Největšího cvičení NATO STEADFAST JUPITER 2023 se zúčastnili významnou měrou i vojáci AČR

 28. 12. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Češi co do počtu dominovali v logistické jednotce  (Joint Logistics Support Group Brunssum/JLSGBS HQ) při jednom z největších cvičení NATO - Steadfast Jupiter 2023. Velitelství s podřízenými jednotkami pod velením českého generála úspěšně absolvovalo náročné čtrnáctidenní cvičení v německém Garlstedtu a získalo status Combat ready.

 „Oproti minulému cvičení v roce 2021 se tohoto významného a verifikačního cvičení NATO s více než 7 000 cvičícími zúčastnilo také vysoké procento vojáků a vojákyň AČR a Vojenské policie.  V rámci JLSGBS jsme měli obsazenou pozici např. tiskového a informačního důstojníka, vojenského policisty jako hlavního poradce velitele v otázkách bezpečnosti, zástupce podřízených jednotek, např. příslušníka NFIU (NATO Force Integration Unit) ze Slovenska a největší početní zastoupení měli příslušníci DCM (Deployable Communication Module – nasaditelný spojovací modul, pozn. redakce) Bravo, kteří zajišťovali především IT služby pro více než 140 účastníků cvičení,“ vyjmenoval jen některé z pozic, které na Steadfast Jupiter 2023 nesly české barvy, brigádní generál a současný velitel JLSG v Brunssumu David Schnábel.

Foto: České zastoupení na cvičení Steadfast Jupiter 2023 | 15. žp
Foto: České zastoupení na cvičení Steadfast Jupiter 2023 | 15. žp

Přestože se jedno z největších a díky reálným scénářům i nejvýznamnějších cvičení NATO odehrávalo jako teoretická příprava tzv. na mapách (CPX – Command Post Excercise), neztratilo nic na své důležitosti. „Naše velitelství a podřízené logistické jednotky (v reálném případě až 15 000 osob) tady sehrály klíčovou roli v oblastech podpory a zabezpečení operujících jednotek. V rámci cvičení jsme se certifikovali jako velitelství pro NRF (Rapid response force) 2024, což je jeden z nejdůležitějších úkolů NATO na příští rok, tedy zabezpečit rychlou reakci vojsk na aktuální hrozbu. My jsme jediný nasaditelný logistický element v rámci aktuální velitelské struktury NATO zajišťující exekuci operačního plánu velitelství JFCBS (Joint Force Command Brunssum) na taktické úrovni. Měli jsme tak jedinečnou možnost procvičit reálnost plnění našich úkolů v prostoru odpovědnosti,“ přiblížil důležitost celé akce brigádní generál Schnábel. 

V mírových podmínkách má JLSGBS 77 lidí, avšak ve válečné struktuře jich je až třikrát tolik. „Měl jsem podřízené logistické podpůrné jednotky v podstatě po celém světě – od severních Pobaltských států, až po jižní státy NATO, a to už byla velká zodpovědnost. Rozehrávali jsme skutečné scénáře, reagovali na všechny možné reálné situace v místech intenzivních střetů, což přináší i smutné události v podobě ztrát v rámci zabezpečujících jednotek. Museli jsme se s tím dokázat vypořádat a díky spolupráci s mým skvělým týmem jsme to zvládli,“ poukázal na náročnost velení a řízení jednotky v rámci cvičení velitel JLSGBS.

Český spojař ve službách NATO je nejen odborník na IT techniku, ale musí zvládat i řídit vojenské vozidlo

Celkem se za českou armádu zúčastnilo cvičení přes 20 vojáků, z toho více než polovina byli spojaři z DCM-B – Bravo. Tato jednotka spadá pod velení 3. NSB (NATO Signal Batallion), který je dislokován v polském městě Bydgoszcz a operuje ve struktuře NCISG (NATO Communications & Information systems Group). „Jsme předurčení k výstavbě nastavitelných spojovacích systémů, k zabezpečení nepřetržitého spojení do KIS NATO, poskytování IT podpory a k plnění spojovacích úkolů hotovostních sil NRF,“ popsal základní funkci DCM-B vedoucí systémový inženýr skupiny KIS kapitán Kamil Beneš. Jak sám ale upozornil, přestože jsou na funkcích spojařů, pracují především s výpočetní technikou: „Nejsme úplně radisti, i když disponujeme i radiovými prostředky, ale máme tady satelitní terminály a většina našeho vybavení je výpočetní technika běžně dostupná, ale velmi výkonná.“

Foto: Operátor nastavuje satelitní terminál TSGT (Transportable satellite ground terminal), který zabezpečuje nepřetržité spojení skrze přidělené satelity. | 15. žp
Foto: Operátor nastavuje satelitní terminál TSGT (Transportable satellite ground terminal), který zabezpečuje nepřetržité spojení skrze přidělené satelity. | 15. žp

Vojáci z DCM-B strávili většinu letošního roku na cvičeních a zahraničních operacích mimo území České republiky. V lednu je vystřídají jejich kolegové, kteří drží hotovost kvůli spojovacímu systému na domácí půdě. „Někteří kolegové strávili půl roku na misi v Turecku, většina z nás se zúčastnila cvičení Steadfast Cobalt na jaře, což je certifikace daného systému pro nastávající hotovost NRF. A teď jsme na dalším cvičení. Každá situace je jiná co do počtu uživatelů, lokality a nároků na jednotlivé DCM,“ přiblížil nasazení spojařů ve službách NATO nadrotmistr Michal P., technik pracoviště datových sítí skupiny KIS. Podle něj  je nejnáročnější zvládání stresu. „Před každým cvičením máme tak měsíc na přípravu. Na základě požadavku řešíme počet materiálu, jako jsou např. počítače nebo telefony. Pak přichází na řadu nastavení systému, jednotlivých stanic, tak aby po příjezdu na místo se celé stanoviště jen rozvinulo, zasíťovalo a uživatelé mohli pracovat.“

Velmi náročná je i logistika. Každý z příslušníků DCM vlastní řidičské oprávnění a musí být schopen v případě nutnosti řídit. „Jezdíme po celé Evropě, takže přesun na vzdálenost 1 000 km není výjimkou. Na  jaře jsme se přepravovali 4 dny na Sardinii, 3 nákladní a 2 osobní vozidla. To bylo náročné, ale už jsme zažili horší přesuny. Třeba do Rumunska jsme jeli celkem čtyři DCM, šlo o certifikace všech čtyřech systémů. Celkem se tam zúčastnilo 300 uživatelů a šlo především o prověření zatížitelnosti systému. Tam jsme se přemisťovali 3 dny v koloně o délce 1 km a asi 12 vozidel,“ doplnil kapitán Beneš. 

Vojenská policie usiluje o zařazení mnohonárodního praporu Vojenské policie do struktury JLSGBS

Kromě odborníků KIS měla svoje zásadní využití během cvičení i Vojenská policie. Provost marshal (PM) je pro každého velitele poradcem v otázkách policejních záležitostí a současně má většinou navázané vztahy s místními policejními složkami, sbory a autoritami. Pokud je prvek Vojenské policie ve struktuře dané jednotky, tak mu přímo velí a pokud je v prostoru odpovědnosti u jiného uskupení, tak ho monitoruje a koordinuje. „V rámci Steadfast Jupiter jsme se jako vojenští policisté podíleli na několika incidentech, především na dopravních nehodách nebo doprovodech vojenských konvojů s logistickým materiálem. Zároveň ale udržujeme i kázeň a pořádek na všech základnách v podřízenosti JLSG a jsme schopni např. prověřovat stav a sjízdnost silnic, hlavně důležitých tepen,“ popsal zlomek úkolů Vojenské policie v rámci případného nasazení podplukovník Igor Szabó, náčelník Oddělení plánování, rozvoje a koncepcí Hlavního velitelství Vojenské policie. 

Pplk. Szabó zároveň dodal, že ne všechny prvky v NATO mají pozici MP (Vojenské policie). Právě proto usiluje o vytvoření předmětné pozice u velitelství JLSGBS a současně i zařazení mnohonárodního praporu Vojenské policie, jehož součástí je i česká Vojenská policie, do struktury zmíněného velitelství. „Myšlenka projektu mnohonárodního praporu vznikla již v roce 2002 během summitu NATO v Praze. V průběhu let probíhala výstavba a příprava praporu, prakticky až do současnosti. Kromě České republiky se na něm podílí i Polsko, Slovensko a Chorvatsko. Projevily zájem i jiné země, jako např. Ukrajina nebo Gruzie, která se zúčastnila i posledního certifikačního cvičení na Libavé, kde byl prapor certifikován podle metodiky NATO CREVAL s výsledkem Combat Ready,“ říká náčelník Oddělení plánování, rozvoje a koncepcí Hlavního velitelství Vojenské policie podplukovník Igor Szabó.

Foto: Účastníci NATO cvičení Steadfast Jupiter 2023 | 15. žp
Foto: Účastníci NATO cvičení Steadfast Jupiter 2023 | 15. žp

Velení a řízení mezinárodní jednotky je především o komunikaci a otevřenosti

JLSG funguje pod českým velením už téměř 4 roky. Jak sám řekl brigádní generál Schnábel, lidé tady společně vychází jako jedna velká mezinárodní rodina a tým. „Je to mnohonárodní prostředí a musíte akceptovat hromadu pravidel. Klíčová je komunikace a efektivní informační management. Zásadní pro účelné velení a řízení je využívání dostupných informačních nástrojů, systémů a jednotných kompatibilních databází, ale často i využívání obyčejného selského rozumu. Abych usnadnil komunikaci v rámci svého velitelství, mají moji podřízení každodenní možnost využít krátkých osobních interview s velitelem, obnovil jsem i důležitou pozici vrchního praporčíka velitelství a nechal například vyrobit dřevěnou osobní schránku s možností anonymních dotazů na velitele. To vše jsou jen další možné nástroje jak zefektivnit vzájemnou komunikaci, porozumění anebo jen “otcovsky” vyslechnout své podřízené.“

Velitelství JLSG v novém hávu

Od listopadu se velitelství JLSG v Brunssumu přestěhovalo do nově postavené budovy, která je určena pouze pro logistickou jednotku. „Dosud jsme sdíleli prostory s nadřízeným stupněm, což je JFCBS, ale teď máme konečně místo odpovídající našim požadavkům. Tady se můžeme v klidu věnovat přípravě na nadcházející rok, kdy nás čeká jeden z nejnáročnějších úkolů – cvičení Defender 2024. Na něm si otestujeme v praxi, co jsme natrénovali na Steadfast Jupiterovi,“ přiblížil současnou situaci na logistickém velitelství NATO brigádní generál Schnábel, který zároveň dodal, že získání nových prostor je také důkazem toho, že si lidé začali víc uvědomovat důležitost logistiky v rámci podpory bojových jednotek v případě válečného konfliktu. 

Zdroj: 15. žp

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP