Slovenské a české společnosti na cestě k hlubší obranné spolupráci

 31. 10. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Otázka, zdali je možné očekávat prohloubení česko-slovenské obranné spolupráce, je ve světle posledních dní čím dál aktuálnější. Dne 20. října se totiž v Bratislavě, i za přítomnosti slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě, uskutečnila prezentace českých firem obranného a bezpečnostního průmyslu. Cílem setkání bylo najít oblasti, ve kterých by české a slovenské podniky mohly vzájemně spolupracovat.

Prezentace českých firem z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu se uskutečnila v rámci Projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Pod záštitou a za přítomnosti velvyslance České republiky na Slovensku pana Tomáše Tuhého se prezentovalo celkem 8 českých společností. Prezentace se zúčastnili ministr obrany Jaroslav Naď, ministr vnitra Roman Mikulec, náměstkyně ministra obrany ČR Radka Konderlová, zástupci Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky, Prezidia Policejního sboru Ministerstva vnitra SR i představitelé Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a Sdružení bezpečnostního a obranného průmyslu SR a další. Cílem celé akce bylo identifikovat možnosti spolupráce českých a slovenských podniků a představit slovenské straně novinky z produkce českých firem.

164071Foto: České firmy obranného a bezpečnostního průmyslu přijely do Bratislavy hledat možnosti spolupráce se slovenskými zbrojaři | Ivan Kelement / Ministerstvo obrany SR

O tom, že právě průmyslová spolupráce v oblasti obranných a bezpečnostních technologií má smysl, svědčí i slova ministra obrany Slovenské republiky Jaroslava Nadě. Ten ve svém příspěvku na prezentaci řekl, že je podporovatelem spolupráce mezi oběma zeměmi, a to zejména pokud se jedná o obranu a bezpečnost. Jaroslav Naď zároveň zdůraznil, že základem dobré spolupráce je kromě blízkosti obou národů i vzájemná výhodnost spolupráce. Pozitivně hodnotil setkání i prezident Sdružení bezpečnostního a obranného průmyslu SR Tibor Straka, který řekl, že je přesvědčen, že obě země mají co nabídnout ve prospěch společného rozvoje a zisku příležitostí. Navzájem se obě země považují za klíčové partnery. 

Možné příklady spolupráce

V první řade je třeba dané setkání hodnotit pozitivně. Obě země, jak Česko tak i Slovensko, nabízejí kvalitní obranné a bezpečnostní technologie a produkty a díky vzájemné spolupráci by se mohly lépe prosazovat na zahraničních trzích. Otevírají se také možnosti v oblasti vývoje a výroby nových systémů a technologií, o které by mohly mít armády obou zemí v budoucnosti zájem. Oblastí, ve kterých můžou obě země spolupracovat už dnes, je hned několik. Jak informuje ekonomický diplomat z velvyslanectví ČR v Bratislavě Petr Darmovzal, obě země by mohly spolupracovat v rámci Evropského obranného fondu, ale také v projektech v rámci NATO nebo zemí V4. Například Česká republika už dnes spolupracuje v rámci PESCO projektu „Protidronová obrana“ s Itálií. Cílem je vytvořit systém, který má sloužit jako obrana proti velmi malým a malým bezpilotním prostředkům. Zapojením Slovenska do tohoto projektu by se slovenské společnosti z oblasti dronů a pokročilých technologií podílely na vývoji tohoto systému a v případě úspěchu by se mohly společnostem z ČR a SR otevřít i exportní příležitosti. Tento krok by přispěl i rozvoji výzkumu a vývoje moderních technologií na území Slovenska, což současné vedení slovenského rezortu obrany považuje za důležité.

crsk_TITFoto:  Obě země, jak Česko tak i Slovensko, nabízejí kvalitní obranné a bezpečnostní technologie a produkty a díky vzájemné spolupráci by se mohly lépe prosazovat na zahraničních trzích. | Ministerstvo obrany ČR

Kromě spolupráce na projektech nadnárodních se oba státy v současnosti soustředí i na modernizaci vlastních ozbrojených sil. V této oblasti také existuje prostor pro spolupráci. Slovensko i Česká republika mají v rámci svých závazků vůči spojencům povinnost disponovat těžkou mechanizovanou brigádou, a proto bude potřeba nakoupit nejen nová bojová vozidla pěchoty, ale velice pravděpodobně i nové tanky. Komplexní hodnocení obrany SR za rok 2020 upozorňuje, že Ozbrojeným silám SR chybí zejména moderní zbraňové systémy, tanky, či obrněná bojová vozidla. S nákupem nových tanků počítá i Koncepce výstavby Armády České republiky 2030. Jelikož obě země počítají s nákupem nových tanků, lze hovořit o spolupráci při vytváření dodavatelských řetězců. Zároveň by společný postup při nákupu tanků mohl snížit jejich celkovou cenu a vytvořit v rámci Česka a Slovenska stabilní dodavatelský řetězec.

Možných oblastí spolupráce je samozřejmě mnohem víc. Oba státy mají stanovené modernizační cíle a realizují několik modernizačních projektů, do kterých se jak slovenské, tak české společnosti mohou zapojit. Důležité je hledat ty oblasti, ve kterých by spolupráce českých a slovenských společností obranného a bezpečnostního průmyslu byla prospěšná. Svoji nezastupitelnou roli hraje i podpora výzkumu a vývoje, což společně s kooperací českých a slovenských společností obranného průmyslu může přinést úspěchy na zahraničních trzích.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

 Autor: Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP