Gen. Miroslav Feix: Pracujeme na směřování naší armády

 16. 10. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz
BANNER_662x260a

Vláda České republiky nedávno přijala klíčový dokument – Obrannou strategii ČR 2023. Pro Sekci plánování schopností Ministerstva obrany to znamená spoustu práce, neboť daná sekce odpovídá za její rozpracování do podmínek Armády České republiky a za řízení úkolů obranného plánování se zaměřením na plánování výstavby a schopností sil v rámci Armády České republiky. Mezi další úkoly této sekce patří zpracování válečné struktury ozbrojených sil a jejich mobilizace, odpovídá také za řízení systému mobilizačního rozvinutí, za řízení systému doplňování ozbrojených sil vojáky v aktivní záloze, za zpracování plánu rozvinutí ozbrojených sil a Doktríny Armády České republiky. Odpovídá i za plánování umístění Armády České republiky a za stanovení a rozdělení přidělených limitů tabulkových počtů osob resortu ministerstva obrany pro příslušný kalendářní rok. V gesci Sekce plánování schopností Ministerstva obrany je také zpracování ročního plánu resortu a koordinace zpracovávání podkladů do střednědobého plánu činnosti za Armádu České republiky. Ředitelem dané sekce je brigádní generál Miroslav Feix, kterého jsme si pozvali do dalšího dílu našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY.

Video: Rozhovor s ředitelem Sekce plánování schopností Ministerstva obrany brig. gen. Miroslavem Feixem / CZ DEFENCE

Rozvoj plánování schopností armády můžeme mimo jiné vnímat i prostřednictvím modernizačních projektů, kdy podle generála Feixe nejde ani tak o skok vpřed jako spíše o doskok, jelikož kromě letounu 5. generace se ve všech případech modernizace jedná o techniku, kterou měli naši vojáci mít už dávno k dispozici. „Armáda už dávno měla mít svoji brigádu, ať už těžkou nebo střední. Nesoustřeďme se na jednotlivé nákupy. Pro nás je důležité, aby se armáda modernizovala jako celek, aby začala bojovat způsobem, který odpovídá dnešní době nebo budoucnosti,“ říká generál Feix, podle kterého je jednotlivá technika jenom nástroj sám o sobě. Je potřeba je nějakým způsobem dát dohromady, spojit s rozhodováním velitelů a digitalizovat bojiště. „To si myslím, je hlavní cíl. A tyto nástroje nám to umožní. Ty staré nebylo možné připojit. Soustředit se na jeden jednotlivý nákup, to pro mne jako ředitele plánování schopností pro celkovou budoucí armádu není moc důležité,“ podotýká v rozhovoru generál Feix.

Foto: Je důležité, aby se armáda modernizovala jako celek, aby začala bojovat způsobem, který odpovídá dnešní době nebo budoucnosti. | mjr. Ladislav Kabát
Foto: Je důležité, aby se armáda modernizovala jako celek, aby začala bojovat způsobem, který odpovídá dnešní době nebo budoucnosti. | mjr. Ladislav Kabát

Armáda České republiky jako součást Severoatlantické aliance musí plnit úkoly, které v rámci NATO má. Důležitou součástí Aliance je pak koordinace schopností jednotlivých armád, kdy interoperabilita jednotek NATO umožňuje spolupráci, sjednocení schopností jednotlivých armád tak, aby tyto byly schopny společného boje. V rámci toho dochází k dělení schopností při zachování vševojskového charakteru naší armády. „Některé věci jako masivní průzkum ve vesmíru, to jsou neuvěřitelně drahé věci a ty děláme v NATO společně,“ vysvětluje generál Feix. Právě činnost v kosmické doméně je zároveň příležitostí pro spolupráci armády s civilním sektorem a akademickou obcí, což generál Feix potvrzuje: „V současné době vzniká ve spolupráci s naší sekcí Innovation Hub, kde je přesně místo pro spolupráci především s akademickou sférou i firmami. Řešíme, jakým způsobem inovovat armádu, jak z ní udělat inovativní organizaci. Pro mne je paradoxně nejdůležitější, aby docházelo k dekriminalizaci kontaktu vojáků s firmami. Abychom se spolu mohli bavit. A to si myslím, je to nejdůležitější a taková nutná podmínka pro úspěšnou spolupráci. Když za každým potenciálním setkáním s firmou bude někdo vidět nečestné jednání, tak se do toho nikomu nebude chtít. Chtěli bychom fungovat s firmami nablízko, jako je tomu třeba v Izraeli.“ Generál Feix v rámci své řeči dále doplňuje, že nejde jen o oficiální fóra, která řeší, kam směřuje válčení. Společná diskuse umožní tvorbu know-how firem a jejich správné nastavení dalšího rozvoje a úspěšné spolupráce s armádou. Podle Miroslava Feixe je právě společné fungování firem a armády v Izraeli dobrým příkladem i pro naši republiku. Právě v Izraeli je podle jeho zkušeností těžké rozlišit, zda diskuse a plánování probíhá ještě na úrovni armády nebo jde o firemní rozvoj. Toto je dáno především jinými podmínkami fungování státu a zejména jinou úrovní nebezpečí, což v těchto dnech můžeme sledovat doslova v přímém přenosu. Podobným příkladem nám mohou v tomto ohledu být také Spojené státy. „Bývalí vojáci víc chodí do firem, normálně si spolu mohou neformálně povídat a hlídá se až to konkrétní jednání. U nás se většinou do toho nikomu nechce, protože nikdo nechce být obviňován, že dělá něco nečestného,“ popisuje situaci generál Feix.  

Rozvoj schopností armády ovlivňuje mimo jiné také současný konflikt na Ukrajině. Podle generála Feixe válka logicky způsobuje urychlení rozvoje různých věcí: „Má to ale dvě roviny. Jedna z nich je ta okamžitá, když začneme bojovat zítra, tak si častokrát můžeme brát ty taktické postupy, jakým způsobem se používají zbraně. Ta dlouhodobá rovina, kterou já často zdůrazňuji, je důležitá pro plánování schopností. My bychom nechtěli, aby to vypadalo jako na Ukrajině. To znamená, my nemůžeme mít stejnou techniku, stejné postupy k tomu, jak teď Ukrajina válčí s Ruskem. My potřebujeme technologicky převážit nad svým budoucím nepřítelem. Chtěl bych armádu, která je opravdu modernizovaná tak, aby to právě neskončilo stavem, který je v současné době na Ukrajině, na taktickém stupni.“

V této souvislosti nás zajímalo, jak moc dopředu lze budoucí schopnosti armády plánovat, a to nejen vzhledem ke změnám taktických postupů, ale zejména v závislosti na obrovském technologickém rozvoji, doménovému propojování a podobných věcech. „U nás v armádě se plánuje na 10 až 12 let. To znamená udělat si vizi, jak válčit plus mínus za patnáct let, jaké požadavky budou kladeny na armádu. Standardně se říká, že sedm až dvanáct let je plánování schopností a pak budování, rozvoj,“ říká generál Feix. Dobu 10 let pro plánování schopností považuje generál Feix za optimální, což je to podle něj doba, kdy lze relevantním způsobem odhadnout cíle a vývoj. „Teď se pracuje na novém KVAČRu. Doba od vydání Bílé knihy do dneška je stejně daleko jako do doby naplnění této koncepce. Dost se toho za to první období změnilo. Takže těch deset let je fakt dlouhá doba,“ říká generál a doplňuje, že je důležité sledovat směřování a trendy a nezkoušet se z konkrétních nákupů daleko dopředu. „Jestli se mě třeba zeptáte, kolik aut budu kupovat v roce 2032, tak pokrčím rameny a řeknu, že nevím,“ zdůrazňuje Feix.

Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s ředitelem Sekce plánování schopností Ministerstva obrany brig. gen. Miroslavem Feixem | Jan Juřica / CZ DEFENCE
Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s ředitelem Sekce plánování schopností Ministerstva obrany brig. gen. Miroslavem Feixem | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Modernizační procesy v armádě jsou jenom částí rozvoje schopností. Nové technologie umožňují a vyžadují změny v systému velení a řízení a dalších schopností. „To je přesně ono,“ říká generál a doplňuje: „Naopak to je i větší část naší práce. Naše sekce ty systémy nekupuje, my pracujeme na směřování armády a její celkové spolupráce. Jak se mezi sebou koordinují jednotlivé síly, jak funguje armáda jako celek, samozřejmě velení a řízení.“ V tomto smyslu nás v momentě pořízení letounů 5. generace čeká mnoho práce, protože schopnosti letounu F-35 mění dosud zavedené armádní postupy. „Paradoxně pro mne je rozhodování o pořízení tohoto letounu dva roky staré. To se přesně jednalo o tom, které letouny pořídit nebo který je nejvýhodnější, co vlastně doporučíme vládě a už mě to letadlo samo o sobě moc nezajímá. Ale jak to všechno pospojovat, jak přesně F-35 připojit do celkových plánů, abychom měli v té době modernizovanou armádu a měli datové prostředky k tomu, abychom letoun F-35 využili. Jak to celé propojit dohromady, to je v současné době předmětem mého zájmu. To je to, co mě zajímá a za co odpovídám,“ říká ředitel Sekce rozvoje schopností Ministerstva obrany ČR brigádní generál Miroslav Feix.

Dalším tématem našeho rozhovoru byly také finanční prostředky na obranu ve výši 2 % HDP, které má od letoška resort obrany k dispozici. V rámci branné legislativy jsme se nemohli vyhnout také veřejné diskusi o otázkách obrany a celkové připravenosti obyvatelstva na obranu státu. K danému tématu měl generál Feix jako bývalý velitel kybernetických sil a informačních operací mnoho poznatků. Hovořili jsme také o tom, zdali má naše armáda nějaké své know-how, které může předat svým zahraničním kolegům apod. Pokud se chcete dozvědět více, pusťte si celý rozhovor v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP