Nákupy nových děl a raket pro AČR vláda schválí možná již v pondělí

 10. 09. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ve středu 8. září proběhlo 48. zasedání Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, poslední v tomto volebním období. Jednání se, stejně jako obvykle, účastnili také ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník generálního štábu generál Aleš Opata. Asi nejzajímavějším bodem schůze byla „Informace o aktuálním stavu klíčových akvizičních projektů Ministerstva obrany“, která byla na žádost ministra Metnara v úvodu projednávána na uzavřeném jednání s argumentem, že zazní informace, které jsou určené primárně pro jednání vlády.

Zpravodajem výboru pro tento bod programu byl poslanec Jan Řehounek (ANO), předseda Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR a člen Výboru pro obranu. Proto jsme se jej zeptali na následující:

Pane poslanče, nabízí se otázka, proč o akvizičních projektech nejednal samostatně podvýbor, který vedete?

Víte, po dohodě s předsedkyní VO Janou Černochovou jsem již po poslaneckých prázdninách nesvolal Podvýbor pro akvizice. Rozhodli jsme se tento důležitý bod zařadit opět na jednání "posledního" VO v tomto období. Zvlášť, když se dva důležité vyzbrojovací projekty blíží do finále.

Můžete tedy prozradit v jakém stavu je dotažení procesu pořízení „Děla NATO“ a raketového systému SHORAD?

Pokud jde o dělo NATO. Covid výrazně zpozdil dotažení tohoto projektu v roce 2020, bohužel zpoždění nebylo jediné překvapení, které se objevilo. Finální nabídka francouzského výrobce Nexter dramaticky převyšovala částku 6 mld. Kč, se kterou počítalo MO a která nám byla prezentována. Z částky 9,5 mld., kterou bylo MO zaskočeno a v první fázi uvažovalo o ukončení dalších jednání, se podařilo alespoň něco snížit. Výsledná částka by měla být o ca 1 mld. nižší - což je sice stále o hodně více, než se předpokládalo, ale ukazuje to alespoň na to, že MO nekývlo na první nabídku.

caesar_strelba
Foto: 155mm ShH CAESAR 8x8 | Nexter Systems / CC BY-NC-ND

Pro mě osobně je důležitější to, že francouzský dodavatel garantuje min. 40% zapojení českého průmyslu a - to především - bude munice vyráběna v ČR. Věřím, že celá zakázka posune naši armádu blíže 21. století a hlavně, že do budoucna nebudeme závislí na zahraničním dodavateli munice.

A systém SHORAD?

Izraelský dodavatel vyrazil dech svojí cenovou nabídkou možná ještě více než Nexter - 15 mld. bylo o 50% více a především v absolutní částce by to řadilo tento projekt mezi nejdražší projekty AČR. Forma nákupu G to G je sice, co se garancí dodávky týče, asi to "nejbezpečnější" řešení, přináší však samozřejmě menší flexibilitu při vyjednáváních - když dodavatel ví, že zakázka je jeho, snaží se na pilu tlačit co nejvíce. Výsledná cena je také nižší v řádu cca 10 % než původně nabízená, což je stále výrazně více než se očekávalo. 30% zapojení českého průmyslu je garantováno. V tomto projektu jsme cíli trochu vzdálenější než u děla NATO.

9--layer-1512Foto: SPYDER - Protiletadlový raketový komplet krátkého a středního dosahu (SHORAD) | Ministerstvo obrany ČR

A podpis smluv a ukončení výběrového procesu? Stihne se do voleb?

Jasně od představitelů MO ČR zaznělo, že vše je časově plánováno tak, že podpis se do voleb stihne a hlavně, že bude podepsáno. A musím také ocenit přístup všech členů VO napříč stranami - od nikoho nezaznělo "nepodepisujte, nechte to na nové vládě".

Nemohu se nezeptat na tendr na nová BVP…

U BVP se to do voleb nestihne! Navíc v tomto projektu sílí tlaky na přehodnocení celé zakázky - přenesení celé výroby do ČR - především ze strany MPO. Jsou relevantní, ale dle mého přicházejí pozdě - projekt je ve fázi, kdy jeho zrušení může přinést ze strany uchazečů takové kroky, které mohou přinést výrazný finanční dopad na náš stát. A případné zrušení celého projektu ohrožuje projekt jako takový. Ekonomická situace po covidu je taková, že jakékoliv pochybnosti mohou znamenat, že finance připravené na tento projekt by mohly být alokovány někam jinam. Takže tady je podle mě vlastně dobře, že projekt nabral díky covidu menší zpoždění - rozhodnutí o realizaci by měla s plnou odpovědností převzít až nová vláda. Věřím, že bude správné.

A jestli dovolíte, na konec bych rád poděkoval za spolupráci gesčnímu náměstkovi L. Koudelkovi. Jak za tah na branku, tak především za otevřenost v jednání s členy podvýboru i výboru jako takového. Pochopil, že my mu nebudeme mluvit do toho, co a jak dělá - to není úkolem naším, ale jeho, a hlavně to, že na oplátku budeme chtít pravidelné informace o vývoji jednotlivých projektů a především o rizicích, která případně nastanou.

Sečteno a podtrženo celková cena zakázky na děla NATO je 276 768 033 € bez DPH resp. 7,04 mld. Kč bez DPH (8,52 mld. Kč vč. DPH). Jako důvody zvýšení původní ceny 5,95 mld. Kč  o 44 % se uvádí zvyšování inflace včetně vlivu pandemie COVID-19, přesun výroby do ČR, zvýšené ceny energií, surovin a materiálu, úpravy požadavků AČR, růst průměrné nominální mzdy v Evropě v letech 2018 až 2020 a snížení o slevu poskytnutou dodavatelem. Součástí tohoto navýšení má také být nákup licence na výrobu střeliva pro společnost STV Group. 

Důležitým sdělením pro obranný průmysl a českou ekonomiku je jistě také informace, kterou nám potvrdil ředitel odboru komunikace Ministerstva obrany Jan Pejšek: „První 4 děla budou vyráběna ještě v továrně společnosti NEXTER a zbylých 48 děl bude realizováno již u nás v České republice.“

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP