Nabídky na nová BVP do října

 13. 08. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vícekolové jednací řízení na dodávku 210 kusů nových pásových bojových vozidel pěchoty postoupilo do další fáze. Účastní se ho všichni čtyři dodavatelé. Překvapivě i Puma, která v současné době parametry nesplňuje. Jaký bude další postup a harmonogram?

bvp
Foto: Nová bojová vozidla pěchoty pro AČR nabízejí firmy BAE Systems, General Dynamics European Land Systems (GDELS), Rheinmetall Landsysteme a PSM

Po uplynutí lhůty na podání případných námitek (vůči „Oznámení o přijetí žádosti o účast ve vícekolovém jednacím řízení PBVP“ ze dne 15. 7. 2019) podepsal náměstek ministra pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha ve čtvrtek 1. srpna 2019 „Výzvu zadavatele k podání předběžných nabídek“. Výzvu obdrželi všichni čtyři potenciální dodavatelé nových bojových vozidel pěchoty pro Armádu České republiky.

Výzva obsahuje kromě hlavní části dokumentu dalších 16 tematických příloh a podrobně popisuje dodavatelům strukturu podávané předběžné nabídky, jakým způsobem a kdy ji podat.

cv90
Foto: BVP CV90

Ministerstvo v předběžné nabídce očekává od dodavatelů akceptaci a konkretizaci technických parametrů nabízených vozidel, schválení harmonogramu dodávek a návrh ceny zboží (zejména vozidel, ale i školení, trenažérů, apod.), životního cyklu vozidel a náhradních dílů. Dodavatelé budou muset dále souhlasit s procesními pravidly a předložit návrh zapojení českého průmyslu do zakázky. Předložení předběžných nabídek očekává Ministerstvo obrany na začátku října 2019.

Lynx KF41
Foto: BVP Lynx

Následně dojde k posouzení předběžných nabídek a dále k vlastnímu vícekolovému jednání s dodavateli s cílem zkvalitnění nabídek zejména v nabízené ceně zboží a technických parametrech. Poté budou společnosti vyzvány k podání finálních nabídek. Tyto budou vyhodnoceny matematickým multikriteriálním modelem a návrh vítězného dodavatele bude předložen ministrovi obrany a vládě ČR.

BVP ASCOD 42 (3)
Foto: BVP ASCOD

Poměrně překvapivá je i účast německé Pumy. Ta sice získala nové schopnosti, jak informoval Německý spolkový úřad pro vyzbrojování (BAAINBw - Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr), který byl pověřen vytvořením pracovní skupiny s německými zbrojovkami Rheinmetall a KMW (Krauss-Maffei Wegmann) s cílem rozšířit schopnosti mechanizované pěchoty, která se v roce 2023 stane páteří tzv. sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force). 

The-German-Puma-IFV-SPz
Foto: BVP Puma

Bojové vozidlo pěchoty Puma tak získá v důsledku příprav pro VJTF 2023 značné rozšíření svých bojových schopností. Půjde o nové schopnosti v oblastech průzkumu, velení a palebné síly, čímž se přispěje k nárůstu schopností celé mechanizované pěchoty. Kromě toho na bojové vozidlo byly instalovány další denní i noční kamery, čímž bylo dosaženo vynikajícího výhledu v denních i nočních podmínkách. To zvýšilo mobilitu, a především ještě více zesílilo ochranu osádky. Stále ale zde nemáme odpovědi na velikost výsadku a také na osádkovou věž. Doufejme tedy, že Ministerstvo obrany obdrží nabídky včas a my se budeme moci detailně seznámit s aktuální podobou a hlavně cenou budoucích bévépéček.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP