Kopřivnická Tatra Defence Vehicle investuje do své výrobní kapacity

 22. 11. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nejen s ruským útokem na Ukrajinu dochází v Evropě ke změně uvažování. Dlouhé roky podceňované budování schopností ozbrojených sil většiny evropských členských států Aliance nabírá nový kurz, státy se hlásí ke svým závazkům a navyšují obranné rozpočty. Kromě toho bojující Ukrajina spotřebovává velké množství poskytnuté techniky, zbraní a munice v rámci podpory západních států a tyto musejí být logicky ve skladech obnovovány. Obranný průmysl tak jako jeden z pilířů obranyschopnosti získává nové příležitosti a investuje do rozšíření svých kapacit, které dosud odpovídaly situaci a velmi pomalému tempu vyzbrojování a přezbrojování. Příkladem je kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle (TDV), jeden z dodavatelů těžké techniky Armády České republiky.

Tatra Defence Vehicle patří do skupiny Czechoslovak Group a úzce spolupracuje s tradičním výrobcem nákladních vozů automobilkou Tatra Trucks. Jak z názvu vyplývá, TDV soustředí své projekty na oblast ozbrojených sil. Najdeme mezi nimi na prvním místě licenční výrobu kolových obrněných vozidel Pandur II 8x8 a připomenout můžeme nedávno úspěšně skončenou dodávku velitelsko-štábních a spojovacích vozidel tohoto typu. Pandury přitom nevyrábí jen pro AČR. V současné době například společně s Excalibur Army plní zakázku pro ozbrojené síly Indonésie.

tdv_pandurFoto: Výroba vozidla Pandur II 8x8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Dalším zásadním projektem TDV v oblasti kolových obrněnců je vozidlo TITUS (Tactical Infantry Transport and Utility System) 6x6 vyvinuté společně s francouzskou společností Nexter a postavené na českém podvozku od Tatra Trucks. Zakázka na 62 kusů byla zadána v červnu 2019 (celkem půjde o 36 spojovacích, 6 velitelsko-štábních vozidel, a 20 vozidel s označením místo pro koordinaci palebné podpory určených pro 13. dělostřelecký pluk). 

titusFoto: Obrněná vozidla TITUS určená pro Armádu České republiky | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Kromě Pandurů II a TITUSů vyrábí TDV také pancéřové kabiny pro různé typy vojenských vozidel Tatra (a nejen české – aktuálně je kupříkladu v běhu velká zakázka pro belgickou armádu). Vyvíjí a vyrábí speciální zodolněné nástavby pro všechny podvozky Tatra, příkladem je projekt vozidel elektronického boje a rušení STARKOM pro AČR. Věnuje se i opravám a modernizacím těžké kolové i pásové techniky a také servisu terénních vozidel na podvozcích Toyota. TDV se bude také podílet na dodávkách samohybných děl Caesar 8x8 pro AČR, pro které bude vyrábět pancéřované kabiny, což je druhý významný projekt, který je rozvíjen ve spolupráci s francouzskou společností Nexter a společností Excalibur Army.

pancerkabinaFoto: Výroba pancéřovaných kabin | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Armádu České republiky a specificky 4. brigádu rychlého nasazení čekají podle vyjádření představitelů ministerstva obrany i armády v dohledné budoucnosti dva velké projekty týkající se vozidel Pandur II. Jednak půjde o výrobu desítek kusů nových Pandurů II v různých verzích právě pro 4. brigádu, čímž skončí určité provizorium vynucené snížením počtu objednaných Pandurů v důsledku hospodářské krize v letech 2008-2009. Druhým zásadním projektem by měla být modernizace stávajících Pandurů II v polovině jejich životního cyklu. Hovoří se především o výměně jejich zbraňových stanic. Oba projekty by byly provázány v tom smyslu, že nové Pandury budou přirozeně vyrobeny v novém standardu, na který by měla následně být modernizována již používaná vozidla.

tdv_starkomFoto: Výroba vozidla elektronického boje a rušení STARKOM pro AČR | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Kdo měl tu příležitost se do provozu společnosti Tatra Defence Vehicle podívat, musel si položit otázku, zda již nyní s ohledem na prostory, které má k dispozici, nejede firma na hranici své výrobní kapacity. V TDV pracuje na dvě stě zaměstnanců a jen se stávajícím projektem TITUS je pak spojené navýšení jejich počtu na 250 - většina vozidel má být dodána již v roce 2023. Armáda ústy svých zástupců již nyní hovoří o druhé fázi projektu TITUS pro roky 2025-2027 (hovoří se o třech až čtyřech desítkách vozidel, které armáda potřebuje, aby se mohla definitivně zbavit zastaralých a nevyhovujících platforem). 

Odpovědí na výše uvedenou kapacitní otázku je pak plánovaná významná investice TDV do nové výrobní haly v řádu desítek milionů korun. Nová hala má být dokončena v roce 2024, a TDV díky tomu navýší svou výrobní kapacitu, kdy  uspokojení domácí poptávky a dodávky pro AČR jsou vždy prioritní. Zcela přirozeně s nimi je také pararelně zájem vyvinutou a vyrobenou techniku moci také nabídnout zahraničním zákazníkům.

Zdroj: Tatra Defence Vehicle

 Autor: Jakub Samek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP