Výroba ručních granátů v ČR: mýty a realita

 21. 01. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Českým mediálním prostorem v posledních dnech silně rezonuje téma výroby granátů ve Vrběticích na Zlínsku. Řada těchto vyjádření a komentářů se však netýká jen umístění samotné výroby, ale celé zakázky jako takové. Často však jde o nepodložené spekulace, které se nezakládají na faktech. Do diskuse o takto strategicky-bezpečnostním tématu se nyní snaží vnést světlo ředitel společnosti Colt CZ Defence Solutions a vedoucí projektu transferu ručních granátů, plk. v.z. Ing. Petr Vávra, MBA.

Zakázku na přezbrojení Armády ČR vyhrála v roce 2017 Česká zbrojovka a.s., která dlouhodobě spolupracuje s německou společností Rheinmetall – mimo jiné i při vývoji granátů do granátometu z produkce České zbrojovky. Výběrového řízení se tehdy kromě České zbrojovky jako možní dodavatelé zúčastnili také STV GROUP a. s., MPI Group, s. r. o. a společnost D-TECHNIK a. s. Česká zbrojovka tehdy vyhrála s nejlepší cenou a nejlepším technologickým řešením. Žádná jiná společnost totiž nenabídla moderní, a především bezpečný granát plně kvalifikovaný dle standardů NATO.

gran_TITFoto: Útočný granát OffHGr 85 (vlevo) a obranný granát SplHGr 85 | Rheinmetall Waffe Munition

Je tedy logickým krokem, že ministerstvo obrany zamýšlí pro dozbrojení a dovybavení vojáků pokračovat s granátem, který se v praxi osvědčil a je bezpečný. Spolu s granáty byly v roce 2017 dodány i výcvikové a školní verze granátů, včetně výukových a výcvikových manuálů. Vojáci se na granát následně proškolili a vycvičili.

Strategickou snahou ministerstva obrany je dlouhodobě posilovat výrobu na území ČR, a především zapojovat do toto procesu státní podniky ve struktuře ministerstva obrany. V roce 2020 bylo ze strany ministerstva obrany deklarováno, že takto strategická zakázka bez podílu státního podniku nebude realizována.

Z těchto důvodů byla provedena tržní konzultace za účelem zjištění možností transferu výroby již zavedeného a kvalifikovaného granátu na území ČR se zapojením státního podniku. Jejím výsledkem je projekt na transfer výroby granátu společnosti Rheinmetall na území ČR. Má zde probíhat výroba ve státním podniku, pod kontrolou a dle dokumentace společnosti Rheinmetall, se zapojením výroby českých společností na úrovni 60 %. To je mnohem více než jakýkoliv podíl zahraničního transferu v historii zakázek ministerstva obrany. Na této zakázce se budou podílet státní společnosti jako např. Explosia a.s., která dodá trhaviny, vojenský státní podnik bude zodpovědný za kompletaci a kontrolní linku a např. společnost CZ-SKD Solutions vyrobí tělo granátu, obal a další komponenty.

Údajně výbušné téma vyvolává argument, že nebyli přizvání stávající výrobci z ČR. Odpověď je jasná a měla by ukončit diskusi na toto dílčí téma: na území ČR není žádný výrobce, který by měl vyvinutý ruční granát, plně kvalifikovaný dle standardů NATO, a tedy bezpečný pro naše vojáky. Pokud ho nějaký český výrobce má, rád bych tuto společnost vyzval, ať ho ukáže spolu s příslušnými certifikáty ze zkoušek. Mohlo by být „zábavné“ vyzvat zástupce těchto společností, ať jdou a hodí takto necertifikovaný granát před zraky vojáků. Bavíme se o bezpečí a ochraně života vojáků a v takových záležitostech není možné vést diskusi ve spekulativní rovině ve smyslu „pracujeme na něčem a brzy už to bude“.

Další spekulací je, že společnost ze skupiny Colt CZ není tradiční výrobce munice. Colt CZ Defence Solutions (nový název po akvizici amerického Coltu Českou zbrojovkou) má společně s odborníky z Rheimetall, kteří na projektu transferu budou pracovat, více odborníků na munici, pyroprostředky a trhaviny než řada zmiňovaných domácích výrobců. Jsme plně kvalifikovanou společností pro nakládání s municí a trhavinami a působíme v tomto oboru už 12 let. Transfer probíhá v plné součinnosti se společností Rheinmetall a v souladu s jejich bezpečnostními standardy, které bezpochyby nejsou více benevolentní než ty české.

Předposlední mýtus k tomuto tématu – Vrbětice. Ano, je plánované provádět kompletaci v prostorách muničního pracoviště patřícímu státnímu podniku. Důvodem byla podmínka MO ČR na zapojení státního podniku do projektu, a především zapojení státního podniku do spolupráce s největším světovým výrobcem munice Rheinmetall. Předpokladem bylo a stále je, že se strategická spolupráce pro výrobu munice, která je nutná a výhodná pro samostatnost naší země, bude rozvíjet. Podle našeho názoru je na místě takovou spolupráci spíše vyzdvihnout, a ne kritizovat.

Objekt ve Vrběticích byl prověřen experty ze společnosti Rheinmetall a byl shledán jako naprosto vyhovující pro transfer kompletace výroby. Byl dokonce vyhodnocen jako nadstandardně bezpečný a překračující všechny požadované zákonné a bezpečnostní požadavky, a to i nad německé poměry. Lze s jistotou konstatovat, že obdobně moderní a bezpečný objekt na území ČR neexistuje, jelikož většina muničních objektů má bezpečnostní prvky ze 70. let minulého století nebo ještě starší.

Pro otázku samotné bezpečnosti výroby a kompletace jsou pochopitelné obavy vyplývající z nedávné historie. Nyní se však jedná o naprosto jinou činnost, než která vedla k nešťastným událostem v roce 2014. Především není plánované munici ve větším množství v prostorách skladovat. Bude vyráběna v malých výrobních dávkách, které budou obratem expedovány do skladů Armády ČR. Provozní množství trhavin je tak malé (na jeden granát 53 g), že nepředstavuje žádné riziko. Speciálně vyvinutá plastická trhavina je navíc tak bezpečná, že je možné ji vhodit do kamen a nic se nestane. Přesně z těchto důvodů byl pro stávající objekt ve Vrběticích vybrán tento projekt. Využití historické tragédie a její vytržení z kontextu lze považovat za neetický politický a konkurenční boj.

Poslední otázkou je cena. Na webových stránkách je výsledek výběrového řízení z roku 2017, kde se každý může podívat, že Česká zbrojovka vyhrála s nejlepší cenou, přičemž některé nabízené ceny byly i více jak dvojnásobné. Naše společnost drží cenu z výběrového řízení upravenou pouze o inflaci a náklady na přenos transferu do České republiky, a to jen ve výši 4,25 %. Myslím si, že pokud by byly všechny náklady na transfer vojenských zakázek na úrovni 4,25 %, správce rozpočtu ministerstva obrany by mohl jásat. Nabídková jednotková cena byla posouzena soudním znalcem, který v posudku konstatoval, že náklady uvedené v kalkulaci ceny se pohybují v rozmezí obvyklých nákladů tohoto typu kontraktu.

Nesnížíme se ke kritice jiných projektů transferu výroby vojenského materiálu na naše území, protože se jedná o otázku strategické bezpečnosti nás všech. Nechceme však nečinně přihlížet neoprávněné kritice a manipulaci naší práce pro ozbrojené složky.

Přinášíme novou technologii, zajišťujeme pro vojáky bezpečný a moderní granát a rozvíjíme mezinárodní technologickou spolupráci. Dáváme práci a možnost rozvoje minimálně dvěma statním podnikům. Je potřeba dalších komentářů?

Je řada jiných projektů, které ale určitě nedosahují takové úrovně zapojení domácího průmyslu a použité technologie. Neznamená to tedy, že když se někdo nechlubí s tím, co dělá, že to dělá hůř než ti, co jsou nejvíce slyšet.

Zdroj: Colt CZ Defence Solutions

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP