z povolání. „Toto je z dlouhodobého hlediska ta nejdůležitější výzva,“ vyzdvihl Řehka. 

Je potřeba kultivovat strategickou diskusi o obraně ČR

Náčelní GŠ zdůraznil, že armáda nemá nic proti kritice. Naopak, kritika jí posouvá dále. „Potřebujeme ale také seriózní debatu o obraně a bezpečnosti země. Přestaňme ve veřejné diskuzi tolik řešit, kolik má mít brigáda vozidel, jaký budou mít kanon a která firma je dodá. Pojďme daleko více řešit, k čemu nám ty brigády budou. Kdo je náš protivník? Co nám reálně hrozí? Co k obraně potřebujeme? Jak budeme v krizi mobilizovat společnost? A jestli k tomu máme veškerou legislativu?“ konkretizoval generál.  Důležitým parametrem úspěchu fungování obrany není jen ozbrojená složka, ale podpora celé společnosti. A tady si podle Řehky můžeme vzít příklad z Ukrajiny. „Přivezl jsem si odtamtud dvě velké lekce pro naši zemi i pro naši armádu. První lekci je, že Ukrajinci podporu Západu nedostali automaticky, ale vybojovali si ji. Byli připraveni, ukázali odhodlání, postavili se na odpor a dosáhli úspěchu. O své spravedlivé věci, o svém odhodlání a o tom, že je v našem zájmu je podporovat, nás dokázali přesvědčit. Druhou lekci je, že Ukrajinu brání celá společnost. Má své hodnoty, které jsou jí drahé, na kterých se shoduje a je ochotna za ně bojovat. Poučením pro nás je, že nemůžeme jen spoléhat, že nám někdo přijde na pomoc, když pro to v prvé řadě sami neuděláme maximum,“ řekl generál. Podle Řehky je potřeba rozvíjet a posilovat vztah mezi armádou a společností. Ukazuje se také, jak důležité je naše členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Jejich soudržnost je v životním zájmu ČR.

Prezident Miloš Zeman pak v rámci Velitelského shromáždění AČR připomněl, že jde o jeho poslední návštěvu tohoto shromáždění v pozici vrchního velitele Ozbrojených sil ČR. Ve svém bilančním projevu připomněl nutnost udržitelnosti výdajů na hranici 2% DPH, zkušenosti z misí, které mohou přinést potřebné zkušenosti zpět do profesionální armády. „Netvrdím, že naše armáda má být výrazně expediční. Uznávám princip teritoriální obrany, ale pokud neseme spoluodpovědnost i jako členové Severoatlantické aliance za světovou a nikoli pouze za vlastní bezpečnost, pak je účast našich vojáků na těchto misích nezastupitelná,“ uvedl prezident. Opakovaně také kritizoval odchod Aliance z Afghánistánu a považuje jej za prohru a kapitulaci. Připomněl také svá doporučení při využití bezpilotních prostředků ve výzbroji AČR. Podle prezidenta se právě tyto prostředky osvědčily při obraně Ukrajiny. Závěrem zopakoval, že kromě války na Ukrajině tu stále zůstává ještě jeden nepřítel, a tím je mezinárodní terorismus.

Podle premiéra Fialy vláda od začátku kladla důraz na modernizaci ozbrojených sil a na to, aby zajistila adekvátní zdroje. „Jsou to závazky, které jsme vložili do našeho programového prohlášení,“ uvedl premiér. Jejich konkrétní podobu převedla do Desatera pro obranu ministryně Černochová. Od začátku také vláda počítá se splněním slibu investovat do obrany ročně dvě procenta HDP. „Potvrzuji náš úmysl, abychom dvou procent výdajů na obranu dosáhli, že chceme dvou procent výdajů na obranu dosáhnout už v roce 2024. Jedním z cílů těch investic je rychlé dokončení akvizic,“ zdůraznil Petr Fiala. Podle něj má válka na Ukrajině spoustu negativních dopadů, a pokud vůbec přinesla něco pozitivního, tak to je nalezení jednoty mezi západními zeměmi a posílení akceschopnosti našich mezinárodních institucí. Vyzdvihl také akce Severoatlantické aliance na východní hranici a připomněl naše velení Mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku.

Ministryně obrany Jana Černochová na projev premiéra Fialy navázala s tím, že ještě letos v prosinci má armáda převzít první ze slíbených německých tanků Leopard 2. Česko má získat od Německa darem celkem 14 tanků starší modifikace A4 a vyprošťovací vozidlo na oplátku za dodávky tanků z armádních skladů na Ukrajinu. Úspěch na bojišti podle ní ale nepřináší jen nové technologické řešení v některé z oblastí, ale dovedné využití dostupných prostředků ve všech pěti bojových doménách, a tomu podle ní musí odpovídat i další rozvoj české armády. „Na bojišti budoucnosti bude mít vedle dronů své místo nejen obrněná technika v podobě tanků a bojových vozidel pěchoty, ale i lehké pěší síly, vybavené těmi nejmodernějšími zbraňovými systémy, které jim propůjčí bezprecedentní letalitu,“ dodala. Stát rovněž podle ní musí mít připravené nejen odpovídající množství zbraní a munice, ale musí také disponovat schopností část těchto zbraní a munice vyrábět i zajistit jim servis. Ministryně také připomněla jednu paralelu, a to pomoc Československa nově vznikající republice Izrael. „Spočívala na třech pilířích – na dodávkách zbraní a munice, výcviku izraelských vojáků československou armádou a občanské peněžní sbírce ve prospěch státu Izrael, která jen tak mimochodem vynesla 30 milionů tehdejších československých korun,“ dodala ministryně. 

Na tiskové konferenci ještě náčelník Generálního štábu připomněl, že závazek ČR ve výši 2 % HDP na výdaje na obranu je velice důležitý moment, avšak nemůže být jednorázový. Jde o kontinuální budování bojeschopné armády. Dnešní investice jsou podle gen. Řehky na další krizi. „Ta přijde za nějakých 15 let. Na tuhle krizi jsme měli investovat před patnácti lety a úroveň výdajů držet.

tiskovkaFoto: Na tiskové konferenci ještě náčelník Generálního štábu připomněl, že závazek ČR ve výši 2 % HDP na výdaje na obranu je velice důležitý moment, avšak nemůže být jednorázový. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Pokud chceme opravdu investovat do naší obrany, je potřeba to dělat stabilně a je potřeba to dělat dlouhodobě. Já jsem moc rád za to, že tady ta vůle je a za to, že nás společnost podporuje,“ zdůraznil náčelník Generálního štábu Karel Řehka.

Zdroj: Velitelské shromáždění Armády České republiky

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP