Nákup pancéřových skel přes prostředníky je nevýhodný pro stát i český průmysl

 06. 12. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Přestože ministerstvo obrany tvrdí, že bude nakupovat hlavně od českých firem a zbrojařů, aby v případě války nebyla armáda odkázána na zahraniční výrobce, v praxi tyto sliby často pokulhávají. Společnost SVOS, spol. s r.o. na základě zájmu médií poskytuje následující informaci ke svému postoji ohledně nesouladu s postupem Ministerstva obrany ČR ve věci pořízení pancéřových skel pro vozidla IVECO.

74.lmopr_lov_iveco_2
Foto: VVÚ skla kupuje pancéřová skla pro vozidla IVECO (na snímku) od německého výrobce GuS, a to ne přímo, ale přes českého prostředníka, firmu J. P. D. Group. | army.cz

Společnost SVOS, spol. s r.o. je jediným českým výrobcem pancéřovaných skel pro vojenské automobily s plně vlastní výrobou v Přelouči. Závod na výrobu skel byl vybudován v roce 2006 pro potřeby zabezpečení dodávek pro vlastní produkci pancéřovaných vozidel pro zahraniční zákazníky. Důvodem vzniku závodu byla potřeba společnosti zabezpečit větší flexibilitu dodávek a rovněž i snaha implementovat do výroby pancéřovaných skel výsledky vlastního dlouholetého vývoje a výzkumu, jehož výsledkem jsou nové typy balisticky odolných skel nabízející nadstandardní ochranu při snížené hmotnosti. Výrobky společnosti jsou testovány předními evropskými ústavy a splňují požadavky NATO i dalších mezinárodních organizaci. Od svého vzniku závod vyprodukoval přes tisíce sad skel pro různá pancéřovaná vozidla, v naprosté většině pro zahraniční zákazníky. 

P9980655
Foto: Podle ředitele SVOS Jaroslava Černého je špatné, že obrana nepodporuje jediného českého výrobce neprůstřelných skel, který svá pancéřová auta a skla dodává hlavně do zahraničí. | SVOS

V únoru 2019 se společnost SVOS dozvěděla o vládním souhlasu s pořízením pancéřovaných skel pro vozidla Iveco Armády ČR cestou přímého zadání v režimu tzv. vertikální spolupráce Vojenskému výzkumnému ústavu v Brně (VVÚ). Dle tiskového prohlášení ale tento není skutečným dodavatelem a skla jsou nakupována od německého výrobce cestou VVÚ a další české společnosti. Tento postup považuje společnost SVOS za neefektivní, diskriminační a porušující řádnou hospodářskou soutěž zejména v situaci, kdy v ČR neexistuje jiný subjekt se shodnou výrobní schopností. Proto společnost Ministerstvu obrany nabídla dodání požadovaného počtu skel (pro něž má společnost plně zpracovanou výrobní technologii) s výrazně nižší cenou a několikanásobně rychlejším termínem dodání. Tento návrh nebyl ze strany Ministerstva obrany akceptován, ačkoliv je dle názoru společnosti v rozporu s péčí řádného hospodáře. Souběžně se společnost obrátila na Ministerstvo i VVÚ s žádostí o sdělení bližších informací o zakázce na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy oba subjekty opakovaně bránily sdělení zákonem povinně poskytovaných informací. Ve výsledku společnost SVOS na základě svých zjištění podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k prošetření zákonnosti postupu Ministerstva obrany a VVÚ. Jak bylo již uvedeno v médiích, Úřad získal „pochybnosti o souladu postupu Ministerstva obrany se zákonem“ a „zahájil řízení o přestupku z moci úřední“.

DSC03447_retus
Foto: Na první pohled nepoznáte, že před sebou máte speciálně zodolněné vozidlo | SVOS

Generální ředitel společnosti SVOS k tomu dodává: „Pro stát i český průmysl je nevýhodné, pokud chce Ministerstvo obrany zajišťovat opravy pancéřovaných skel cestou dvou prostředníků u dodavatele v Německu, když naše plně česká společnost totéž umí napřímo a za mnohem výhodnějších podmínek. Naše produkce je co do kvality zcela rovnocenná, neboť jsme dodavatelem mnoha zahraničních armád a podniků. Dlouhodobě usilujeme o to, aby stát po létech neúčelných diskusí definoval, které podniky v různých odvětvích jsou pro naši zemi strategické z hlediska zabezpečení jeho obranných potřeb. Jedině tak lze zajistit, aby v případě krizových stavů byla Armáda ČR akceschopná. Ministerstvem zvolený postup totiž nic podobného negarantuje a pokud by například došlo k zvýšení nebezpečí v zahraničí, tamní dodavatel může přestat do ČR dodávat a primárně saturovat tamní armádu. Tento náš požadavek vychází z naší praxe na zahraničních trzích, kde je toto zcela obvyklé. Konkrétní postup Ministerstva v tomto projektu považujeme za nezákonný, a to nejen s ohledem na pochybnosti o plnění podmínek pro uplatnění tzv. vertikální spolupráce, ale i s ohledem na neustálou snahu zatajovat informace o této zakázce hrazené z veřejných prostředků. Věříme, že ÚOHS postup nestranně posoudí a vyvodí patřičné závěry. Proto se do rozhodnutí Úřadu k zakázce nechceme dále vyjadřovat.“ 

 Autor: Petr Žák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP