Ministryně Černochová představila desatero priorit resortu obrany

 10. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes představila novinářům desatero priorit resortu obrany pro celé volební období. Kromě řešení akvizičních projektů a zajištění financování, které má v roce 2025 dosáhnout plánovaná 2 % HDP, chce urychlit modernizaci tak, aby armáda kvalitativně odpovídala potřebám a hrozbám 21. století. Důležitou součástí tohoto procesu je podle ministryně nejen pevné členství ve strukturách NATO, ale i podpora českého zbrojního průmyslu.

cernochova_tiskovkaFoto: Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes představila novinářům desatero priorit resortu obrany pro celé volební období. | Jan Zilvar / CZ Defence

Mezi hlavní úkoly svého funkčního období označila ministryně krytí rozpočtu armády. Toho se má dosáhnout nejen garancí prostředků ve státním rozpočtu, ale také vytvořením podpůrných opatření. Mezi novinky určitě patří vznik investičního fondu pro obranu. Ten je inspirován prvorepublikovým zákonem o úpravě rozpočtu vojenské správy č.240/1926 Sb. a má nejen podpořit český obranný průmysl, ale také krýt potřeby armády.

Dalším důležitým zákonem, který potřebuje úpravu, je podle ministryně novela zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Poslední, 6 let stará, úprava ukázala, že je potřeba akviziční procesy u armádních zakázek zrychlit a zjednodušit, zúžit množství osob, které mohou podávat námitky a doplnit parametry životního cyklu tendrovaných technologií.

Všechny tyto úpravy a změny směřují k podpoře českého obranného průmyslu tak, aby stát pomohl výrobcům také metodou G-G (vláda-vláda). Česká republika by se tak stala čtvrtou, resp. pátou zemí na světě počítáme-li také Švédsko, která tento způsob obchodu s vojenským materiálem umožňuje. Navíc tato metoda státu umožňuje lepší financování zakázek do oblastí zahraničně-politických zájmů ČR. K tomu Ministerstvo obrany plánuje úzkou spolupráci se sekcí obranného průmyslu Hospodářské komory ČR.

armada_01
Foto: Mezi hlavní úkoly svého funkčního období označila ministryně krytí rozpočtu armády (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Vznik fondu obrany jako metody pro podporu českého zbrojního průmyslu a řešení zakázek pro AČR je zajímavou novinkou. Proto jsme se paní ministryně Černochové zeptali, zda je toto řešení myšleno jako usnadnění procesu financování a určitá náhrada činnosti komerčních bank: „Možná by se to teď hodilo vzhledem k tomu, co se na nás v rámci Evropské unie chystá, ale v této chvíli nevím. Myslím, že ne, mělo by to spíš být nějakou motivací pro exportní banky, aby ve chvíli, kdy zjistí, že stát, vláda dávají určitou jistotu, Ministerstvo financí poskytne finanční prostředky, že to bude dostatečně motivační pro to, aby firmě poskytly dlouhodobý úvěr, půjčku,“ upřesnila ministryně.

Důležitým úkolem ministerstva je také realizace armádních zakázek. Mimo jiné ministryně minulý týden navštívila 7. mechanizovanou brigádu v Hranicích, a tak měla možnost vidět aktuální stav techniky na vlastní oči. Jde zejména o tendr na pásová BVP, který běží od roku 2015, moderní tanky a zajištění obrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovým letectvem.

Nové hrozby však podle Černochové nemají jen konvenční charakter, ale přerůstají v nová rizika vyžadující využití autonomních bojových systémů, umělé inteligence apod. Proto chce ministryně více zapojit vědu, výzkum a inovace v českém průmyslu tak, aby se tyto zapojily do řešení projektů, které bude armáda v budoucnosti potřebovat. „Hrozby 21. století nejsou jen konvenční, ale také virtuální a kosmické,“ řekla na tiskové konferenci ministryně, která pokračovala tvrzením, že jedině na odpovídající úrovni vybavená a bojeschopná armáda, která investuje do své vlastní obrany (článek 3 Washingtonské smlouvy), může být platným členem NATO a připomněla, že na území Evropské unie musí fungovat vojenská spolupráce s cílem nedrobit toto úsilí vytvořením „armády EU“, ale podporou NATO.

Důležitým úkolem pro Ministerstvo obrany se, na základě zkušeností s ukončením mise v Afghánistánu, ukázala potřeba úpravy Ústavy ČR, resp. článku 43 o nasazení vojáků AČR v zahraničí s cílem urychlení rozhodovacího procesu o vyslání našich vojáků do určených destinací. Na druhou stranu nasazování armády nesmí být nekonečné a musí být vyhodnotitelné.

Další důležitou součástí rozvoje a výstavby AČR je nábor nových vojáků. Zde plánuje ministerstvo vytvořit virtuální prostor pro nábor tak, aby si mohl zájemce na jednom místě vše potřebné prohlédnout, seznámit se s informacemi a příslušnými dokumenty. K dispozici by zájemcům měla být také videa s prezentacemi druhů/odborností vojsk, simulací činností apod.

Podle Černochové je také podstatné, jak bude resort obrany dále pracovat s bývalými profesionály a veterány. Vojáci a záložáci by měli v rámci programu POKOS 2.0 (Příprava občanů k obraně státu) podpořit výuku a přípravu na školách a zároveň se podílet na vzdělávání učitelů. Váleční veteráni si podle ministryně zaslouží více pozornosti a to nejen pokud jde o zvýšení počtu komunitních center u nás. Dnes v ČR existují 4 centra a ambice je mít centrum v každém krajském městě. Resort také v příštích 4 letech čeká aktualizace Koncepce péče o válečné veterány z roku 2017, podpora budování vojenských tradic a připomínání významných výročí a hrdinů.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP