Proběhlo první jednání zástupců resortu obrany, Lockheed Martin a vedení LOM Praha

 10. 12. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Zástupci resortu obrany a státního podniku LOM Praha vedli v Praze první oficiální jednání se společností Lockheed Martin ohledně potenciálu průmyslové spolupráce při pořízení letounů F-35. Jednání se týkalo oblasti výcviku pilotů a pozemního personálu, ale také zajištění údržby a oprav při zajišťování životního cyklu letounu a výcvikových simulátorů. 

f35_01Foto: Nadzvukový bojový letoun F-35 Lightning II | Lockheed Martin

LOM Praha má pro Ministerstvo obrany klíčový význam ve strategických vyzbrojovacích projektech. „Pro LOM PRAHA je projekt případné akvizice a implementace letounu F-35 do výzbroje Armády České republiky další profesní výzvou v realizaci našich unikátních schopností jak v oblasti oprav a servisu letecké techniky i výcviku, tak ve výzkumu a vývoji simulačních technologií. Společně s již avizovanou vrtulníkovou platformou H-1 je pro nás projekt F-35 portfoliem budoucnosti a my jsme k tomu připraveni adekvátně transformovat schopnosti státního podniku,“ říká ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva.     

Po zbytek tohoto týdne se tým Lockheed Martin věnoval interakci s českým průmyslem pro identifikaci vhodných projektů průmyslové spolupráce. Od minulého roku Lockheed Martin průběžně mapuje schopnosti českého obranného průmyslu. V návaznosti na úspěšný průběh Průmyslového dne 24. října 2022 v Praze, tyto aktivity budou intenzivně pokračovat i nadále. Průmyslového dne se zúčastnilo cca 60 podniků z kosmického, leteckého a obranného průmyslu. Další jednání s Lockheed Martin v oblasti průmyslové spolupráce se uskuteční na počátku roku 2023.

Vláda v souladu se svým programovým prohlášením podporuje modernizace ozbrojených sil ČR. Potřeba urychlení tohoto procesu je umocněna trvající agresí Ruska proti Ukrajině. Na základě analýzy provedené Armádou ČR a doporučení v ní obsažených vláda v červenci 2022 rozhodla zahájit jednání s vládou USA o možnosti pořízení 24 kusů letounu páté generace. Ty představují komplexní obranný systém a mohou obstát vůči bezpečnostním hrozbám, a to jak současným i budoucím, zejména díky schopnosti oklamat pozorovací systémy protivníka, odolnosti vůči elektronickému boji, nebo vysoce přesným radarů, které umí detekovat cíle na velké vzdálenosti. Nejpozději 1. října 2023 bude ministryně obrany informovat vládu o dojednaných parametrech pořízení a provozu nadzvukových letadel. Na základě toho následně vláda rozhodne, zda si je Česká republika pořídí.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Petr Žák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP