Následky prezidentské kampaně Andreje Babiše pro národní bezpečnost

 17. 02. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Nedávno ukončená předvolební kampaň českých prezidentských voleb 2023 bude jistě podrobena analytickému rozboru z nejrůznějších hledisek. Tento text se dotýká některých pravděpodobných následků kampaně Andreje Babiše v oblasti národní bezpečnosti. 

shutterstock_1549838162Foto: Nedávno ukončená předvolební kampaň českých prezidentských voleb 2023 bude jistě podrobena analytickému rozboru z nejrůznějších hledisek. (ilustrační foto) | Shutterstock

Neúspěšný kandidát Babiš vsadil během volební kampaně na nanejvýš nebezpečnou kartu. Umístil do mediálního prostoru narativ, který opakovaně tvrdil, že jeho protikandidát Petr Pavel (i celá vláda s premiérem Fialou) chce zemi zatáhnout do války. Na druhé straně Babiš sebejistě vzbuzoval naději, že pokud bude on zvolen českým prezidentem, pak žádnou válku nedopustí a díky svým diplomatickým schopnostem a jím avizované mírové konferenci v Praze dokonce ukončí i ruskou válku na Ukrajině. Vedle již zmiňovaných politických soupeřů zaútočil Andrej Babiš i na náčelníka GŠ Karla Řehku, kterého zcela mimo kontext obvinil z válečných příprav kvůli jeho mediální zmínce o možné výběrové mobilizaci v případě, že by Rusko napadlo i členské státy NATO. Aby byl výčet úplný, Andrej Babiš ve své kampani rovněž vládu obvinil z příprav totalitní cenzury, kritizující ji za hledání způsobů boje s dezinformačními kampaněmi proti ČR. 

Bez ohledu na skutečnost, že jsou teze Andreje Babiše pouhým populistickým nesmyslem, jeho stále se opakující prohlášení měly, a hlavně budou mít, velmi negativní dopad na důležitou celonárodní shodu v době mimořádně vážné bezpečnostní situace. Babiš si tím vzal určitou část spoluobčanů jako rukojmí, neboť totálně zneužil jejich pocitu strachu a obav z dalšího vývoje krize vyvolané agresivním Ruskem. Umocnil tím skutečnost, že část jeho voličů bude v budoucnosti odmítat jakékoliv vládní iniciativy čelící potencionálním rizikům a hrozbám a někteří z nich budou takové iniciativy i aktivně atakovat. Výsledkem nemůže být nic jiného než oslabování ČR, její odolnosti a připravenosti na možné negativní scénáře příštího vývoje bezpečnostní situace v Evropě. Nejvíce zarážejícím faktorem hanebných Babišových výroků je fakt, že tak činil jako nedávný premiér, který měl přístup ke všem relevantním informacím o skutečném stavu situace nejen od českých, ale i zahraničních armádních a bezpečnostních sborů. Jinak vyjádřeno, Babiš dobře věděl, že zde nepůsobí v zájmu ČR a její bezpečnosti. 

ČR se ocitla v době mimořádné bezpečnostní krize. Ruská imperiální avantýra na Ukrajině změnila bezpečnostní situaci v Evropě tak významně, jako tomu nikdy nebylo od konce 2. světové války. Aktuální vývoj událostí bohužel naznačuje, že se i příští vývoj může vyvíjet velmi pesimisticky. Rusko navzdory sankcím a bezprecedentní podpoře Západu bránící se Ukrajině nejeví žádné známky toho, že by se chystalo válku ukončit. Ba právě naopak, chystá nové ofenzivy a válečné agrese. Prezident Putin svou válkou na Ukrajině hraje o všechno a pravděpodobně již překročil práh, za kterým již není cesta zpět. Bylo by naivní propadat nezdravému optimismu věštícímu jen z křišťálové koule, že válka na Ukrajině brzy skončí a vše se rychle vrátí do starých kolejí. Ať již bude vývoj situace jakýkoliv, zodpovědný stát a zodpovědný člen Organizace severoatlantické smlouvy musí být připravený na všechny varianty, a především na ty krizové, byť hypotetické! Připravenost státu i jeho spojenců na možné krize má mj. i účinný odstrašující charakter.

Česká vláda musí v nastalé situaci urychleně zvládnout celou řadu nových úkolů spojených s ochranou a obranou země. Proto jsou správná všechna zvažovaná nebo již realizovaná opatření (armády, ale i všech bezpečnostních složek, včetně IZS), která posilují připravenost země na zvládnutí i těch nejkrizovějších situací. Na místě jsou všechny iniciativy, které upevňují národní odolnost celého spektra předvídatelných krizí. Velení Armády ČR nemůže dnes postupovat jinak než se připravovat na variantu krize zásadního rozsahu. Proto jsou všechny realizované nebo zvažované aktivity generálního štábu zcela na místě. Jiná cesta by byla jen totálně nezodpovědná a vedla by do záhuby. Rovněž transparentní boj s dezinformacemi, ať je jakkoliv politicky a někdy snad i morálně senzitivní, je cestou správným směrem. Ke zvládnutí těchto úkolů je však nezbytná i většinová celonárodní shoda. A tu Andrej Babiš svými populistickými tezemi v předvolební kampani značně narušil. Předvolební kampaň sice skončila, národ si zvolil nového prezidenta, avšak důsledky Babišovy nezodpovědné politiky s námi zůstávají dál.

PhDr. Jan Paďourek

Bývalý zpravodajský důstojník a bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky Úřadu pro zahraniční styky a informace – ÚZSI (tj. české vnější zpravodajské služby). V současné době pracuje jako VŠ pedagog na vysoké škole CEVRO Institut a jako senior fellow jejího Transatlantického centra. Na Policejní akademii v Praze vede úsek mezinárodní spolupráce.

Zdroj: CEVRO Institut

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP