Ministryně obrany může jmenovat až 58 osob bez dalšího souhlasu

 12. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Pravomoci nové ministryně obrany Jany Černochové jsou poměrně rozsáhlé. Ta může, aniž by byl zapotřebí souhlas jiné osoby či osob, jmenovat celkem na 58 pozic. Jde mimo jiné o představitele státních příspěvkových organizací a státních podniků zřízených nebo založených Ministerstvem obrany, ale také samozřejmě spolurozhoduje o velení a chodu armády. V tomto článku si tedy představíme, jak konkrétně vypadají personální pravomoci ministryně Černochové.

armada_01
Foto: Pravomoci nové ministryně obrany Jany Černochové jsou poměrně rozsáhlé. Ta může, aniž by byl zapotřebí souhlas jiné osoby či osob, jmenovat celkem na 58 pozic. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

V případě jmenování podle zákoníku práce a zákona o státní službě je v pravomoci ministryně obrany jmenování celkem na 58 pozic. Ani k jedné pozici se před jmenováním ministryně obrany nevyžaduje souhlas jiné osoby. Rovněž se nevyžaduje návrh ministryně na jmenování v případě, že jmenování provádí jiná osoba. Ani u jedné z výše uvedených pozic není stanoveno funkční období pro jmenování. Platové ohodnocení jmenovaných je stanoveno nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jinak řečeno, jde o tabulkové platy dle dosaženého vzdělání a praxe, které následně ovlivní ještě osobní ohodnocení, které může být až do výše 100 % tabulkového platu.

Podle § 4 zákona o zpravodajských službách ministryně obrany jmenuje ředitele Vojenského zpravodajství, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, a se souhlasem vlády. Podle § 6 zákona o Vojenské policii ministryně obrany jmenuje náčelníka Vojenské policie po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. Podle § 2 zákona o vojácích z povolání ministryně jmenuje (rozhoduje o služebním zařazení) na pozice zástupců náčelníka GŠ AČR a jeho poradců, ředitelů sekcí GŠ AČR a jejich zástupců, zástupce ředitele Vojenského zpravodajství a náčelníka Vojenské policie, velitele sil a jejich zástupce, velitelů brigád a leteckých základen, ředitele Vojenského historického ústavu, ředitele Agentury personalistiky AČR a Agentury logistiky, hlavního kaplana AČR a na vybrané pozice na zahraničních pracovištích. Všechny výše uvedené pozice jsou v hodnostním sboru generálů s výjimkou hlavního kaplana AČR, která je v hodnosti plukovníka. Ani k jedné z uvedených pozic se před jmenováním ministryní obrany nevyžaduje souhlas jiné osoby.

Rovněž se nevyžaduje, aby ministryně obrany navrhovala jmenování na pozici určenou pro vojáky z povolání. Jedinou výjimku představuje jmenování na pozici hlavního kaplana AČR, kterého ministryně služebně zařazuje se souhlasem České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Celkem se jedná o 47 pozic.

Podle § 9 branného zákona rozhoduje ministryně obrany také o služebním zařazení ředitele krajského vojenského velitelství (v hodnosti plukovník). Podle § 32 zákona o zajišťování obrany dále rozhoduje o služebním zařazení přednosty újezdního úřadu (v hodnosti podplukovník).

Ministryně obrany Jana Černochová jmenuje do funkce například i ředitele státních příspěvkových organizací, jako jsou: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Armádní Servisní, p.o., Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc, Handball club DUKLA Praha (HC DUKLA Praha), Volejbalový klub DUKLA Liberec (VK DUKLA Liberec), CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu).

Jana_Cernochova_Snemovna_10
Foto: Ministryně obrany Jana Černochová | archiv Jany Černochové

A nakonec podle § 12 zákona o státním podniku jmenuje do funkce ředitele státních podniků: VOP CZ, s. p., LOM PRAHA s. p., Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Vojenský výzkumný ústav, s. p. a Vojenský technický ústav, s. p.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že má nová ministryně obrany poměrně rozsáhlé možnosti zasáhnout do chodu obrany, ale i armády a armádního sportu. Již na začátku svého mandátu Černochová provedla řadu změn a další se dají očekávat, což by mělo vést nejen ke stabilizaci resortu obrany, ale dost možná také ke zkvalitnění chodu a to i s ohledem na ekonomickou soběstačnost státních podniků.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP