Inovační ekosystémy a tvorba nových bezpečnostních schopností

 08. 12. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Rozvoj nových schopností v oblasti bezpečnosti a obrany je klíčovým aspektem moderního světa, kde dynamicky se měnící hrozby vyžadují inovativní přístupy k jejich eliminaci. Inovační ekosystém, který podporuje tvorbu těchto schopností, se stává stále důležitějším předpokladem k praktickému zajištění bezpečnosti a konkurenceschopnosti států v národní i mezinárodní dimenzi. Tento článek se zabývá tím, jak takový inovační ekosystém může a má vypadat, aby byl schopen optimálně přispět k rozvoji nových schopností v oblasti bezpečnosti a obrany.

Foto: Rozvoj nových schopností v oblasti bezpečnosti a obrany je klíčovým aspektem moderního světa | Shutterstock
Foto: Rozvoj nových schopností v oblasti bezpečnosti a obrany je klíčovým aspektem moderního světa | Shutterstock

Definice inovačního ekosystému

Inovační ekosystém můžeme chápat jako komplexní síť organizací, institucí, vládních agentur, soukromého sektoru a akademických institucí, které spolupracují na podpoře tvorby inovací a jejich praktické implementaci v tržním a bezpečnostním prostředí. V kontextu bezpečnosti a obrany zahrnuje tento ekosystém nejen bezpečnostní instituce, ale také firmy, které vyvíjejí technologie a produkty pro zajištění bezpečnosti a obrany, výzkumné instituce, univerzity a společnosti, které poskytují konzultační a další služby (např. edukace, školní atd.).

Klíčové prvky inovačního ekosystému

Bezpečnostní instituce: Tyto subjekty mají přímou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a obrany a největší zkušenost s tvorbou potřeb nových schopností pro praktické zajištění bezpečnosti a obrany. Jsou proto hlavními investory do jejich výzkumu. Jsou také zodpovědné za identifikaci strategických potřeb v oblasti bezpečnosti a obrany, a tím pádem za vytváření reálné poptávky po inovačních řešeních.

Soukromý/korporátní sektor: Jde o podnikatelské subjekty (firmy) různé velikosti zahrnující malé startupy i velké korporace, které vyvíjejí technologie a produkty využitelné pro zajišťování bezpečnosti a obrany. Tyto společnosti přinášejí do inovačního ekosystému technickou odbornost a podnikatelského ducha, který může zásadně urychlit tvorbu a implementaci inovací.

Akademické instituce: Univerzity a výzkumné instituce mají klíčovou roli v poskytování odborného know-how a výzkumné infrastruktury pro inovační projekty. Spolupráce s akademickým sektorem může vést k objevování dalších nových technologií a přístupů.

Investoři a venture kapitál: Pro startupy a malé firmy, které mají často omezené zdroje, jsou investoři a venture kapitál klíčovými zdroji financování jejich inovačních aktivit. Investoři mohou různými formami podporovat nové inovační projekty a přispět k jejich nezbytnému růstu a rozvoji.

Výhody existence inovačního ekosystému v oblasti bezpečnosti a obrany

Existuje několik výhod spojených s vytvořením silného inovačního ekosystému v oblasti bezpečnosti a obrany:

Rychlejší reakce na hrozby: Díky širokému spektru aktérů v rámci inovačního ekosystému a pružné a efektivní spolupráci mohou země a jejich bezpečnostní systémy rychleji reagovat na nové a neustále se měnící bezpečnostní hrozby a tím zvyšovat vlastní bezpečnost a obranu země, což je jistě životní zájem každého státu.

Zvýšení konkurenceschopnosti: Inovační ekosystém může posílit vlastní konkurenceschopnost země na mezinárodní úrovni tím, že umožní vývoj a export pokročilých technologií v oblasti bezpečnosti a obrany.

Rozvoj místního průmyslu: Vytvoření inovačního ekosystému může podporovat i místní průmysl a vytvářet nová pracovní místa.

Zlepšení životní úrovně: Inovace v oblasti bezpečnosti a obrany mohou mít také civilní využití a přispět ke zlepšení životní úrovně obyvatel.

Příklady inovačních ekosystémů v oblasti bezpečnosti a obrany v Evropě

Evropa má řadu příkladů úspěšných inovačních ekosystémů v oblasti bezpečnosti a obrany. Některé země, jako například Francie, Švédsko a Velká Británie, investují do výzkumu a vývoje a podporují spolupráci mezi vládními organizacemi, soukromým sektorem a akademickým sektorem.

Francie je známá svým silným průmyslem v oblasti bezpečnosti a obrany, který vychází z dlouhé tradice v této oblasti. Země má komplexní inovační ekosystém, který zahrnuje vládní agentury, velké firmy a malé startupy.

Švédsko je dalším příkladem země, která silně podporuje inovace v oblasti bezpečnosti a obrany. Zdejší ekosystém zahrnuje renomované výzkumné instituce a společnosti, které se specializují na vývoj obranných technologií.
Velká Británie je známá pro svou schopnost kombinovat vojenské potřeby s inovacemi z civilního sektoru. Zde vznikají inovativní technologie a produkty, které mohou být využity jak pro obranu, tak pro civilní účely.

Tvorba inovačního ekosystému v oblasti bezpečnosti a obrany v České republice

Česká republika je v oblasti tvorby funkčního inovačního ekosystému v podstatě stále na začátku. Máme sice již různé instituce pro tvorbu inovací v oblasti bezpečnosti a obrany, ale míra jejich integrace do nějakého funkčního inovačního ekosystému je zatím minimální. 

Chceme-li to změnit, bude nutné v této oblasti provést zásadní procesní změnu. Zejména stát bude muset něco udělat pro to, aby se rozvoj inovací v oblasti bezpečnosti a obrany stal skutečnou strategickou prioritou České republiky a realizoval se na území České republiky. Například tím, že by:

  • zřídil vládní výbor pro strategickou bezpečnost (asi pod Bezpečnostní radou státu, která spravuje bezpečnostní systém České republiky), který by nejenom procesně zajistil tvorbu inovačních projektů v oblasti bezpečnosti a obrany, ale také spravoval státní fond pro bezpečnostní infrastrukturu,
  • podpořil vznik národního centra pro inovace v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci bezpečnostního systému České republiky, které by zajistilo stejnou činnost jako platforma NATO-Diana v národním měřítku – zejména pak tvorbu inovačních akcelerátorů a zkušebních pracovišť v oblasti bezpečnosti a obrany v České republice.

Je jistě nutné pracovat i na jiných projektech pro podporu tvorby inovací v oblasti bezpečnosti a obrany, bez kterých nemůže existovat funkční inovační ekosystém – testovací centra, testovací kritéria, inovační campy, inovační zpravodajství atd.

Vytvoření funkčního inovačního ekosystém pro tvorbu nových schopností v oblasti bezpečnosti a obrany v České republice je klíčovým předpokladem dalšího zajištění životního zájmu této země.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP