Hasící letouny a možnost spolupráce AČR s Hasičským záchranným sborem ČR

 20. 08. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko se znovu v českém mediálním prostoru otevřela debata o možném nákupu letounů pro hašení (nejen) lesních požárů. Ačkoliv je taková debata legitimní a do značné míry potřebná, otázkou zůstává, zda ČR potřebuje, a hlavně v budoucnu využije vlastní letoun(y) specializující se pouze na hašení. Zvláště v situaci, kdy existují i jiná řešení.

Úvahy o nákupu hasičského letounu nejsou nové, jak zmiňuje v rozhovoru pro idnes.cz bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba. „Jednali jsme o sdružení finančních prostředků mezi ministerstvy životního prostředí, vnitra a chráněnými oblastmi. Ale nepodařilo se dosáhnout toho, že bychom se sdružili a letadla pořídili“.

shutterstock_1200437761Foto: V souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko se znovu v českém mediálním prostoru otevřela debata o možném nákupu letounů pro hašení (nejen) lesních požárů. (ilustrační foto) | Shutterstock

V souvislosti s nejnovějším rozsáhlým požárem podpořil myšlenku nákupu takového speciálního letounu i současný ministr vnitra Vít Rakušan. „Třicet let se stanovuje investiční strategie Hasičského záchranné sboru a tam se s těmito letouny prostě nepočítalo,“ říká Rakušan a dodává, že česká vláda uvažuje o pořízení takového letounu. 
Otázkou však zůstává, jak finančně náročný a do budoucna využitelný tento projekt bude. Na jedné straně se objevují úvahy upozorňující na klimatickou změnu a její možnou souvislost se zmíněným požárem a z toho vyplývající potřebu dovybavit Hasičský záchranný sbor potřebnými prostředky. Na straně druhé však stojí za úvahu i možnost spolupráce s AČR, která se nedávno výrazným způsobem zapojila do řešení zmíněného požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Na základě žádosti AČR vyčlenila nejprve jeden a poté dva vrtulníky W-3A Sokol s bambi vaky. Posléze došlo také k nasazení vrtulníku Mi-17 s bambi vakem o objemu 3000 litrů vody. Generál Kopecký jako velitel Velitelství pro operace dále uvedl, že „za 19 dní nasazení strávily posádky armádních vrtulníků ve vzduchu 225 letových hodin a 55 minut a provedly 2 422 shozů, což představuje celkový objem 3 982 m3 vody.“ Kromě letecké techniky AČR poskytla také vozidlo pro doplňování leteckého paliva pro ostatní letecké prostředky podílející se na hašení požáru.

Vzhledem ke zkušenosti AČR s nasazením leteckých prostředků k hašení požárů by tak s ohledem na ekonomickou situaci a rentabilitu bylo vhodné uvažovat spíše o prohloubení spolupráce mezi hasiči a AČR místo nákupu nových hasících letounů. Nabízí se dvě základní možnosti. 

První z nich je instalace dvou nádrží o objemu 7000 litrů vody do trupu transportního letounu CASA C-295 vzdušných sil AČR. Společnost Airbus toto řešení úspěšně otestovala již v roce 2013. Zmíněný objem obou nádrží - 7000 litrů – je větší než objem vody nesené letouny Canadair, které se účastnily likvidace zmíněného požáru v Českém Švýcarsku. Významnou výhodou tohoto řešení je fakt, že letouny CASA mohou být nádržemi osazeny bez dodatečných úprav a v době, kdy nejsou potřeba k hašení, mohou plnit klasické úkoly v rámci dopravního letectva. Jelikož AČR již letouny CASA disponuje, proces akvizice schopnosti hašení by pak spočíval pouze v pořízení zmíněných nádrží. Z toho vyplývá, že akvizice této schopnosti by mohla být oproti pořizování speciálního letounu rychlá a efektivní. 

Video: Testování schopnosti hašení letounu CASA C-295 / YouTube

Druhou možností v dlouhodobějším horizontu a v rámci strategického rozvoje letectva je možné uvažovat o pořízení nádrže o objemu 20 000 litrů vody společně s pořízením velkého dopravního letounu Airbus A400M Atlas. Společnost Airbus otestovala schopnost hašení u tohoto letounu na konci července. Stejně jako u předchozího řešení se jedná o nádrž nevyžadující dodatečné úpravy letounu. Navíc nádrž je pro všechny letouny A400M stejná, a proto ji lze umístit do jakéhokoliv letounu, což by umožnilo jejich případně zapůjčení jiným, zejména evropským uživatelům tohoto letounu. Naše armáda by navíc strategický dopravní letoun typu Airbus A400M potřebovala, což vloni v srpnu potvrdila i potřeba okamžité evakuace osob z nebezpečného prostředí v Afghánistánu do České republiky.

Video: Testování schopnosti hašení letounu Airbus A400M Atlas / YouTube

Právě o možné mezinárodní spolupráci mluvil také ministr vnitra Vít Rakušan, který zmínil možnost společného pořízení hasících letounů v rámci Evropy. Tento postup lze aplikovat i na výše zmíněná řešení v podobě letounů CASA resp. Atlas, jelikož evropská letectva provozují desítku kusů těchto letounů. Pořízením nádrží pro tyto letouny ve vícero evropských zemích lze efektivně navýšit schopnosti evropských států v této oblasti a v případě potřeby lze zapůjčit pouze samostatné nádrže nebo nádrže i s nosnými letouny. 

Pokud AČR a ostatní složky IZS již v oblasti poskytnutí sil a prostředků pro pomoc při hašení požárů spolupracují, je tak nasnadě uvažovat o prohloubení této spolupráce a pořízení speciálních nádrží v současné době pro letoun CASA a do budoucna (v případě, že bude vybrán) pro letoun Atlas, namísto pořizování speciálního hasičského letounu a budování veškerého zázemí. 

Pro úplnost ještě dodejme, že některé hasičské letouny s rejstříkovou značkou určitého státu (dříve nazýváno imatrikulace, což je označení letadel, které přiděluje a eviduje ve svém rejstříku národní letecký úřad příslušného státu) jsou zařazeny v tzv. programu Mechanismus civilní ochrany EU (Union Civil Protection Mechanism, UCMP). Tyto Letouny, včetně hasících, tak mohou v rámci programu pomáhat zemím EU i zemím mimo EU reagovat na mimořádné události, jako jsou přírodní katastrofy (lesní požáry, povodně), zdravotní krize nebo konflikty. Země mohou požádat o pomoc prostřednictvím mechanismu v případě, že rozsah mimořádné události přesahuje jejich schopnost reakce.

Zdroj: AČR, Airbus, Airbus, idnes.cz, irozhlas

 Autor: Mgr. Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP