Jak zvýšit efektivitu mírových operací projednávali náčelníci generálních štábů členských států OSN

 16. 07. 2019      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nejvyšší představitelé národních ozbrojených sil ze 112 členských států OSN, včetně 56 náčelníků generálních štábů, diskutovali na téma „vytváření vojenských schopností k naplňování požadavků vyšší efektivity“ v mírových operacích OSN.

V pořadí třetí konference náčelníků generálních štábů se uskutečnila ve dnech 10. a 11. července v sídle OSN v New Yorku. Armádu České republiky na jednání reprezentoval zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelník štábu generálmajor Miroslav Hlaváč.

7_2041
Foto: Skupinová fotografií nejvyšších vojenských představitelů členských států OSN | plukovnice Magdalena Dvořáková, army.cz 

Hlavním tématem byly vojenské aspekty iniciativy generálního tajemníka OSN „Action for Peacekeeping“ (A4P), která byla prezentována a přijata na březnovém zasedání ministrů členských států OSN. Iniciativa má přispět k zvýšení efektivity mírových operací OSN díky vyšší koordinaci ozbrojených sil členských států OSN. Jako klíčové oblasti spolupráce byly definovány mimo jiné agendy ochrana obyvatelstva (Protection of Civilians), zlepšování spolupráce a kooperace mezi členskými státy, sjednocení standardů příslušníků misí a také vyšší zapojení žen do mírových operací (Women, Peace and Security).

2_3524
Foto: Po úvodním formálním zahájení konference přítomní minutou ticha uctili památku padlých příslušníků mírových operací OSN | plukovnice Magdalena Dvořáková, army.cz 

Sdílení informací a schopností

Konferenci zahájil zástupce generálního tajemníka OSN pro mírové operace Jean-Pierre Lacroix, který vyzval přítomné k minutě ticha za padlé příslušníky mírových sil OSN. Právě první z diskuzních témat konference se také zabývalo bezpečností příslušníků mírových sil OSN a vytváření schopností, například sdílení informací o bezpečnostní situaci nebo logistické podpory v místě nasazení. Především improvizovaná výbušná zařízení byla v posledních letech příčinou smrti nebo zranění „peacekeeperů“.

Z debaty vyplynula vyšší potřeba některých specialistů v mírových operacích, jako jsou ženisté, logistici (především v oblasti letecké přepravy) nebo zdravotnický personál. Mez dalšími návrhy v diskuzi bylo zkvalitnění výcviku vojáků před výjezdem a v průběhu mise nebo navýšení účasti žen v uniformě na mírových operacích. Aktuálně OSN má v misích 4 % vojákyň a jejich počet chce optimálně navýšit na 15 % v následující pěti letech.

5b
Foto: Armádu České republiky na jednání zastupoval zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelník štábu generálmajor Miroslav Hlaváč | plukovnice Magdalena Dvořáková, army.cz 

Historicky největší nasazení mírových sil OSN

V současné době pod vlajkou OSN působí okolo 100 tisíc uniformovaných a civilních pracovníků ze 124 členských zemí ve 14 mírových operacích OSN. Armáda ČR přispívá aktuálně vojáky a pozorovateli do celkem pěti misí OSN (MONUSCO, UNMIK, MINUSMA, MINUSCA a UNDOF), třetina jsou ženy.

Jde o historicky největší nasazení mírových sil OSN. Iniciativa generálního tajemníka OSN pro mírové operace „Action for Peacekeeping“ přichází v době, kdy vyšší nasazení znamená i vyšší potřebu koordinace, spolupráce a – obecně – efektivity při nasazení v rozdílných krizových prostředích.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP