Generál Bubeník: z pandemické krize se můžeme poučit

 09. 12. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Tříleté funkční období předsedy Výboru náčelníků zdravotnických služeb Aliance (NATO COMEDS), kterou zastává brigádní generál Zoltán Bubeník (obsáhlý rozhovor s panem generálem Bubeníkem jsme zveřejnili počátkem tohoto roku), se chýlí ke konci. Generál Bubeník se tak naplno vrací na pozici ředitele Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany, kterou souběžně vykonával.

bubenik_profil
Foto: Brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník | Ministerstvo obrany ČR

Prestižní funkce předsedy Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO, která je nejvyšší možnou zdravotnickou funkcí v rámci Aliance, na sebe váže i roli hlavního zdravotnického poradce Vojenského výboru NATO. Generál Bubeník zde tedy pomáhal v otázkách strategie rozvoje vojenských zdravotnických služeb, podpory při nasazení operacích i v dlouhodobých záměrech rozvoje Aliance.

Podařilo se mu například předložit a uskutečnit představu fungovaní zdravotnických služeb, zejména ve smyslu interoperability, standardizace nebo sladění výcvikových a výukových aktivit v rámci pracovních skupin a expertních panelů. „Prakticky se nám povedlo uskutečnit všechny naše krátkodobé a střednědobé plány a projekty,“ shrnuje generál Bubeník.

Akcelerátor Covid

Pandemická situace přinesla generálu Bubeníkovi ve funkci paradoxně příležitost soustředit se na oblasti a problémy dříve dlouhodobějšího charakteru, které se nyní staly palčivějšími. Například zásobování zdravotnickým materiálem a léčivy, společné postupy při ochraně vojáků nebo obecně prevence šíření viru. „Navíc dynamicky se měnící situace přinesla nutnost pravidelného informování nejvyššího vedení Aliance o krocích, plánovaných na denní, týdenní, měsíční bázi i s delším předpokladem vývoje,“ podotýká generál Bubeník.

Klíčová civilně-vojenská spolupráce 

Generál Bubeník také vysvětluje, že pandemie Covidu vyvolala velmi specifickou situaci, která přinesla krizi s hybridním charakterem nevídaného rozsahu, snad srovnatelného s válkou. Krizi s dopady na školství, globální i národní ekonomiku, která ukázala možnosti ovlivňování myšlení a chování lidí skrze média a sociální sítě. „Civilně-vojenská, v některých státech dokonce vojensko-civilní spolupráce při ní hrála klíčovou úlohu,“ poznamenává generál Bubeník. „Právě vojáci obecně a zejména příslušníci zdravotnické služby byli v ústřední roli při spolupráci s civilními složkami, nejen při pomoci zdravotnickým zařízením a centrům sociální péče.“

agel_02Foto: Čtveřice vojáků v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí v rámci výpomoci v době další vlny epidemie covid-19 | Nemocnice AGEL

Ve vztahu k zvládání pandemie nesmíme podle něj zapomínat především na oblast poradenství a vzájemné interakce v oblasti krizového řízení, kde působí právě i příslušníci vojenského zdravotnictví.

Ze středně i dlouhodobého hlediska se podle jeho názoru nyní musíme soustředit na veškeré poznatky a zkušenosti nasbírané za poslední dva roky.  Nemůžeme predikovat další pandemický vývoj, můžeme ale naše poznatky zapracovat do strategických konceptů, aplikovat je a využít. „Troufnu si říct, že i díky naší zarputilosti se pod naším vedením podařilo spuštění NATO Medical Support Capstone Concept (NMSCC), navazující na NATO Warfighting Capstone Concept (NWCC).

general-bubenik-behem-jednani-na-velitelstvi-natoFoto: Gen. Bubeník během jednání na velitelství NATO | Ministerstvo obrany ČR

Jedná se o dlouhodobý strategický koncept zdravotnické podpory Aliance, jak na území členských států, tak při nasazení v operacích, který zároveň extrémě podtrhuje civilně vojenskou spolupráci v oblasti zdravotnictví,“ dodává generál Bubeník. 

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: IP

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP