Výbor pro obranu řešil aktualizaci KVAČR i údajnou poruchovost pušek pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS

 18. 05. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Po necelých sedmi týdnech se včera opět sešel Výbor pro obranu na své pravidelné schůzi. Termíny předchozích plánovaných jednání byly změněny díky mimořádným schůzím Poslanecké sněmovny, které tak narušily standardní rámec fungování sněmovních výborů. Na schůzi výboru chyběla ministryně obrany Jana Černochová, která se musela omluvit z důvodu účasti na zasedání ministrů obrany členských zemí NATO spolu se zástupci Finska, Švédska, EU, Ukrajiny a Gruzie v Bruselu. Přítomen nebyl ani náčelník Generálního štábu gen. Aleš Opata. Ten odjel na jednání Vojenského výboru Evropské unie a následně Vojenského výboru NATO. Zatímco paní ministryni na jednání nahradil její náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Lubor Koudelka, generála Opatu zastupoval zástupce NGŠ generálporučík Miroslav Hlaváč. Na jednání dále chybělo pět omluvených členů výboru.

vybor_TITFoto: Po necelých sedmi týdnech se včera opět sešel Výbor pro obranu na své pravidelné schůzi. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Výbor pro obranu na začátku svého programu schvaloval Závěrečné účty kapitol Státního rozpočtu 308 – Národní bezpečnostní úřad a 307 – Ministerstvo obrany. Jde o standardní proceduru revize čerpání jednotlivých rozpočtů resortů, na jejímž konci přijme sněmovna Státní závěrečný účet jako celek. Oba předložené dokumenty výbor schválil a doporučil Poslanecké sněmovně jejich přijetí. V případě resortního rozpočtu prošla výborem věcná diskuse, která pojmenovala některé klíčové body do budoucna, které bude muset resort řešit. V první řadě jsou to ceny pohonných hmot a energií. Dále pořizování náhradních dílů pro vojenskou techniku tak, aby její významná část nebyla nepojízdná. Dále se řešilo, vzhledem k rostoucímu množství rekrutů, také pořízení odpovídající výstroje a výzbroje. Předmětem debat pak byla zejména aktualizace Koncepce výstavby armády České republiky (KVAČR). Náměstek Koudelka poslancům slíbil, že aktualizovaný KVAČR, který zohlední aktuální potřeby armády, bude k dispozici již v roce 2023.

modernizaceACR_TITFoto: Náměstek Koudelka poslancům slíbil, že aktualizovaný KVAČR, který zohlední aktuální potřeby armády, bude k dispozici již v roce 2023. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Na základě poslaneckého návrhu byl do včerejšího jednání výboru zařazen také bod: Informace AČR a MO o nákupu pušky pro přesnou střelbu na platformě BREN 2 (CZ BREN 2 PPS). Šlo zejména o vyjasnění údajné poruchovosti a pořizovací ceny zbraně. K historii a vývoji zakázky se vyjádřili jak náměstek Koudelka, tak generál Hlaváč. S odbornou analýzou vystoupil vrchní praporčík 4. brigády rychlého nasazení nprap. Michal Baka. Ten ve své prezentaci popsal a vysvětlil nejen rozsah a potřebnost doplňků zbraně, ale zejména popis a rozsah údajného medializovaného poškození při cvičných střelbách. Z něj vyplývá, že nešlo o selhání zbraně, ale o problém spojený se zvoleným střelivem. V tomto případě si výbor vyžádal množství doplňujících informací, zejména k ceně srovnatelných typů zbraně. Ty by měl obdržet nejpozději do 30. 6. 2022, do té doby projednávání této problematiky přerušil.

Výbor pro obranu také již od začátku konfliktu pravidelně projednává informace k vývoji situace na Ukrajině a nejinak tomu bylo na včerejší schůzi. Tato část jednání však byla, stejně jako u předchozích schůzí na základě žádosti Ministerstva obrany, v uzavřeném režimu. Předseda výboru Lubomír Metnar následně média informoval o nadějném postupu ukrajinských sil až na hranice s Ruskem a Běloruskem. V rámci poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině se také zmínila směna starších resp. nákup nových tanků Leopard 2 z Německa. Výbor v této chvíli ještě nemá k dispozici relevantní informace, a proto usiluje o projednání tohoto tématu v co nejkratším čase v rámci svého podvýboru pro akvizice. Podle Metnara zatím nepřišla ani žádná konkrétní nabídka ze strany Spolkové republiky Německo, proto není jasno ani o formě nákupu, tedy zda půjde o mediálně avizovanou metodu vláda-vláda nebo jiný způsob.  

Poslancům Výboru pro obranu jsme jako obvykle položili anketní otázku, tentokrát ohledně fungování a informovanosti výboru: Má podle vás Výbor pro obranu k dispozici všechny relevantní informace ke stavu resortu, informace o plánovaných nákupech a bezpečnostní situaci?

Níže uvádíme reakce těch, kteří odpověděli:

Lubomír Metnar (ANO), předseda výboru

Na programu Výboru pro obranu jsou pravidelně diskutovány informace o situaci na Ukrajině a s tím související bezpečnostní situace v Evropě. Také už proběhla první schůze podvýboru pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR, který mimo jiné detailněji prověří armádní zakázky. V zájmu Ministerstva obrany je, aby poskytovalo výboru jakožto kontrolnímu orgánu relevantní informace řádně a včas a pokud by se tak nedělo, budu požadovat okamžité zjednání nápravy.

Jan Hofmann (ODS), místopředseda výboru

Zatím se na výboru nestalo, že by poptané informace nebyly doloženy. Informace k bodům, které máme na programu schůze, jsou dostatečně obsáhlé a odpovědi na otázky členů výboru jsou kvalifikované. Z mého pohledu si v tuto chvíli není na co stěžovat.

Pavel Růžička (ANO), místopředseda výboru

V současné době po nástupu nové vlády nemáme jako členové VO žádné informace ohledně personálních změn, nákupu BVP, změny strategie a KVAČR včetně dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu.

Miloslav Janulík (ANO), člen výboru

Má jich dostatek, úplně všechny nemá a z logiky věci ani mít nemůže!

Radovan Vích (SPD), člen výboru

Nemá! Výbor tuto záležitost letos ještě ani neprojednával. Zatímco v předcházejícím VIII. volebním období jsme byli každý druhý výbor o všech 17ti strategických a významných akvizicích MO podrobně informováni formou přehledové tabulky s barevně zvýrazněnými změnami od minula, tak nyní členové Podvýboru pro akvizice a významné zbrojní zakázky MO pouze obdrželi jeden den před jeho jednáním třístránkový dokument s upozorněním, že jeho obsah je důvěrný. Ale to bylo minulý týden v rámci podvýboru, který je neveřejný a nikoliv v rámci výboru.

Co se týká bezpečnostní situace, tak je to podobné. Pokud je Výbor pro obranu vůbec svolán, tak se dozvídáme informace o Ukrajině nebo Mali, které jsou veřejně dostupné a které si umí ten, kdo chce, sám vyhledat a udělat si tak obrázek o současné situaci. V žádném případě se nejedná o informace důvěrné anebo dokonce tajné. Nemám informace o tom, jakým způsobem je informován Bezpečnostní výbor, jehož nejsem v tomto IX. volebním období členem.

Lubomír Wenzl (ANO), člen výboru

Ano, poslední jednání výboru bylo 29. března, dneska máme 17. května. Pro někoho se ta doba může zdát dlouhá, že mohlo dojít k přerušení informovanosti. My jsme jako výbor právě kvůli konání mimořádných schůzí dříve jednat prostě nemohli. Navíc přestože tady dnes nebyla paní ministryně ani náčelník Generálního štábu, dostali jsme informace, ať už od náměstka Koudelky nebo generála Hlaváče, skoro o všech projednávaných tématech. Proto bych to neviděl tak černě.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP