Nakažení vojáka koronavirem není dobrou vizitkou armády

 29. 03. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nedávno jsme na našich stránkách informovali o tom, jak jsou vybaveni (resp. nevybaveni) čeští vojáci ochrannými pomůckami (roušky, respirátory) během své služby na našich hranicích. Již v té době vznikala řada pochybností, že to s ochranou vojáků není takové, jak se oficiálně komunikovalo. Nyní je potvrzena nákaza koronavirem u minimálně jednoho vojáka ze 44. lehkého motorizovaného praporu, který se pravděpodobně nakazil při kontrole státních hranic. Informovala o tom v sobotu Česká televize a ČTK informaci potvrdil starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD). Vyjádření Armády ČR ČTK zjišťuje. Dalších 12 vojáků, kteří byli s výše uvedeným vojákem ve styku, je nyní v karanténě. Celkem resort obrany eviduje 12 nakažených koronavirem a 907 příslušníků v karanténě. 

hp-mikulov
Foto: Na hraničních přechodech vojáci měří lidem teplotu, pomáhají určit anamnézu, dezinfikují hasiče v ochranných oblecích. Armáda také poskytla stany a kontejnery (na fotografii hraniční přechod Mikulov).| army.cz

Armádní generál Aleš Opata v dopise před deseti dny vyzval všechny příslušníky Armády ČR, aby se v současné situaci, kdy ČR bojuje proti šíření COVID-19, dostatečně chránili. „Musíme být připraveni pomáhat i dál. Prioritou je teď dlouhodobá odolnost,“ zdůraznil. Podle Opaty je potřeba chápat, že absolutní přednost nyní mají nemocnice, zdravotnický personál a starší lidé. „Bez zdravotníků a lékařů žádnou nákazu neporazíme. My jsme trénovaní, abychom to vydrželi,“ apeluje Opata v dopise, který rozeslal všem velitelům.

3_3684
Foto: Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata | army.cz

Opatření, která vedení státu přijala, musí být podle armádního generála Opaty striktně dodržována, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Vojáci se mají tedy dostatečně chránit a situaci v žádném případě nepodceňovat. Při všech činnostech mají dodržovat doporučené odstupy a nosit improvizované roušky do doby, než budou vybaveni potřebným materiálem. Sice chápeme prioritní potřebu chránit naše lékaře a zdravotníky, nicméně se nyní ukazuje, že asi nebylo nejlepším nápadem poslat na hranice naše vojáky bez potřebné ochrany.

Zákon č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v paragrafu § 89 uvádí:

Bezpečnostní sbor je povinen poskytovat příslušníkům:

a) osobní ochranné prostředky podle zvláštního právního předpisu, jestliže nemůže odstranit rizika, a udržovat je v použivatelném stavu, jakož i provádět kontrolu jejich používání, a
b) mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, jestliže to vyžaduje výkon služby.

Zákon č. 221/1999 Sb., Zákon o vojácích z povolání, v paragrafu § 98 uvádí:

Služební orgány jsou dále povinny:

a) zajistit vojákům školení o právních předpisech a interních normativních aktech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vojáků při výkonu služby, pravidelně ověřovat jejich znalost, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,

b) zajistit vojákům podle potřeb vykonávané služby ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a interní normativní akty o bezpečnosti a ochraně zdraví vojáků při výkonu služby; těhotné vojákyně, vojákyně do konce devátého měsíce po porodu a vojákyně, které kojí, informovat o rizicích spojených s výkonem služby a o opatřeních k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví,

c) vést evidenci o školeních, informacích a interních normativních aktech k bezpečnosti a ochraně zdraví vojáků při výkonu služby,

d) přijmout nezbytná opatření pro první pomoc,

e) nepřipustit, aby voják vykonával službu, jejíž výkon by neodpovídal jeho zdravotní způsobilosti,

f) zajistit dodržování zákazu kouření stanoveného zvláštními právními předpisy,27a)

g) přizpůsobovat těhotným a kojícím vojákyním prostory pro jejich odpočinek,

h) zajistit vedení a ukládání zdravotní a jiné dokumentace o služebních, popřípadě pracovních úrazech a nemocech z povolání,

i) poskytovat vojákům osobní ochranné prostředky, jestliže to vyžaduje výkon služby, udržovat je v použivatelném stavu a provádět kontrolu jejich používání,

j) poskytovat vojákům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, jestliže to vyžaduje výkon služby.

(5) Náklady spojené s péčí o bezpečnost a ochranu zdraví vojáků při výkonu služby hradí ministerstvo.

Samozřejmě se myslí i na případné kompenzace. Absence osobních ochranných prostředků však nelze nahrazovat peněžním plněním.

hp-hate_3
Foto: Armádní zdravotnice společně s policistou na hraničním přechodu Hatě | army.cz

Vyslání vojáků na hranice bez adekvátní ochrany bylo tak v přímém rozporu s výše uvedeným zákonem. Bohužel proti nákaze včas nepomohly ani alternativní cesty, kterými si vojáci roušky/respirátory obstarali sami nebo jim byly věnovány ze soukromých zdrojů. Naše armáda má skvělé vojáky, srdcaře, kteří zaslouží naší hlubokou úctu, a je velká škoda, že byli tito posláni na naše hranice bez adekvátní ochrany.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP