Ministerstvo obrany chystá vývoj systému simulace nočního vidění pro trenažér KTL-159

 05. 07. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany předložilo vládě k projednání vývojový projekt zaměřený na vývoj a výrobu funkčního vzorku systému simulace nočního vidění pro trenažér KTL-159, který se skládá z hardwaru, softwaru a zdrojových kódů. Předpokládaná hodnota projektu činí 18 350 000 Kč bez DPH.

Cílem projektu je vyvinout nové hardwarové a softwarové vybavení, které zefektivní přípravu pilotů L-159 v plnění úkolů bojové podpory pozemních jednotek a působení proti vzdušným cílům v simulovaném prostředí blízkém skutečným bojovým podmínkám.

tsc_01Foto: Ministerstvo obrany předložilo vládě k projednání vývojový projekt zaměřený na vývoj a výrobu funkčního vzorku systému simulace nočního vidění pro trenažér KTL-159 (ilustrační foto) | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Výsledek řešení projektu v podobě funkčního vzorku umožní provádět syntetický výcvik vojenských profesionálů, velitelů jednotek a posádek na taktických simulátorech v podmínkách odpovídajících realitě ve zvýšené kvalitě a za úspory nákladů na tento typ výcviku (v současné době taktické letectvo nedisponuje možností provádět výcvik s nočním viděním na leteckém simulátoru. Cena jedné letové hodiny na simulátoru je ve výši zhruba 20 tis. Kč a na letounu činí jedna letová hodina 215 tis. Kč. Při možnosti provádět výcvik i na simulátoru tedy dojde k úspoře na každé letové hodině ve výši 195 tis. Kč).

V dlouhodobém horizontu jsou výsledky projektu přínosné především s ohledem na zvýšení bezpečnosti a schopnosti taktického letectva plnit bojové úkoly a úkoly bojové podpory s využitím brýlí pro noční vidění (Night Vision Goggles). 

Výsledky projektu podpoří v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 další rozvoj simulačních a trenažérových technologií a Centra simulačních a trenažérových technologií.

simulator_02Foto: Simulátor v Taktickém simulačním centru (TSC) v Pardubicích | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Dodavatelem řešení bude VR Group, a.s., dceřinná společnost státního podniku LOM PRAHA. Společnost VR Group se zabývá výrobou simulátorů a simulačních technologií pro letouny, vrtulníky a pozemní síly a je v současnosti držitelem výrobní a technické dokumentace a zdrojových kódů k trenažéru KTL-159. Současně disponuje kvalifikovaným týmem odborníků a je plně způsobilá provést opravy, doplnění a modernizaci uvedeného systému dle specifikovaných požadavků. 

Společnost VR Group je jedinou oprávněnou organizací pro výrobu a vývoj „Systému nočního vidění pro KTL-159“ a jako jediná vlastní majetková práva, technologie a technické postupy pro výrobu, opravy, údržbu a úpravy ke všem součástem „Komplexního trenažérového systému letounu L-159“ a tato práva neposkytla žádné třetí osobě.
V zahraničních armádách se obdobné systémy v obecném smyslu používají, ale každý systém má svá národní specifika a potřeby. Prototyp systému nočního vidění bude řešen v rámci virtuální reality a bude jedinečný, a proto bude třeba ho řešit v rámci ČR.

Termín uzavření smlouvy se předpokládá do 31. července 2022.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP