Logistické a přepravní kapacity AČR stojí se stoletou tradicí na vozidlech Tatra – i ty je ale třeba obnovovat

 30. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda České republiky, tak jako před ní armáda československá, stojí na vozidlech značky Tatra. Mezi více než 3,5 tisíci nákladních vozidel, jimiž dnes AČR disponuje, tvoří drtivou většinu. Více než polovinu z uvedeného počtu ovšem stále stvoří úspěšný, výkonný, leč přece jen již letitý model T 815 vyráběný od roku 1983. Jde tedy o vozidlo stejné generace jako jsou pásová BVP-2. U nich o potřebě náhrady za modernější techniku dnes již pochybuje málokdo. Na vybavení jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení možná není tolik vidět, ale modernizace probíhá a musí pokračovat i v jejich případě. Jestliže populární vozidla Praga V3S nahrazuje typ Tatra Tactic (T 810), náhradou za T 815 je vozidlo Tatra Force (T 815-7). 

t815_TITFoto: Automobil T 815 8x8 tahač přívěsů | Ministerstvo obrany ČR

Vůbec první Tatry se objevily u našich ozbrojených sil v roce 1914. Dovoluji si použít slovo "našich" a mám na mysli c. a k. armádu Rakousko-Uherska. Šlo o dvounápravový typ NW TL 2 (tonáž 2 tuny) kopřivnického výrobce Nesselsdorfer Wagenbau-Fabrik (Kopřivnická vagonka), jak se Tatra od konce 19. století jmenovala. Byl to tzv. "subvenční" vůz. Erár na jeho pořízení a provoz majiteli přispíval, a ten byli obratem zavázáni jej při vyhlášení válečného stavu dát k dispozici armádě. Otázka udržování kapacit domácího obranného průmyslu byla aktuální v každé době a nikdy se to nezmění. Vyvinuta a nasazena byla také čtyřtunová varianta TL 4, a obě vozidla pak přešla i do výzbroje nově se rodící Československé armády. Pod značkou Tatra od roku 1919 pak přicházely do výzbroje armády další typy, přičemž prvními vozy, které značku Tatra nesly, byly vozy TL 4 objednané právě nově ustavenou čs. armádou. V době mobilizace v roce 1938 již představovaly významnou část flotily nákladních vozů, kterými ozbrojené síly disponovaly (konkrétně 2837 tatrovek ze 7846 kusů nákladních automobilů), mezi nimi nejpočetnější byl typ T 27, dvounápravový vůz s nosností 2,5-3 tuny v různých verzích.

Přeskočme ale století tradic a podívejme se spíše na dnešní stav a budoucí potřeby AČR. Jisté je, že vozidla značky Tatra hrají a budou i nadále hrát nezastupitelnou roli. Armáda České republiky je také pro výrobce v oblasti obrany jedním z hlavních referenčních zákazníků. A jestliže byla řeč o kapacitách obranného průmyslu, pak podpora exportu osvědčených produktů a jejich úspěch na zahraničních trzích je jednou z velmi dobrých cest, jak tyto kapacity udržovat a posilovat.

Vozidla Praga V3S jsou postupně nahrazována typem Tatra Tactic (T 810 6x6, původně označovaný ATS - automobil terénní střední), kterých armáda od roku 2008 dostala na šest set kusů, a dožívající specializované varianty pragovek budou zanedlouho nahrazeny také mj. kolovými obrněnými vozidly TITUS postavenými na podvozku Tatra Force (T 815-7 6x6). Hovoří-li se někdy s velmi malou nadsázkou o vozovém parku armády jako o muzeu, stále provozované Pragy V3S patří k jeho nejpočetnějším exponátům. Ve své době, tedy v 50. letech, a dlouho poté byly vynikající a vyhovující, a stále jezdí, nicméně svými parametry jsou dávno za zenitem a modernější techniku při přesunech zdržují. Podobně jsou na tom neméně populární (a krásné) Tatry T 148, které dnes u armády dosluhují s různými specializovanými nástavbami, a i ty bude třeba v dohledné budoucnosti nahradit.

Mnohem výkonnější a novější jsou Tatry T 815 v provedení 4x4, 6x6 a 8x8, je však nutné se na výraz "novější" dívat z celkové perspektivy. Jde o automobily staré přibližně tři desítky let a více, a usmíváme-li se (trpce) nad tím, že dodnes u armády jezdí vozidla z 50. a 60. let, tak vozidla z let 80. na tom nejsou o mnoho lépe.

Mají svého nástupce, jímž jsou vozidla řady Tatra Force (T 815-7), která byla konstruována primárně pro vojenské účely. Variant a nástaveb pro T 815-7 je nepřeberné množství. Kromě těch, které využívají motorizované útvary a útvary bojového zabezpečení (jako jsou valníky a nejnověji například cisterny dodané ve spolupráci Tatry Trucks a VOP CZ), je AČR pořídila také ve verzi PRAM s obrněnou kabinou jako přepravník minometu, a s jejich podvozkem se počítá pro rušičky STARKOM, pro samohybná děla CAESAR i pro komplety protiletadlového systému SPYDER. Podobně jako pro starší protiletadlový systém RBS-70 armáda disponuje přepravníkem Tatra T 810 PVO, tak i pro nově pořízený systém RBS-70NG bude mít podle na jaře uzavřené smlouvy speciální vozidla, tentokrát řady Tatra Force (Tatra T815-7T3R31.411 6x6.1R).

Mluví se o vnitřním dluhu armády v řádu stovek miliard korun. Do toho patří i situace flotily nákladních a specializovaných vozidel. Potřeby logistiky a obecně bojové podpory a zejména bojového zabezpečení jsou z hlediska pozornosti veřejnosti poněkud ve stínu akvizic atraktivní bojové techniky jako jsou BVP, tanky, lehká útočná vozidla nebo bitevní vrtulníky. Není ale třeba si příliš vysvětlovat, že hroty, čepele, záštity a štíty, aby mohly být efektivně nasazeny, je třeba na místo nasazení dopravit a poskytnout jim pro takové nasazení podmínky. Toho není dlouhodobě možné dosahovat zastarávající a zastaralou technikou, která svým stavem odčerpává relativně vyšší prostředky jak na svou údržbu, tak na provoz a pohonné hmoty.

Zdroj: Tatra, Armáda ČR

 Autor: Jakub Samek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP