Na veletrhu IDET se představil Oerlikon Skyranger. Prostředky PVO tohoto druhu AČR chybí

 27. 05. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Během letošního IDETu v Brně byla na stánku společnosti STV GROUP k vidění věž Oerlikon Skyranger v ráži 30 x 173 mm od společnosti Rheinmetall Air Defence (dříve Oerlikon Contraves), jejímž je STV GROUP partnerem pro ČR a SR. Jde o zbraňovou stanici protivzdušné obrany usaditelnou na kolovou platformu 8x8, nebo pásovou platformu, jako je třeba CV90. Jde o odpověď na sílící hrozby prostředků typu bezpilotních letounů, vyčkávací munice, chytré munice, apod. Právě kanónová PVO je proti takovým hrozbám schopná chránit kritickou infrastrukturu i manévrové jednotky pozemních sil, a současně jde o schopnost, kterou AČR aktuálně zcela postrádá. Probíhající konflikty dokládají, že se bez ní nelze obejít.

skyrangerFoto: Během letošního IDETu v Brně byla na stánku společnosti STV GROUP k vidění věž Oerlikon Skyranger v ráži 30 x 173 mm od společnosti Rheinmetall Air Defence | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Již více než sto let představují letecké útoky hlavní hrozbu pro pozemní síly, populační centra, stejně jako pro životně důležitou vojenskou a civilní infrastrukturu, a to se v blízké budoucnosti pravděpodobně nezmění. Dnešní vzdušné hrozby sahají od bojových letounů s pevnými křídly a bitevních vrtulníků až po řízené střely, bezpilotní systémy (UAS), přesně naváděnou munici, rakety, dělostřelectvo a minomety. Tyto vzdušné hrozby přicházejí ve dne i v noci, bez ohledu na špatné počasí, terén a špatnou viditelnost a za přísných podmínek elektronického protiopatření.

Hlavní trendy, které lze v blízké budoucnosti očekávat, jsou jednoznačně rostoucí využívání UAS s vysokou přesností a hustotou, koordinované útoky, rozsáhlé využívání technik elektronického boje, využívání možností maskování terénu a operace za každého počasí, to vše za snížené viditelnosti cíle a provozované v plně propojeném prostředí. Vzhledem k tomu, že ofenzivní prostředky tohoto druhu jsou stále levnější a dostupné ve velkém množství, stává se rozhodujícím faktorem úspěchu saturovaná odolnost moderního systému protivzdušné obrany. Pouze spolehlivé vysoce výkonné systémy protivzdušné obrany s pokročilými automatizovanými systémy velení a řízení poskytují cenově dostupné prostředky k potírání a porážení dnešních symetrických a asymetrických hrozeb v pozemních a námořních nebo dokonce hybridních konfliktních scénářích. Architektura systému musí být schopna bezproblémově integrovat nové senzory a efektory, aby se vyrovnala s nově vznikajícími vlastnostmi hrozeb a různými podmínkami a prostředím.

Systém Oerlikon Skyranger

Systém Oerlikon Skyranger nabízí mobilní obranu proti současným i budoucím vzdušným hrozbám na bojišti, přičemž kombinuje vynikající palebnou sílu, aktivní a pasivní senzory a dynamiku potřebnou k zasažení cílů, které provádějí náhlé útoky v podobě útoků dronů či vyčkávací munice. Systém se opírá o nejlepší dostupné kanónové systémy ve své třídě. Dokáže díky tomu obstát proti útokům rojů, jejichž cílem je přetížit PVO, a jeho mobilita znamená, že může být nasazen po boku pozemních sil nebo pro stacionární ochranu životně důležitých objektů, jakými mohou být letiště, místa velení, sklady munice, elektrárny, apod.

Skyranger dokáže samostatně vytvářet vlastní místní vzdušný obraz, zatímco jeho architektura velení a řízení (Skymaster), IFF a datové spojení znamenají, že jej lze bez problémů začlenit do bitevní sestavy a struktury velení. V závislosti na taktických potřebách a požadovaném spektru cílů může být Skyranger vybaven revolverovým kanónem 35 mm x 228KDG nebo revolverovým kanónem 30 mm x 173KCE. Oba kanony se vyznačují vysokou rychlostí střelby, vynikající přesností a schopností střílet programovatelnou (airburst) municí. Ráže 35 mm nabízí schopnost C-RAM (Counter rocket, artillery, and mortar; tedy obrana proti raketám, dělostřeleckým a minometným střelám) a účinný dostřel až 4 000 m. Kanon ráže 30 mm má účinný dostřel až 3 000 m a věž je konstruována tak, aby na ni bylo možné instalovat i rakety protivzdušné obrany krátkého dosahu.

Zvolený vysoce modulární konstrukční přístup umožňuje přizpůsobit konfiguraci aktivních nebo pasivních senzorů. Patří mezi ně radary AESA, pasivní panoview (360°) systémy a optoelektronické balíčky. Pokročilé algoritmy slouží ke slučování dat ze senzorů, klasifikaci cílů a podpoře operátorů při jejich rozhodování. Kromě toho se s vývojem hrozeb vyvíjí samozřejmě i systém Skyranger a je zkoumána možnost integrace vysokoenergetického laseru nebo vertikálně odpalovaných střel C-PGM (Counter precision guided munitions, obrana proti přesně naváděné munici).

Mobilní  PVO pro manévrující jednotky

Jak klasické hrozby, jako jsou bitevní letouny a vrtulníky, tak modernější hrozby, jako je vyčkávací munice a bezpilotní letouny, představují pro pozemní vojska značné riziko. Jednotky v pohybu nebo zapojené do boje se musí spolehnout na účinnou ochranu proti hrozbám shora. Nemohou vždy očekávat, že se vlastní straně podaří dosáhnout nebo udržet v každém okamžiku jednoznačnou vzdušnou převahu.

Systém Skyranger v tomto ohledu poskytuje jednoznačné výhody. Díky své mobilitě, situačnímu povědomí a efektorům dokáže bránit pozemní jednotky v pohybu i v boji. Použití programovatelné munice ráže 30 mm umožňuje úspěšně zasahovat proti letounům, vrtulníkům i dronům všech kategorií. S ráží 35 mm lze čelit i cílům RAM, jako jsou minometné střely a dělostřelecká munice a rakety. Kanonová výzbroj současně přináší možnost zasahovat cíle až do bezprostřední blízkosti vlastní pozice.

SR_42FM1712-160Foto: Mobilní protivzdušná obrana slouží pro ochranu manévrových jednotek | Rheinmetall

Jde o vysoce mobilní systém protivzdušné obrany s integrovanými aktivními a pasivními vyhledávacími a sledovacími senzory. Kromě kanonu může být vyzbrojen také řízenými střelami. Je schopen zasahovat moderní hrozby na bojišti se zvláštním zaměřením na malé bezpilotní vzdušné cíle. Kombinuje vynikající palebnou sílu s dynamikou a výškovým nastavením potřebným k úspěšnému zasažení vysoce pohyblivých jednotlivých nebo hromadných cílů provádějících různé typy útoků. Skyranger 30 nepřetržitě monitoruje okolní vzdušný prostor pomocí aktivních (3D radar AESA) a pasivních infračervených senzorů (FIRST). Kromě vlastního obrazu vzdušného prostoru přijímá a zpracovává cíle z externích vyhledávacích radarů nebo řídicích systémů vyššího řádu. Integrovaná, plně stabilizovaná elektrooptická senzorová jednotka s vysokým rozlišením umožňuje spolehlivé sledování cílů a jejich vizuální identifikaci. Integrovaný revolverový kanon Oerlikon KCE-ABM ráže 30 x 173 mm poskytuje ve své třídě nejlepší palebnou sílu a přesnost. A současně jde o ráži, pro kterou se AČR rozhodla v případě hlavní zbraně svých stávajících kolových, v blízké budoucnosti modernizovaných, i nově pořizovaných pásových bojových vozidel.

Díky programovatelné munici dosahuje tento kanon vysoké pravděpodobnosti zásahu i proti nejmenším cílům. Pro dosažení většího dostřelu lze integrovat střely SHORAD. Dálkově ovládanou věž lze snadno namontovat na současná vozidla v provozu.

SR_42D2110-49rFoto: Oerlikon Skyranger 30 má i volitelnou schopnost SHORAD | Rheinmetall

Programovatelná munice s technologií Oerlikon Ahead Air Burst Technology

Systém Skyranger se opírá o osvědčenou technologii Oerlikon Ahead Air Burst Technology, která umožňuje dosáhnout požadovaného výkonu při likvidaci malých vzdušných cílů.

Munice nese náklad dílčích fragmentů, které jsou vystřelovány v předem stanovené vzdálenosti před cílem, přičemž cílem je dosáhnout optimální hustoty těchto dílčích fragmentů, a tím maximální účinnosti. Optimální bod výmetu je naprogramován v časové pojistce každého náboje. Systém řízení palby na základě předpokládané úsťové rychlosti vypočítá dobu zážehu odpovídající požadovaným podmínkám zásahu cíle. Skutečná úsťová rychlost každého náboje se měří pomocí měřicí a programovací základny na konci hlavně zbraně. Vypočtené údaje se následně korigují tak, aby odpovídaly naměřené skutečné úsťové rychlosti každého náboje. Tato hodnota je pak v reálném čase přenese do náboje.

Při použití této munice zachytí útočící cíl mrak dílčích střel. Krátká dávka střel Ahead vytváří vysokou hustotu subprojektilů vymrštěných 10 až 40 metrů před útočící cíl, takže i nejmenší cíl je zasažen jejich dostatečným počtem. Rotací stabilizované subprojektily pronikají cílem i při nízkých úhlech dopadu a vnášejí do něj vysokou kinetickou energii. Tím dojde k poškození nebo zničení cíle.

Kanonová PVO pro AČR

Začátkem roku bylo oznámeno, že Německo daruje Slovensku dva komplety systému Mantis (Modular, Automatic and Network Capable Targeting and Interception System). Jeden komplet systému MANTIS tvoří dvě radarové stanice, velitelské stanoviště a šest věží. Tyto věže jsou vyzbrojeny výše popsaným kanonem ráže 35 mm schopným vystřelovat programovatelnou munici Ahead.

Odpovídající vrstvou PVO by určitě do budoucna měla disponovat i Armáda České republiky, která v současnosti disponuje jen omezeným množstvím na Tatrách převážených systémů RBS-70 a RBS-70 NG a dosluhujícími KUBy, které v budoucnu nahradí izraelský systém SHORAD v podobě kompletů SPYDER. Objektová ochrana kanonovou PVO pro strategické objekty jako letiště se s ohledem na rostoucí hrozbu rojových útoků drony a vyčkávající municí jeví jako v blízké budoucnosti nepostradatelnou.

Stejně tak se jednotky pozemních sil neobejdou bez mobilní PVO, včetně efektivní obrany proti dronům. Každé kolové (Pandur) i pásové (CV90) bojové vozidlo pěchoty bude sice vyzbrojené moderním automatickým 30mm kanónem, ale dedikované prostředky PVO s jejich systémy vyhledávání, určování a sledování cílů tyto kanony nahradit zcela nemohou.

Specifikace systému Skyranger 30

 • Účinný dosah: až 3 000 m, řízenou střelou až 6 000 m
 • Výzbroj: 30mm revolverový kanon Oerlikon KCE-ABM
 • 30mm programovatelná munice
 • Rychlost střelby: 1 200 ran/min.
 • Rychlý režim střelby jednotlivými ranami: 200 ran/min.
 • Integrovaný koaxiální kulomet ráže 7,62 mm
 • Zásoba munice připravená ke střelbě: 252 x 30 mm, 1 000 x 7,62 mm
 • Dvě integrované střely SHORAD (volitelně)
 •  Integrovaný 360° vyhledávací radar AESA
 • Integrovaný 360° rychlý infračervený skener FIRST (volitelně)
 • Plně stabilizovaná elektrooptická senzorová jednotka
 • Sledovací radar v pásmu Ku (volitelně)
 • Balistická ochrana: až do úrovně 4 (STANAG 4569)
 • 2 x 9 odpalovačů kouřových granátů ROSY
 • Dvě operátorské konzoly ve vozidle (velitel/střelec)
 • Jednoduchá manipulace a údržba

Zdroj: IDET, Rheinmetall

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP