Gen. Petr Čepelka: Skutečné schopnosti armády nejsou o zbraních, ale o lidech

 08. 05. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

V souvislosti s probíhajícím konfliktem na Ukrajině se stále častěji mluví o tom, zda je Armáda České republiky schopna sama ochránit svůj vzdušný prostor. Velmi často zmiňované je také téma modernizace Vzdušných sil AČR, a to v oblasti pozemní protivzdušné obrany, bezpilotních prostředků, transportních letounů, pořízení bitevních vrtulníků AH-1Z Viper a víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom. Samozřejmě se také řeší případné pořízení letounů F-35, s čímž souvisí i otázka budování potřebné infrastruktury. Právě o těchto klíčových tématech, a nejen o nich, jsme si v dalším díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY povídali s velitelem Vzdušných sil Armády České republiky generálmajorem Petrem Čepelkou.

Video: Rozhovor s velitelem Vzdušných sil Armády České republiky generálmajorem Petrem Čepelkou / CZ DEFENCE

„Základním úkolem Vzdušných sil Armády České republiky je ochrana vzdušného prostoru ČR. Od toho se odvíjí veškerá naše činnost. Přijímáme dostupná opatření k tomu, abychom dokázali vzdušný prostor ČR úspěšně a efektivně chránit 24/7. Samozřejmě také plníme alianční závazky, které jsou vymezeny v rámci výstavby cílů schopností NATO. Dosahování těchto požadovaných cílů je u vzdušných sil realizováno v souladu s tzv. CAPABILITY CODES AND CAPABILITY STATEMENTS a ACO FORCES STANDARDS. V dílčích oblastech sezáměr dosahování schopností u vzdušných  sil zaměřuje na stanovení jednotlivých kroků především v oblasti výcviku jak v zahraničí, tak zejména na území ČR a rovněž na přípravu klíčového personálu. V rámci našich zákonných povinností je důležité, abychom dokázali ubránit a ochránit důležité objekty pro Českou republiku (tzv. kritickou infrastrukturu) a spolehlivě zabezpečit podporu pozemních a speciálních sil,“ říká generál Petr Čepelka.

Mezi další schopnosti vzdušných sil podle generála Čepelky patří také letecká přeprava, a to jak strategická, tak samozřejmě i taktická. V této oblasti musí dojít k pořízení nových letounů, ať už malých dopravních nebo středních transportních. Aktuální situace ve vzdušných silách přitom není jednoduchá. Vzdušné síly, podobně jako jiné druhy sil, prochází dynamickou modernizací. „Pořizujeme novou techniku, modernizujeme, cvičíme a snažíme se získat nový personál. Úkolů je mnoho. Nicméně základní a ten největší problém, který já v současné době vnímám, je v personálu. V této oblasti musíme přijmout mnoho opatření k tomu, abychom se stali pro mladé lidi atraktivní, zajímavou a perspektivní organizací. U všech našich činností jsou důležití dobře vycvičení vojáci. V současné době probíhá na půdě generálního štábu analýza, jejíž výsledky nám napoví, jak bychom měli k personálu přistupovat, jaké podmínky bychom měli vytvářet a jak bychom měli zmírnit odchodovost a zvýšit atraktivitu služby u vzdušných sil,“ říká generál Čepelka. Pokud se to podaří, je podle něj základní problém vyřešen: „Skutečné schopnosti armády nejsou o zbraních, ale o lidech. A pokud budeme mít kvalitně připravený a motivovaný personál, máme z poloviny vyhráno.“

cepelka_rozhovorFoto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s velitelem Vzdušných sil Armády České republiky generálmajorem Petrem Čepelkou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Kromě lidí jsou pro vzdušné síly důležitá také letiště. V současné době armáda využívá čtyři letiště. První je v Čáslavi, kde sídlí 21. základna taktického letectva. Druhé letiště najdeme u Náměště nad Oslavou, kde působí 22. základna vrtulníkového letectva. Další letiště je ve Kbelích, kde sídlí 24. základna dopravního letectva. A konečně, armáda využívá ještě letiště v Pardubicích. Na otázku zda bude mít armáda v budoucnu zájem ještě o další letiště, nám generál Čepelka odpověděl: „S letištěm v Přerově-Bochoři armáda počítá, nicméně ještě není zcela definováno, jakým způsobem se bude využívat. Naší výhodou je, že v České republice máme poměrně rozšířenou letištní síť veřejných i neveřejných letišť. A samozřejmě se na půdě generálního štábu bavíme o tom, která letiště bychom v případě potřeby mohli více či méně využívat. Takže moje odpověď zní ano, počítáme i s využíváním dalších letišť. Nicméně naše úsilí je teď věnováno modernizaci stávající letištní infrastruktury ve všech čtyřech současných destinacích.“

A jak probíhá modernizace Vzdušných sil AČR? Zjednodušeně se dá říct, že u vzdušných sil se v současnosti modernizuje skoro všechno. „Zahájili jsme modernizaci mobilních radiolokátorů, zde jsme již zdárně dokončili vojskové zkoušky a nic nebrání jejich úspěšné implementaci. Je nejvyšší čas, abychom měli nové MADRy k dispozici,“ říká generál Čepelka. Další známou částí obnovy techniky vzdušných sil je přechod z vrtulníků ruské výroby Mi-24/35 na platformu H-1 (vrtulníky Viper a Venom), který bude pro vrtulníkové letectvo znamenat výrazný posun v navýšení schopností. „Dále doplňujeme flotilu dopravního letectva a budeme pořizovat střední transportní letouny. To jsou právě ty letouny, jejichž kapacita nám chyběla například při evakuaci občanů z Afghánistánu,“ říká generál, podle kterého by se podobné stroje jistě využily například pro evakuaci osob ze Súdánu nebo při zemětřesení v Turecku. „S touto platformou a technikou budeme schopni i v případě živelných pohrom poskytovat pomoc jak civilnímu obyvatelstvu, tak samozřejmě budou letouny využívány ve prospěch armády. A dále plánujeme pořízení malých dopravních letounů,“ doplnil generál Čepelka.

namest_05Foto: Snímek z přeškolovacího výcviku našich pilotů v USA | 22. základna vrtulníkového letectva

Velkou výzvou pro armádu je také budoucí možné pořízení amerického letounu 5. generace F-35. V této době probíhá intenzivní jednání meziresortního vyjednávacího týmu s vládou USA. Pro zahájení jednání o pořízení tohoto letounu bylo zásadní „Vojenské doporučení budoucí podoby taktického letectva po roce 2035“. Zajímalo nás, proč armáda doporučila zakoupit právě F-35? „Prováděli jsme několik analýz, ale ta nejdůležitější byla vypracována v JAPCC (Joint Air Power Competence Centre). Při přípravě vojenského doporučení jsme požádali o stanovisko právě tuto organizaci Centrum of Excellence, která má za úkol podporovat jednotlivé členské země NATO a diskutovat s nimi o tom, jak by měla podoba jejich taktického letectva, vzhledem k plnění současných a budoucích úkolů, vypadat. Nám se v podstatě tyto analýzy shodly. Všichni moc dobře víme, že letouny páté generace budou v budoucnu z drtivé většiny působit nejen nad územím Evropy, ale i v dalších oblastech po celém světě.“ vysvětluje generál Čepelka. „Finálním armádním doporučením pak bylo pořídit letouny 5. generace doplněné o bezpilotní letouny. Letoun 5. generace splňuje opravdu ty nejvyšší parametry. Jejich případné zavedení bude znamenat zásah do konceptu protivzdušné obrany, protože tento víceúčelový letoun se stává významnou součástí naší i alianční Air Defence. V oblasti PVO bychom také rádi rozšířili schopnosti kompletů SPYDER a zapojili se do mezinárodních programů, zabývajících se kolektivní ochranou vzdušného prostoru aliančních zemí,“ plánuje generál.

„Pokud by padlo rozhodnutí o pořízení letounů 5. generace, jednalo by se skutečně o „game changer“ pro celou naši armádu. My neplánujeme pořídit pouze letoun, ale celou schopnost, která bude nezbytná pro naše úspěšné působení na budoucím válčišti. S tímto projektem bude spojena také úprava letecké základny v Čáslavi. V této souvislosti se hovoří o nemalých investicích do potřebné infrastruktury. My bychom chtěli dosáhnout všech standardů, kterých dosahují okolní státy v souvislosti s výstavbou nemovité infrastruktury. Důležité je, že čáslavská základna splňuje požadavky na výstavbu nových objektů pro letouny F-35. Nezačínáme na zelené louce, základna jede. Provozujeme letouny čtvrté generace. Nástavba NI pro letouny páté generace bude zaměřena především na hangárová stání a dále na objekty, které budou podléhat přísným bezpečnostním pravidlům. V současné době shromažďujeme poznatky od našich partnerů, kteří mají zkušenosti s výstavbou letištní infrastruktury právě pro letouny F-35, a to nejen v USA,“ prozradil velitel vzdušných sil.

Zabývali jsme se také otázkou, jaké je optimální množství letounů a dalších prvků v rámci Vzdušných sil AČR pro zajištění ochrany vlastního vzdušného prostoru a zároveň plnění úkolů v rámci Aliance. „My máme síly a prostředky, kterými zabezpečujeme ochranu vzdušného prostoru České republiky. Dále máme prostředky, které jsou předurčeny právě pro NATO, aby v případě krize působily ve prospěch koaličních sil. Já jako velitel vzdušných sil bych si přál co největší počet letadel, ale žijeme v prostředí, ve kterém nelze upřednostňovat jednu schopnost před těmi dalšími. Takže pro mě je důležité, abychom měli dvě letky, které by pokryly závazky, jež Česká republika má. Jsem přesvědčen, že dvě letky budou plně dostačovat k tomu, abychom spolehlivě plnili závazky, které před námi stojí,“ říká generál.

Ukrajinský konflikt ukázal, že k rozhodujícím okamžikům řešení situace na bojišti může přispět využití bezpilotních prostředků. Zajímalo nás, zdali je tento fakt určitou inspirací pro naši armádu. Podle generála Čepelky drony na Ukrajině odvedly a i nadále odvádějí obrovskou práci. „Nemůžeme ale koukat jen na Ukrajinu, nemůžeme být pouze armáda dronů. My se touto problematikou velmi intenzivně zabýváme. Určitě bych rád zmínil, že Armáda ČR má s jejich využíváním bohaté zkušenosti. Ještě za československé armády jsme měli VR-3 Rejs, pak jsme používali dlouho Sojku (Sojka III), dále jsme nalétali tisíce hodin se Scan Eaglem v Afghánistánu a tento bezpilotní prostředek provozujeme i nadále. Naši odborníci mají mnoho zkušeností a až se dokončí koncepce používání bezpilotních prostředků v naší armádě, tak budeme vědět, jakým způsobem se budeme ubírat dál,“ říká v rozhovoru generál Čepelka. 

Součástí Vzdušných sil Armády České republiky je pozemní protivzdušná obrana, která dlouhodobě trpěla podfinancováním, kdy panovala idylická představa, že nám ohrožení ze vzduchu zas až tak nehrozí. V rámci navýšení výdajů na obranu ve výši 2 % HDP se pak podle gen. Čepelky mimo jiné očekává doplnění právě prostředků protivzdušné obrany. Je to jedna z priorit armády.

Během rozhovoru s generálem Čepelkou jsme se věnovali také výcviku bojových pilotů, hovořili jsme o zkušenostech pilotů a pozemního personálu s novými vrtulníky Venom a Viper, probírali jsme plánované akvizice, které Vzdušné síly AČR v budoucnu čekají, a další témata.

Pokud vás zajímá celý náš rozhovor s generálmajorem Petrem Čepelkou, pusťte si video v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP