Jan Štěpánek: Úkolem číslo jedna je návrat k plnohodnotnému výcviku

 21. 07. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Nedávno se v Žatci uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 27. výročí založení 4. brigády rychlého nasazení a předání funkce velitele. Generál Trojánek v rámci tohoto nástupu symbolicky předal bojový prapor do rukou velitele pozemních sil generálmajora Ladislava Junga, který ho dle vojenských zvyklostí předal nově jmenovanému veliteli, plukovníku Janu Štěpánkovi. Ten ve svém prvním oficiálním projevu uvedl: „Závazek není jen prázdné slovo. Je to touha, nutnost a odhodlání pokračovat v tvrdé práci našich předchůdců, neustále se zdokonalovat a připravovat se k vedení bojové činnosti. Není velitel bez řádné jednotky a naše brigáda takovou jednotkou bezesporu je.” Plukovník Štěpánek za svou kariéru prošel řadou funkcí na rozličných velitelských i štábních postech. Po celou dobu funkčního období končícího velitele byl jeho zástupcem. Novému veliteli 4.brn, panu plk. Štěpánkovi, jsme položili pár otázek.

_ANK0036Foto: Nově jmenovaný velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Jan Štěpánek | Ministerstvo obrany ČR

Nedávno jste se stal velitelem 4. brigády rychlého nasazení. Jaké úkoly v rámci 4.brn nyní vnímáte jako prioritní?

Nacházíme se v druhé polovině roku 2021, ale už s takovou jistotou nemůžeme říct, že jsme díky proočkování, řádné prevenci a dodržování hygienicko-epidemiologických opatření zpět v plnohodnotném procesu přípravy k vedení bojové činnosti s cílem být připraven bránit svrchovanost a celistvost České republiky. 

Bez nadsázky jsme ztratili rok a půl výcviku a to je enormně znát nejenom na připravenosti vyšších organizačních celků, ale i na vycvičenosti jednotlivců. Máme mezi sebou řadu vojáků a vojákyň, kteří po absolvování základní přípravy při VeV-VA ve Vyškově s nástupem k praporům 4. brigády rychlého nasazení Obrany národa plnili množství důležitých úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému, hospiců, nemocnic, očkovacích center v souvislosti s pandemií covid-19. Na druhou stranu nezahájili výcvik v organických jednotkách s nezbytnou dávkou fyzické i psychické náročnosti, neprošli doškolovacím intenzivním výcvikem a nepotýkali se s úkoly několikadenního polního výcviku ve dne i v noci s využitím zbraní a techniky dle jejich zařazení a určení.

Takže zpět k otázce. Úkolem číslo jedna je návrat k plnohodnotnému výcviku a postupnému docvičení a osvojení si potřebných dovedností a návyků, které jsme - nechci říci - ztratili, ale určitě je nemáme dokonale zvládnuté. S tím souvisí i stagnace profesního vzdělávání personálu, protože řada školení a kurzů byla zrušena nebo odložena, což mělo a stále má negativní dopad nejenom na schopnosti vojáků.

V neposlední řadě důležitou roli hraje stabilizace personálu, jeho další vzdělávání a příprava na výkon funkcí na nových služebních místech.

_MG_5176Foto: Plukovník Jan Štěpánek | Ministerstvo obrany ČR

Jaké modernizace čekají 4. brigádu rychlého nasazení?

Pokračujeme v rozvoji mechanizovaných a motorizovaných jednotek, kde nedílnou součástí techniky a výzbroje stále bude vozidlo KBVP PANDUR a LOV IVECO. Pro osádky těchto vozidel jsme dostali nízkoprofilové nosiče taktické výstroje (NpNTV). Díky svému nízkému profilu vhodně kombinují velikost balistické ochrany s možností pohybu v uzavřeném prostoru bojového vozidla. S těmito nosiči jsou schopny osádky všech bojových vozidel 4. brn provádět veškerou činnost ve vozidlech s nasazenou balistickou ochrannou. Nízkoprofilovými nosiči s využitím jejich modularity a kompaktnosti jsou dále u 4. brn vybaveny jednotky odstřelovačů, vševojskového průzkumu a specialisté C4ISTAR. U stěžejních typů techniky se soustředíme nejenom na její provozování, ale i na její řádné ošetřování, což zákonitě prodlužuje životní cyklus a snižuje náklady na opravy. V současné době se nacházíme v polovině životního cyklu vozidel KBVP PANDUR a tedy je nabíledni, že je nutné provést jejich modernizaci a to především s ohledem na obsoletní management. Tato modernizace je naplánována v letech 2024 až 2027.

Čekáme každým dnem dodávku nových vozidel Toyota Hilux, které nahradí zavedená terénní vozidla Land Rover Defender. Pokračovat bude již rozběhnutá dodávka nákladních vozidel TATRA 815-7.

_ANK3887
Foto: Pokračuje se v rozvoji mechanizovaných a motorizovaných jednotek, kde nedílnou součástí techniky a výzbroje stále bude vozidlo KBVP PANDUR (na snímku) a LOV IVECO. | 4. brn / Ministerstvo obrany ČR

U ručních zbraní v letošním roce dojde ke kompletní obměně útočných pušek BREN 2 u všech jednotek 4. brn včetně přezbrojení na novou pistoli P10C. Tato pistole, která nahradí pistoli CZ 75 SP 01 PHANTOM, je žádanou změnou pro jednotku našeho typu. Nejde jen o její kompaktní rozměry nebo navýšení počtu zásobníků, ale zejména jde o konstrukční řešení. Pistole se spouští v systému SA/DA, tedy se dvěma různými odpory spouště a obměnou přejdeme na moderní „striker fired“ pistoli s konstantním odporem spouště. Tato konstrukce zjednoduší a razantně urychlí přípravu vojáků, jelikož budou stále pracovat s jedním stálým odporem spouště. Obecně věnujeme střelecké přípravě u 4. brn velkou pozornost. Přechodem na nové ruční zbraně dojde u každého jednotlivce k okamžitému přeškolení nejen na zbraň samotnou, ale také na nové příslušenství ke zbrani. To posouvá naše operační schopnosti na další úroveň a my chceme velice rychlé a plnohodnotné zvládnutí práce s těmito doplňky. Už dlouhou dobu není pro jednotky 4. brn střelba jen o takzvaném „odstřílení do služeb“, ale o reálné střelecké dovednosti, a to nejen ve dne, ale i v noci. Plné zvládnutí umění střelby za všech okolností dělá z našich vojáků ono pověstné ostří armádního meče. Pořízením přesné pušky CZ BREN 2 BR, která nahrazuje odstřelovací pušku SVD DRAGUNOV, dochází k významné změně schopností družstva (roje) při ničení protivníka. Díky zkušenostem ze zahraničních operací víme, nakolik je důležité a potřebné určení cíle a jeho efektivní zničení. Pozitivní identifikace cíle, odhalení a potvrzení hrozby je dnes pro moderní bojiště životně důležitá schopnost. Právě tuto schopnost nám nové přesné pušky poskytnou. Pro moderní jednotku jakou beze sporu 4. brigáda rychlého nasazení je, je tato puška skvělým doplněním schopností. Mým úkolem, jakožto velitele 4. brn, je co nejrychlejší adaptace vojáků 4. brn nejen na střeleckou dovednost s touto zbraní, ale zabezpečit plnou implementaci této zbraně do struktury bojových jednotek. Střelci musí být bezchybní při své střelbě a jejich velitelé musí pochopit všechny stránky používání této zbraně v jejich sestavě. Nechci, aby někdo z mých podřízených velitelů žil v domnění, že se jedná o odstřelovače, ale zároveň nechci tuto důležitou schopnost „pohřbít“ tím, že zapadne jako další zbraň v družstvu.

Můžete v rámci očekávaného mid-life upgradu u KBVP Pandur alespoň zhruba nastínit, kam se chcete po letech používání posunout ve schopnostech využití této techniky?

Modernizace je kontinuální proces, který provází jednotky 4. brn po celou dobu její více než sedmadvacetileté historie. Vozidla KBV PANDUR používáme od roku 2009 nejen při výcviku, ale především při operačním nasazení, kde prokázaly svoji kvalitu a požadované schopnosti. 

Technologický pokrok se nedá zastavit a lze tedy předpokládat modernizaci zbraňového systému, možné zvýšení balistické ochrany, obměnu a navýšení prostředků komunikačních informačních systémů. Nelze ani vyloučit i využití umělé inteligence u těchto vozidel.

S tím souvisí i zavedení velitelských verzí (KOVVŠ) a skupin C4ISTAR. Plánujete navýšení schopností těchto skupin o vzdušný průzkum, monitoring bojiště a sdílení informací online prostřednictvím UAV a právě skrze nová velitelská vozidla?

Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní nahrazuje současně mobilní přístrojovou provozovnu MPP40 a velitelské štábní vozidlo VŠV 2. Primárně slouží k zabezpečení přístupu do radioreléové tranzitní sítě 4. brigádního úkolového uskupení (4. bÚU) a k zajištění informační podpory štábů prostřednictvím operačně taktického systému (OTS). Vozidla KOVVŠ jsou součástí míst velení mechanizovaných praporů a nově byla implementována i na taktická místa velení mechanizovaných praporů a brigády. Nejedná se tedy o velitelskou verzi KBVP VR. V současné době řešíme získávání informací z bojiště prostřednictvím řady senzorů, ke kterým patří i malé a velké komplety C4ISTAR. Ty jsou součástí velitelských vozidel na stupni četa a rota. Architektura modulárního bojového kompletu je volena tak, aby umožňovala podporu malých bojových jednotek, tedy především družstev a čet. Jedná se o zvýšení kvality situačního povědomí velitele, prohloubení součinnostních vazeb a zefektivnění palebné podpory a průzkumu. V rámci plánované modernizace vozidel dojde k obměně a navýšení spojovacích prostředků nejen k podpoře hlasové a datové komunikace mezi členy skupin C4ISTAR, ale také k zabezpečení datové komunikace senzorických prostředků a technických součástí systému.

Specialisté C4ISTAR se připravují a učí sdílet informace s ostatními senzory na bojišti, ale pokud budeme mluvit o vzdušném průzkumu, využití prostředků UAV, tak to je jednoznačně schopnost a úkol 53. pPzEB. 

Jaká je v současné době personální naplněnost brigády? Jste s naplněností brigády spokojen?

V rámci plnění aliančního závazku musíme být připraveni na bázi 4. brigády rychlého nasazení vytvořit brigádní úkolové uskupení, které bude připraveno k případnému nasazení. Převedeno do řeči čísel nesmí personál klesnout pod 70 %. To se nám samozřejmě daří, ale pokud vedete plnohodnotný výcvik s organickými jednotkami, tak chcete mít kompletní personál. Nikdy nebude jednotka osobami naplněna na 100 %, ale určitě se nemohu spokojit se současným stavem, kdy u některých jednotek chybí řidiči, střelci operátoři, mechanici a odborní specialisté. Samozřejmě nepřetržitě pokračuje systém získávání nových VZP a to především prostřednictvím Rekrutačních středisek. Presentujeme se na veřejnosti v rámci různých akcí a inspirujeme potencionální příslušníky 4. brigády rychlého nasazení na internetových stránkách a sociálních sítích. Věřím, že přijdou další motivovaní, kvalitní vojáci a vojákyně, kteří rozšíří řady příslušníků 4. brn.     

Jaká nejbližší cvičení (tuzemská i zahraniční) čekají příslušníky 4. brn?

V letošním roce čeká 44. lmopr v měsíci září taktické cvičení praporu (RAPID RIFLES 2021) pod řízením velitelství 4. brn, které je vyvrcholením přípravy praporu v tomto období. V příštím roce pokračuje příprava jednotek taktickými cvičeními praporů u 41. mpr a 42. mpr. Pro štáb 4. brn je plánováno v příštím roce štábní cvičení SCHNELLER DEGEN 2022 ve Spolkové republice Německo pod vedením velitele 10. PzDiv DEU. Celá příprava 4. brn v příštím roce je koncipována tak, aby nejen 4. brn, ale celé 4. bÚU bylo připraveno k vedení bojové činnosti a bylo i schopno reagovat a adekvátně odpovědět na potencionální hrozby 21. století.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP