Musíme peníze do rozpočtu Ministerstva obrany co nejrychleji vrátit, říká Lubomír Metnar

 25. 03. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Válka na Ukrajině a bezprostřední ohrožení států NATO s sebou přináší nové požadavky na změnu původních plánů modernizace Armády České republiky, ale zejména potřebu většího množství financí na akviziční programy resortu obrany. Okolní státy Aliance již ohlašují razantní nárůsty objemů investic na obranu a stejným směrem se logicky musí vydat i Česká republika. Armáda České republiky resp. ministerstvo musí být schopno na tento nový požadavek adekvátně reagovat a pořídit takové vybavení, které pomůže udržet schopnosti AČR na odpovídající úrovni.

LM pracovnaFoto: Předseda Výboru pro obranu a někdejší ministr obrany Lubomír Metnar | Ministerstvo obrany ČR

Předsedovi Výboru pro obranu a někdejšímu ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi jsme proto o přestávce 16. schůze Poslanecké sněmovny položili k tématu aktuálních diskusí na financování obrany České republiky tři otázky: 

Pane předsedo, jak vnímáte zaznívající kritiku podfinancování resortu obrany v období Vašeho působení na Ministerstvu obrany?

Za mého působení v resortu obrany nabrala modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje vysoké tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo. Po období škrtů v obranném rozpočtu jsme konečně začali masivně investovat do své obranyschopnosti. Od mého příchodu na Ministerstvo obrany bylo napříč resortem uzavřeno více než 43 tisíc smluv za 155 mld. Kč. Vojáci se díky tomu dočkají moderní techniky a vybavení, které nutně potřebují. Výdaje na obranu rostly historicky nejvyšším tempem. Od roku 2013 rozpočet stoupl o 100 procent.

Členské státy Aliance postupně ohlašují navyšování výdajů na obranu. Byly na tom rozpočty ostatních okolních států podobně? A co by měla udělat v této chvíli naše vláda?

Dovolil bych si zdůraznit, že nejen u nás, ale v celé EU byly obranné rozpočty dlouhodobě obětovány a je nutné je stabilizovat a navyšovat. Pro jednu každou zemi to pak znamená posilovat vlastní strategické autonomie.

S ohledem na současnou mezinárodní bezpečnostní krizi, není dobrým politickým signálem snižování rozpočtu z 1,4 na 1,3 % HDP. Polsko chce v příštím roce zvýšit výdaje na obranu na 3 %, taktéž Německo překročí hranici 2 % HDP. My bychom určitě měli držet postupný růst, jak jsme navrhovali za vlády hnutí ANO.

Je nějaká cesta, jak dostat do rozpočtu obrany zásadnější finanční prostředky?

Můj pozměňovací návrh na navrácení 4,4 mld. do rozpočtu obrany nebyl schválen. Teď by mě zajímalo, jakým způsobem hodlá Ministerstvo obrany pokračovat v avizovaném navyšování výdajů a zda k tomu skutečně dojde. Máme poslední šanci během tohoto roku finanční prostředky do resortu obrany vrátit a smysluplně utratit.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP