Ladislav Jung: Cvičení CZECH LION 2021 bylo námětově rozehráno jako tzv. „velká válka“

 12. 10. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Letošní velitelsko-štábní cvičení CZECH LION 2021 prověřilo zejména schopnost velitele a štábu 7. brigádního úkolového uskupení velet podřízeným jednotkám, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na vývoj situace na bojišti. Cvičená se konalo ve Vojenském újezdu Libavá a v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně v období 13. – 24. září 2021.

Cvičení se celkem zúčastnilo 1 200 vojáků s 250 kusy techniky především ze 7. brigádního úkolového uskupení a velitelství Pozemních sil AČR. Cílem cvičení bylo prověřit schopnost štábů a jednotek efektivně plánovat a vést bojovou činnost v mezinárodním prostředí v rámci kolektivní obrany NATO. Štáb se také v rámci cvičení zdokonaluje v plánování a řízení operací na území ČR při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

dynamikaFoto: Cvičení se celkem zúčastnilo 1 200 vojáků s 250 kusy techniky především ze 7. brigádního úkolového uskupení a velitelství Pozemních sil AČR. | Ministerstvo obrany ČR

S výstavbou jednotlivých míst velení se začalo již 6. září, kdy do vybraných prostor zamířila spojovací technika na kolových i pásových podvozcích, navozil se potřebný materiál a podle detailně zpracovaných schémat se začaly budovat jednotlivé části, včetně vnitřního vybavení pracovišť.

To nejdůležitější se odehrávalo právě ve stanech pod maskovacími sítěmi. Zde se nepřetržitě shromažďovaly a vyhodnocovaly aktuální informace z prostoru operací, odhadoval se budoucí vývoj a pravděpodobné kroky nepřítele. Rozhodovalo se také o vlastní činnosti resp. řízení vlastních sil.

stanFoto: To nejdůležitější se odehrávalo ve stanech pod maskovacími sítěmi. | Ministerstvo obrany ČR

V rámci cvičení CZECH LION 2021 se plně využívala počítačová podpora a simulace, které zabezpečovalo Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno. To má k dispozici standardizovanou aplikaci NATO, umožňující vytvořit věrnou virtuální realitu bojiště, v níž mohou velitelé a štáby v koaličním kontextu řídit obranné i útočné operace opravdu komplexně.

veleniFoto: V rámci cvičení CZECH LION 2021 se plně využívala počítačová podpora a simulace, které zabezpečovalo Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno. | Ministerstvo obrany ČR

V souvislosti s nedávným cvičením CZECH LION 2021 jsme se zeptali řídícího cvičení a velitele Pozemních sil AČR, generála Ladislava Junga na pár otázek:

jungFoto: Řídící cvičení CZECH LION 2021 a velitel Pozemních sil AČR, generál Ladislav Jung | Ministerstvo obrany ČR

Pozemní síly v tomto rozsahu cvičila po delší době. Byla nějakým způsobem znát absence cvičení u samotných vojáků, či v komunikaci se štábem?

Cvičení CZECH LION bylo opravdu největší uskutečněnou výcvikovou aktivitou pozemních sil za poslední dva roky. V loňském roce byly naše možnosti významně omezeny platnými hygienicko-epidemiologickými nařízeními, k tomu jsme byli ve velkém nasazování do zdravotnických a dalších zařízení při zvládání pandemie a výcvik vojsk se tak omezil pouze na udržení základních schopností.

K tomu připočtěte fakt, že jak u mechanizované brigády, tak u našeho velitelství došlo k personálním změnám na mnoha štábních pozicích. Konkrétně Velitelství pozemních sil se od roku 2020 početně hodně rozrostlo a řada našich nových příslušníků se v rámci cvičení vůbec poprvé dostala do situace, kdy se přímo podílí na plánování a řízení operací.

Nicméně, s tímto jsme počítali a přizpůsobili tomu přípravu cvičení. První kroky jsme začali podnikat již před rokem, začali jsme připravovat jednotlivé standardní operační postupy a v rámci štábních nácviků jsme začali s počátečním slaďováním štábu.

Jak probíhala denní koordinace a vyhodnocení?

V rámci cvičení samotného se denně konalo hned několik standardizovaných jednání prostřednictvím video-telekonference, propojující místa velení na Boresu, Smilově a Centru simulačních technologií v Brně. Každé ráno mi velitel 7. brigádního úkolového uskupení doložil podstatné informace z tzv. reálného života, tedy aktuální počty cvičících, zbraní a techniky, případné závažné události za uplynulých 24 hodin apod. 

V odpoledních, respektive večerních hodinách probíhaly další dva brífinky, upřesňující aktuální stav na bojišti, probíhající i plánované operace nebo harmonogram incidentů, které budou rozehrány v simulaci dalšího dne. Součástí odpoledního brífinku bylo i vystoupení vedoucího týmu rozhodčích, v němž shrnul dosavadní poznatky a zhodnocení plnění výcvikových cílů.

Lze srovnat štábní koordinaci a způsoby komunikace v rámci cvičení CZECH LION s tím, co známe např. ze zahraničních misí?

Cvičení bylo námětově rozehráno jako tzv. „velká válka“ v rámci kolektivní obrany dle Článku 5 Washingtonské smlouvy a tudíž veškerá koordinace a komunikace probíhala dle standardních operačních postupů NATO, které jsou z pochopitelných důvodů ujednoceny v rámci všech armád Severoatlantické aliance. Samozřejmostí rovněž bylo využívání standardní taktické mluvy v anglickém jazyce.

Přihlíželo se při plánování cvičení také ke stavu, v jakém se v současné době armádní technika nachází? Ovlivnilo celkové plnění úkolů v rámci cvičení CZECH LION nějakým způsobem současný stav a počty naší armádní techniky?

Předně, cvičení CZECH LION bylo především velitelsko-štábním cvičením s počítačovou podporou. Z technického hlediska bylo tedy zásadní rozvinutí jednotlivých míst velení a schopnost jejich vzájemného propojení včetně vstupů a výstupů simulace z CSTT Brno. To se povedlo a po celou dobu cvičení fungovalo na výbornou. 

Cílem cvičení bylo procvičit „mozky“ plánující a řídící operace v prostředí konfliktu vysoké intenzity, ne ukazovat „svaly“ v podobě stovek bojových vozidel a desítek tanků. Většinu cvičení tvořila simulace a štábní práce, k čemuž se přihlíželo i během plánování a příprav. Jak u Velitelství pozemních sil, tak u 7. mechanizované brigády se tímto účelem uskutečnilo několik štábních nácviků, sloužící k tomu, aby se jednotlivé štáby sladily a jejich příslušníci si oživili procesy plánování a řízení operací.

Nicméně, cvičení CZECH LION 2021 poskytlo také příležitost demonstrovat schopnosti části 7. brigádního úkolového uskupení nácvikem simulačního boje na taktické úrovni s využitím nejmodernějších technologií, kde bylo využito pozemních formací, vzdušné a palebné podpory k procvičení základní součinnosti v terénu.

Zeptali jsme se také velitele 7. mechanizované brigády, generála Petra Svobody:

svobFoto: Velitel 7. mechanizované brigády, generál Petr Svoboda (zcela vpravo) | Ministerstvo obrany ČR

Pane generále, cvičení CZECH LION bylo zaměřeno především na zdokonalení schopnosti velení a štábu 7. brigádního úkolového uskupení plánovat a řídit operace ve spojeneckém prostředí. Podařilo se z Vašeho pohledu tento cíl splnit, jste s odvedenou prací Vašeho štábu spokojen?

I když jsme v minulém roce obměnili všechny náčelníky oddělení a plno pracovníků štábu, což je v životě vojenského štábu normální, tak musím spokojeně říci, že ano. Bylo to dáno díky předcházejícímu tréninku a spolupráci s MND v Elblagu. Co je však nejdůležitější přísadou zvládnutého certifikačního cvičení, je chuť pracovat na plný plyn a otevřená mysl mých podřízených, na které tu delší dobu pracujeme. Na úrovni velení BÚU se již nikdo neprosadí jenom s odpovědí „yes sir...“.

Co bylo při přípravě nebo samotném provedení cvičení pro brigádu největší výzva?

Nakonfigurovat a začlenit do systému velení a řízení veškeré prostředky, které se nám před cvičením vrátily z upgradu. Zde šlo především o mobilní přístupové provozovny (MPP 40 a MPP 100) jejichž vybavení bylo modernizováno tak, aby vyhovělo novým požadavkům a trendům (více než zdvojnásobení datového toku).

zavěrečný nástup jednotekFoto: Závěrečný nástup v rámci cvičení CZECH LION 2021 | Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP