Reportáž z Doškolovacího intenzivního výcviku u 42.mpr

 25. 02. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Doškolovací intenzivní výcvik (DIV) je výcvik určený pro nově příchozí vojáky ke 42.mpr. Jedná se o výcvik organizovaný za účelem seznámení nově příchozích s technikou, zbraněmi a materiálem používanými u praporu. Dále pak jde o seznámení nově příchozích se základními taktickými postupy na úrovni jednotlivce tak, aby se po zařazení ke své organické jednotce byli schopni plně začlenit na stanovené funkce. Zároveň v průběhu DIV dochází i k „testování“ jednotlivce se zaměřením na jeho schopnost práce pod psychickým a fyzickým tlakem, při nedostatku spánku a jeho reakce na časté změny v plněných úkolech.

Video: Reportáž z Doškolovacího intenzivního výcviku (DIV) u 42.mpr / YouTube

Účelem DIV je především zjednodušení procesu začlenění nově příchozích vojáků ke svým organickým jednotkám. Kdy po absolvování DIV nemusí organičtí velitelé jednotek pokládat zvláštní důraz na nově příchozí, ale jsou schopni je plně začlenit do výcviku vyššího celku, např. družstva a nedochází tak ke zbytečnému zpomalování kontinuálního procesu výcviku jednotky. Jedním z výstupů DIV je i hodnocení jednotlivce, které je předáno vždy organickému veliteli jednotky, na základě kterého získá velitel bazální přehled o schopnostech a nedostatcích jednotlivce.

151959464_1295093934205275_1801286117463641576_oFoto: Účelem DIV je především zjednodušení procesu začlenění nově příchozích vojáků ke svým organickým jednotkám. | Ministerstvo obrany ČR

Hlavním cílem DIV je vždy „transformace“ vojáka základní přípravy na příslušníka mechanizované jednotky, tzn. jsou mu vštípeny základní znalosti a dovednosti vedení bojové činnosti u mechanizovaného praporu. Absolvent DIV je tedy schopen bez dodatečné kontroly/pomoci plnit úkoly v rámci družstva v bojové činnosti, za využití veškeré techniky a materiálu a je schopen plnit úkol na bojišti v rozsahu několika dní.

151980901_1295847090796626_6118768399201238148_oFoto: Náročný celodenní pochod končící přespáním v lese | Ministerstvo obrany ČR

I přes veškerá epidemiologická opatření byly v tomto běhu DIV veškeré cíle splněny a úspěšní absolventi si poslední den výcviku mohli hrdě nasadit červený baret a stát se tak právoplatnými příslušníky 42.mpr. O hladký průběh letošního ročníku se postarali instruktoři z průzkumné čety.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP