Integrovaná logistická podpora udržuje vozidlo LYNX na vrcholné úrovni

 15. 06. 2021      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Obrněnec LYNX KF41 od společnosti Rheinmetall představuje špičkové bojové vozidlo pěchoty, které vzniklo s cílem plnit rozmanité úkoly v různorodém prostředí současného i budoucího bojiště. Aby si LYNX udržel svoji vysokou úroveň, připravil Rheinmetall komplexní program integrované logistické podpory (ILS), který mu zajišťuje údržbu i maximální provozní dostupnost. Díky tomuto programu je transportér LYNX neustále připraven k nasazení a zároveň je jeho celoživotní podpora nákladově efektivnější než kdykoli předtím.

Rheinmetall_ILS_1Foto: Aby si LYNX udržel svoji vysokou úroveň, připravil Rheinmetall komplexní program integrované logistické podpory (ILS), který mu zajišťuje údržbu i maximální provozní dostupnost. | Rheinmetall / CC BY-NC-ND

Ve znalostech je síla: Program analýzy logistické podpory Rheinmetall

Společnost Rheinmetall zavedla program analýzy logistické podpory v souladu s MIL-STD1388-1A. Jeho záměrem je pokrýt integrovanou logistickou podporu a s tím související další aspekty řízení programu. V obecné rovině je cílem analýzy logistické podpory (LSA) zajistit, aby se zohlednily a zavedly požadavky na podporu ve všech fázích vývoje systému, jednotlivých subsystémů i jejich součástí.

Program LSA od Rheinmetallu, který řídí specialisté na logistickou podporu, se zaměřuje na vyhledání a nápravu nedostatků v konstrukci a výrobních procesech, jež by mohly mít nepříznivý dopad na faktory podporovatelnosti systému. Cílem je:

- ovlivnit návrh systému tak, aby se zvýšila jeho podporovatelnost
- identifikovat nákladové faktory
- identifikovat zdroje potřebné pro podporu systému od vytvoření návrhu 
- vyvinout a zajistit systém podpory pro udržení a obnovení schopnosti mise

Program LSA běží ve spojení s programem systémového inženýrství tak, aby došlo k vylepšení jejich jednotlivých prvků. Výsledky analýz jdou zpět inženýrům k případnému přepracování návrhu nebo jsou využity v programu ILS a vzniknou z nich přímé výstupy.

„Díky programu LSA máme vždy ucelený přehled o podporovatelnosti LYNX,“ říká Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro prodej společnosti Rheinmetall. „Analýzy nám pomáhají v další optimalizaci jeho podpory tak, aby odpovídala specifickým potřebám celého programu LYNX po celou dobu jeho životního cyklu, včetně toho, že se naše metody přizpůsobí integraci nových systémů pro každý konkrétní program."

Inteligentní zajištění náhradních dílů i podpůrného a testovacího vybavení

Rychlé a efektivní zajištění náhradních dílů je klíčovou součástí každého programu bojových vozidel. Pro obrněnce LYNX pak Rheinmetall vypočítal jeho potřebný rozsah pomocí softwarového nástroje OPUS 10. OPUS 10 optimalizuje zajištění náhradních dílů a minimalizuje náklady životního cyklu na základě typu vozidla, umístění a dostupnosti náhradních dílů i spolehlivosti a udržovatelnosti (ARM) potřebného vybavení.

Rheinmetall_Lynx_54MJ7891LFoto: Rychlé a efektivní zajištění náhradních dílů je klíčovou součástí každého programu bojových vozidel. Pro obrněnce LYNX (na snímku) pak Rheinmetall vypočítal jeho potřebný rozsah pomocí softwarového nástroje OPUS 10. | Rheinmetall / CC BY-NC-ND

Stanovení rozsahu a potřebného množství podpůrného a testovacího vybavení (S&TE) je výsledkem analýzy úkolů údržby, která je součástí programu LSA. Identifikuje veškeré podpůrné a zkušební vybavení nezbytné pro preventivní a opravnou údržbu skupiny vozidel LYNX, aby byla zajištěna její vysoká provozní dostupnost. 

K dosažení maximální synergie bude program speciálního nářadí a zkušebního vybavení (ST&TE) od Rheinmetallu sloužit jako základní nástroj, jenž poskytne doporučení a umožní zajištění dodávek veškerého specifického ST&TE potřebného pro údržbu systému podle specifických profilů využití a organizace podpory údržby. 

Interaktivní elektronická technická dokumentace (IETD)

Vysoce moderní platforma bojových vozidel pěchoty by nemohla fungovat bez sofistikovaného řešení pokynů a instrukcí pro posádku, techniky a školitele. Zákazníci LYNXE KF41 mají k dispozici nejnovější verzi osvědčené a robustní interaktivní elektronické technické dokumentace (IETD) založené na XML od společnosti Rheinmetall. Jedná se o plně digitální a přenosnou dokumentaci vycházející z mezinárodních standardů, která funguje na několika zařízeních a vyhledávacích systémech. Obsahuje všechny příručky, postupy a údaje o dílech, které jsou potřebné k plnění každodenních úkolů, komplexních úkolů v terénu i k preventivní a nápravné údržbě po celou dobu životnosti.

Program údržby pro budoucnost

Integrovaný testovací systém (ITS) dnes monitoruje funkci subsystémů a zařízení a automaticky lokalizuje poruchy. Vestavěné testy navíc umožňují kontrolu funkce a odhalování poruch na úrovni zařízení. To přispívá ke zkrácení doby údržby. Použití digitálních návodů navíc zefektivňuje proces údržby. Přestože jsou data z ITS a vestavěných testů zaznamenávána do záznamníku sběrnice CAN, poruchy zůstávají nepředvídatelné a plánovaná údržba se omezuje především na preventivní výměnu kritických dílů.

V blízké budoucnosti bude systém monitorování stavu a používání (HUMS) nepřetržitě sledovat a zaznamenávat reálný stav dílů a také údaje o skutečném používání vozidla pomocí mnoha senzorů. To umožní evidovat postupné opotřebení, předvídat poruchy, a nakonec plánovat činnosti údržby. Vzhledem k tomu, že údržbu lze plánovat, může dojít ke zkrácení celkových prostojů, což vede ke zvýšení dostupnosti.

Díky tomu, že mnoho činností preventivní údržby se již nemusí řídit filozofií tvrdé výměny v čase, ale filozofií výměny v daném stavu, snižují se celkové náklady na náhradní díly.

Se systémem LYNX směřuje společnost Rheinmetall k údržbě budoucnosti založené na stavu: údržba se stává předvídatelnou a lze ji lépe koordinovat. 

Rheinmetall_ILS_2Foto: Se systémem LYNX směřuje společnost Rheinmetall k údržbě budoucnosti založené na stavu: údržba se stává předvídatelnou a lze ji lépe koordinovat. | Rheinmetall / CC BY-NC-ND

„V minulosti byla údržba reaktivní“, uvedl Oliver Mittelsdorf a dodal: „Oprava se prováděla až po poruše. Nyní je naší snahou maximálně předvídat nadcházející poruchy a podle toho plánovat proaktivní kroky údržby. Tato metoda vede ke snížení počtu poruch i havarijních oprav a k vyšší celkové spolehlivosti systému. Tím rovněž maximalizujeme provozní dostupnost systému LYNX a zajišťujeme, že bude fungovat podle očekávání během každé mise a bude poskytovat požadované schopnosti."

Zdroj: rheinmetall.comrheinmetall-tp.com

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP