MAD21: nový maskovací vzor pro AČR zajistí efektivní krytí v přírodě i v podmínkách městské zástavby

 07. 02. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Naši vojáci by měli po více jak čtvrt století obdržet nový maskovací vzor, který nese název MAD21 (Maskovací design vzor 2021) a který by měl, na rozdíl od současného maskovacího vzoru AČR (vz.95), díky víceúčelovému potisku zajistit efektivní krytí nejen kdekoliv v přírodě, ale také v podmínkách městské zástavby. Kromě nového maskovacího vzoru se počítá také s novým střihem a materiálem, takže by naši vojáci měli dostat kompletně nové maskáče, které v rámci projektu BDU MAD21 budou prezentovány náčelníkovi Generálního štábu, gen. Opatovi, již v květnu tohoto roku. Samotný proces zavedení nových maskáčů do AČR však bude ještě nějakou dobu trvat.

img_14949Foto: Ministryně obrany Jana Černochová se seznamuje s novým maskovacím vzorem MAD21 v rámci lednové návštěvy Univerzity obrany v Brně | Ministerstvo obrany ČR

Posledních pět let se hned několikrát diskutovala veřejně i mezi odborníky nutnost nové kamufláže. Nejen proto, že česká armáda slouží v jednom a tom samém maskovacím potisku už čtvrt století a  jiné členské státy Aliance se stihly převléknout hned několikrát. Změna designu a barev je nutná především kvůli změně prostředí našeho současného a  budoucího bojiště. České armáda má svůj „potisk lesní“, tedy vzor maskáčů 95, už dlouho, protože je kvalitní a pokusy jej vyměnit nenaplnily očekávání, hlavně krycí požadavky. Teď se jej ale snaží překonat projekt MAD21, tedy „Maskovací design vzor 2021“, který splnil všechny požadavky na moderní a hlavně funkční kamufláž.

„Projekt MAD21 vznikl náhodou na pravidelném zasedání stálého integrovaného pracovního týmu (SIPT 2) u Centra zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně,“ komentuje začátky spolupráce plukovník gšt. Ladislav Bujárek, šéf projektu MAD21 a předseda uživatelských zkoušek v jednom. „Dostala se mi do ruky kniha ‚Kamufláž: Kapitoly z dějin designu pozemního a  námořního maskování‘ akademického sochaře Tomáše Chorého, Art.D. Jednalo se o kapitolu MultiCam a jeho deriváty, kde autor porovnává kamuflážní vzory používané americkou armádou od roku 2010 a varianty maskovacích vzorů založených na technologii MultiCam. Jedná se o  OEF-OP (Multicam), OCP (Scorpion W2), Britský MTP a  Australský AMC. V  podstatě šlo o  spor mezi dvěma členy týmu, kteří se podíleli na přípravě projektu NOMAD II, což byl nástupce projektu NOMAD I. Předmětem sporu byla samotná barva, respektive možnost mít barvu pod patentem,“ vysvětluje plukovník Bujárek.

maskovacivzory_01
Foto: Srovnání: lesní vz.95, MAD21, pouštní vz.95 a dolní pruh reprezentuje URBAN GREEN pro ECWCS a zateplovací součástky | Ministerstvo obrany ČR

Spor nakonec rozhodl samotný autor knihy. Brněnský tým nakonec pana Chorého oslovil. Grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého se ukázal být dlouholetým vojenským fandou a jako „rozhodčí“ sporu vysvětlil vojákům určité parametry barev. „Slovo dalo slovo a pan Chorý připravil pro náš tým možný návrh budoucího potisku. Trvalo mu to neuvěřitelných čtrnáct dnů,“ vypráví Bujárek. „Od dětství mě bavila armáda, sestavoval jsem si letecké modely a na nich mě právě bavila nejvíc jejich kamufláž,“ vysvětluje své nadšení pro maskáč odborný asistent a vedoucí ateliéru grafického designu na Katedře výtvarné výchovy UP. Od své alma mater dostal na knihu grant. „Spojení výtvarného umění a kamufláženení nic neobvyklého. Každá kamufláž má svou logiku. Za jejího otce bývá označován americký malíř a přírodovědec Abbott Thayer. Navrhl například„neviditelnou“ kamufláž na lodě, experimentoval i s maskovacími oděvy. Známý německý malíř Paul Kleev průběhu 1. světové války maskoval letadla.“ vysvětluje své nadšení pan Chorý.

mad21_detail
Foto: Detail maskovacího vzoru MAD21 | Ministerstvo obrany ČR

Zadáním byl víceúčelový potisk, který by zachoval tradice současného maskovacího vzoru AČR lesní (vz. 95), který je skvělý do lesa. Bohužel ale, pokud je krajina více „komplikovaná“, maskáč začíná ztrácet svou krycí schopnost. Nemluvě vůbec o městské zástavbě. „Tedy modifikovat stávající vzor AČR lesní za použití barev vycházejících z maskovacích potisků na bázi MultiCam a  upravit ho pro různá předpokládaná prostředí tak, abychom do budoucna používali pouze jeden potisk na místo dvou. Tedy lesního a  pouštního,“ vysvětluje požadavky podplukovnice Helena Jarešová, náčelnice výstrojní služby AČR. Tedy vedle potřeby přizpůsobit se novému prostředí bylo také zadání odstranit nutné převlékání v případě změny prostředí bojiště, například z lesního do rurálního.

maskovani_srovnaniFoto: Zadáním byl víceúčelový potisk, který by zachoval tradice současného maskovacího vzoru AČR lesní (vz. 95), který je skvělý do lesa. Bohužel ale, pokud je krajina více „komplikovaná“, maskáč začíná ztrácet svou krycí schopnost. Nemluvě vůbec o městské zástavbě. | Ministerstvo obrany ČR

MAD21 není prvním takovým projektem. Prvním projektem vývoje nového víceúčelového vzoru NOMAD I (Nový MAskovací Design I) byl v  letech 2015–2017 pověřen Vojenský výzkumný ústav Brno. Specifikaci projektu tehdy zadávala sekce rozvoje sil MO. Projekt ale nakonec jen potvrdil kvality současného vzoru 95 a  navrhovaný výstup nesplňoval požadavky, které byly zadané. Nový úkol náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty zněl jasně – „znovu a  lépe.“ Představovaný výsledný produkt se totiž dost lišil od požadovaného výstupu. Generál Opata chtěl, aby na projektu participovali vedle odborných specialistů také sami vojáci, kteří maskáče budou používat. Chtěl ještě více propojit jejich znalosti a praktické zkušeností nabyté ze zahraničních operací. Projekt dostal jednoduchý název NOMAD II a gestorem se stala tentokrát sekce logistiky MO. Specifikaci projektu obraného výzkumu tedy začali připravovat samotní uživatelé, členové týmu SIPT 2. Tam také došlo k onomu sporu mezi dvěma členy a vzniku úspěšného projektu MAD21. Po vlastní prezentaci návrhu maskování autorem byl v měsíci dubnu 2021 projekt BDU představen náčelníkovi Generálního štábu AČR se žádostí o povolení projektu, který by se realizoval pod záštitou Univerzity obrany. Poté, co souhlasila i  rektorka univerzity, se projekt rozjel. Zatímco si armáda, prostřednictví sekce logistiky definovala svou specifikaci, univerzita řeší management projektu. Vyřešila ochranu duševního vlastnictví pana Chorého, který jej převedl na armádu. Projekt je složen ze dvou částí – potisku, tedy MAD21, a  dále střihu a  materiálu. V  listopadu  2021 byl resortu obrany schválen a  zapsán tento návrh maskování jako evropský průmyslový vzor. Celou schvalovací proceduru zabezpečila brněnská univerzita.

Na projektu se podílelo hned několik složek. Celkem dvacet lidí, od vojáků a občanských zaměstnanců, kteří se přímo věnují výstroji, až po její uživatele. Dalších čtyřicet vojáků BDU testuje a ještě chvíli testovat bude. Na projektu stále spolupracují také zmíněné univerzity obrany a Palackého a další členové integrovaného pracovního týmu. Vedle plukovníka Bujárka a podplukovnice Jarešové je to především Ludmila Sedláková, která nese s  autorem návrhu hlavní tíhu projektu. Odpovídá totiž za konstrukční a materiálové řešení nových maskáčů. Administraci projektu zase zabezpečovala podplukovnice Jarešová s  plukovníkem Danielem Synkem, zástupcem šéfa sekce logistiky. Neméně důležitým je v  týmu nadporučík V. D. z  22. základny vrtulníkového letectva. Ten do týmu přivedl i designéra Tomáše Chorého a byl vytrvalým oponentem argumentů.

mad21_travaFoto: Srovnání krycích schopností maskovacích vzorů (zleva: Multicam, MAD21, AČR pouštní) | Ministerstvo obrany ČR

V  současné době Univerzita obrany pracuje na vyhodnocení univerzálnosti MAD21 exaktním popsáním a v rámci projektu připravuje ve spolupráci s  Technickou univerzitou v  Liberci novou metodiku měření barev a  spektrálních reflektancí. Do projektu je samozřejmě přizván i Vojenský výzkumný ústav Brno, který má statut národního garanta maskování, tak aby se celý proces uzavřel vydáním nového Českého obranného standardu. Celkově se tento projekt chce vyvarovat chyb, které nastaly u projektu NOMAD I, jehož výstup nebyl takový, jaká byla očekávání. Chyby, které jsme již udělali, nechceme opakovat. Největší důraz je v současné době položen na kolegy z  katedry munice  – K  201, jejichž hlavním úkolem je exaktní popsání univerzálnosti. Leaderem v této oblasti je pan docent Baláž. MAD21 není jediný projekt armády a  Univerzity obrany. Další projekt, který sekce logistiky připravuje, je standardizace balistické ochrany jednotlivce. Tento a další projekty vycházejí z již schváleného plánu inovace výstroje, a to včetně úpravy jmenovek, hodností a  národních znaků a symbolů ve spolupráci s VHÚ Praha. Samotný plán inovace je postaven na prioritizaci dle zadání náčelníka Generálního štábu, kdy hlavním motorem je nastavení systému výstroje vojáka v  poli a  tomu je celý projekt SIPT 2 podřízen. Cílem je být legislativním vlastníkem návrhů konstrukčních řešení nově vyvíjených součástek, mít volný přístup k  novému potisku i barvám a zároveň s vytvořením etalonů pro Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO mít podloženu následnou kontrolu kvality. Jde o to, aby know-how, které je vloženo do různých projektů, zůstalo v rukou resortu MO a mohlo se na něm stavět i do budoucna. Projekt BDU MAD21, tedy maskáče v novém střihu a potisku, bude předložen generálu Opatovi v květnu tohoto roku.

Ohledně nového maskovacího vzoru MAD21 jsme položili Generálnímu štábu AČR pár otázek:

Kdo všechno se na vývoji MAD21 podílel a jak tento vývoj probíhal od prvotních návrhů po finální realizaci?

Příslušníci sekce logistiky – výstrojní služby, Univerzity obrany, Univerzity Palackého (designér ak. soch. Tomáš Chorý), 22. základny vrtulníkového letectva a v neposlední řadě příslušníci Vojenského výzkumného ústavu sp. Na testování a připomínkování se podílí celkem okolo 20 osob a dalších 40 osob z různých útvarů AČR.

Kdy se naši vojáci dočkají prvních uniforem v tomto novém vzoru?

Zatím nelze definovat, jsme na začátku procesu. Zatím máme potisk, další na řadě je schválení střihu, materiálu látky a barev.

Určitých změn by měl doznat kromě maskovacího vzoru také materiál a střih uniforem. Na jaké konkrétní změny či inovace se mohou naši vojáci těšit?

Vzhledem k tomu, že střih a materiál stále vyvíjíme, nebudeme specifikovat.

Existuje mnoho českých i zahraničních firem, které vyrábějí oblečení a výstroj v maskovacím vzoru vz.95. Bude stejný postup možný také u nového vzoru MAD21 nebo toto omezí průmyslový vzor?

Zatím vlastní AČR evropský průmyslový vzor na potisk MAD21, stejně tomu chceme, aby bylo také u střihu a materiálu.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP