Prague Cyber Security Meeting: Zásadní je držet krok s nejnovějším technologickým pokrokem

 27. 06. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nedávno uspořádal on-line kulatý stůl s názvem Prague Cyber Security Meeting jako letošní variantu tradiční Prague Cyber Security Conference. Akce byla rozdělena do dvou tematických bloků, kterých se zúčastnili představitelé dvou desítek států a Evropské komise a krátké příspěvky v úvodech jednotlivých bloků měli i oslovení zástupci soukromého sektoru. Na závěr programu byl účastníkům oznámen také termín příští pražské konference, která proběhne 19. a 20. března 2024. Hlavním cílem setkání bylo otevřít diskusi o důležitých tématech, jako jsou rizika související s umělou inteligencí nebo možné zapojení soukromého sektoru do řešení kybernetických incidentů.

shutterstock_716743549Foto: Hlavním cílem setkání bylo otevřít diskusi o důležitých tématech, jako jsou rizika související s umělou inteligencí nebo možné zapojení soukromého sektoru do řešení kybernetických incidentů. (ilustrační foto) | Shutterstock

On-line setkání zahájil ředitel NÚKIB Lukáš Kintr: „Pro nás a naše spojence je zásadní držet krok s nejnovějším technologickým pokrokem, včetně nastupujících technologií. Pokud chceme zachovat bezpečnost, odolnost a být efektivní při řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti, nemůžeme si dovolit to přehlížet,“ sdělil ředitel Kintr a v rámci svého projevu zmínil také skutečnost, že veřejný sektor stojí před mnoha bezpečnostními výzvami, ačkoliv je vybaven dosti omezenými možnostmi pro jejich řešení.

Po úvodu následoval první tematický blok, který se zaměřil na vliv nastupujících a přelomových technologií (tzv. EDT´s = Emerging Disruptive Technologies) v kyberbezpečnosti, především pak umělou inteligenci (AI). Po úvodních prezentacích vybraných zástupců soukromého sektoru, kteří pak následné diskusi nebyli přítomni, zástupci jednotlivých zemí probírali nejen vliv AI na „risk-based approach“, tedy identifikaci největších rizik pro jednotlivé země a subjekty, ale také nové příležitosti, které tyto technologie přináší do oblasti kybernetické bezpečnosti. Přizvaní vládní zástupci dále debatovali nad tím, jaké EDT´s mimo umělou inteligenci nejvíce ovlivňují národní přístupy ke kyberbezpečnosti.

Druhá část setkání se věnovala zapojení soukromého sektoru do řešení rozsáhlých kybernetických incidentů, a to především v rámci kritické nebo strategicky významné infrastruktury. Během této části měli vstup zástupci soukromého sektoru, kteří do diskuse s vládními představiteli přinesli pohled na problematiku z druhé strany. Následně účastníci diskutovali nad tím, do jaké míry by měl být soukromý sektor zapojen do řešení incidentů, případně jaký „framework“ by mohl být pro tuto spolupráci nejvíce přínosný.

Obou panelů se za NÚKIB v pražském studiu zúčastnil náměstek ředitele pro řízení sekce strategických agend a spolupráce Pavel Štěpáník. Ten na závěr programu poděkoval všem zúčastněným za jejich zapojení a příspěvky. K tomuto poděkování se ve své závěrečné řeči připojil také ředitel Kintr, který mimo termínu pražské konference v roce 2024 uvedl: „Všichni bychom měli pracovat na zvýšení naší odolnosti v kyberprostoru i mimo něj. Nesmíme zpomalit naše úsilí posilovat kybernetickou bezpečnost a odolnost, ani se nechat unést falešným pocitem bezpečí.“

Zdroj: NÚKIB

 Autor: Marek Vala

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP