Nová éra válčení: Autonomní zbraňové systémy a budoucnost bojových operací

 13. 04. 2024      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě, kde technologické inovace dynamicky mění tradiční paradigma, není tento převrat patrnější než ve sféře moderního válečnictví. V čele této změny stojí autonomní rojové (swarm) letouny, inovativní technologické úspěchy, které mohou přetvořit základy vojenské strategie.

Autonomní rojové (swarm) drony, svou povahou fungující ve skupinách, mají schopnost komunikovat se svými „kolegy“, což jim umožňuje operovat jako souvislá jednotka. Tato schopnost jednat v souladu, spolu s vrozenou přizpůsobivostí a všestranností jednotlivých dronů, vytváří sílu, která může rychle reagovat na změny na bojišti.

Foto: V dnešním rychle se vyvíjejícím světě, kde technologické inovace dynamicky mění tradiční paradigma, není tento převrat patrnější než ve sféře moderního válečnictví. | Shutterstock
Foto: V dnešním rychle se vyvíjejícím světě, kde technologické inovace dynamicky mění tradiční paradigma, není tento převrat patrnější než ve sféře moderního válečnictví. | Shutterstock

Tyto drony, které jsou rozvinuté dále za pomoci špičkové umělé inteligence a vesmírné technologie, slouží jako energická přítomnost, i jako silný odstrašující prostředek. Psychologický rozměr jejich nasazení je výrazný: precizně koordinovaný autonomní rojový dron má nejen potenciál dominovat bojovým scénářům, ale může také odstrašit možnou agresi či předcházet eskalacím v nestálých regionech.

Válečný konflikt na Ukrajině, vyvolaný agresivním a expanzivním chováním Ruské federace, poskytl pohled do transformačního potenciálu dronů, včetně těch, které nefungují ve skupinách. Drony sehrály a stále sehrávají klíčovou roli ve sběru informací, průzkumu a precizně cílených útocích na vybrané vojenské cíle. Jejich účinnost v těchto rolích, posílená umělou inteligencí a vesmírnou technologií, poskytuje jasný důkaz, že ve světě moderního válečnictví se technologická převaha může přímo promítat do strategického zisku.

S tím souvisí také různé inovace v rámci Číny, zejména její vývoj raket navržených k cílení na vysoce hodnotná vojenská aktiva, což signalizuje širší posun ve světovém vojenském myšlení. Tyto vývoje zdůrazňují zranitelnosti spojené s nadměrnou závislostí na tradičním, vysoko nákladovém vojenském technickém vybavení (přestože význam klasických zbraňových systémů byl již mnohokrát na ukrajinském bojišti jasně potvrzen) a kreslí jasný obraz: budoucnost spočívá v zapojení agilních, nákladově efektivních a strategicky všestranných technologií, ztělesněných např. právě rojovými drony.

Autonomní zbraňové systémy založené na umělé inteligenci (AWS) mají potenciál být zbraněmi hromadného ničení, a tím masivně přispívat k sílící dialektice strachu mezi pozemním a vesmírným prostorem a rozšířené masové lidské zranitelnosti díky sledování a cílení shora. Schopnosti a účinky AWS jsou na jedné straně zlehčovány, avšak zástupci zbrojního průmyslu tyto systémy prezentují jako přesné a čisté.

Ve veřejném prostoru také rezonují obavy z využití skutečně „zodpovědné “ či „důvěryhodné“ umělé inteligence (AI), protože, jak je známo, s velkou mocí přichází i velká zodpovědnost, a vzestup autonomních rojových dronů není výjimkou. Potenciál těchto dronů, zejména pokud jsou vybaveny smrtícími schopnostmi, tak s sebou přináší vážné etické úvahy, protože rozhodnutí, která jsou doposud v pravomoci lidských vojáků, by brzy mohla být více či méně nahrazena algoritmy, a tento přechod vyžaduje značnou sebereflexi a dohled.

Vytvoření „pravidel hry“ a legislativních rámců je nezbytné. Tyto rámce by neměly pouze definovat pravidla angažmá pro roje dronů, ale také zajistit, aby jejich nasazení respektovalo mezinárodně akceptované normy a standardy. To je zvláště důležité vzhledem k transnacionální povaze mnoha moderních konfliktů a globálnímu zájmu komunity týkajícího se předcházení nechtěným eskalacím.

Jak se národy po celém světě vyrovnávají se strategickými imperativy moderní éry, závod o využití plného potenciálu (nejen) autonomních rojových dronů bude nepochybně sílit. Ti, co si jako první osvojí tyto technologie, mohou získat rozhodující výhodu jak v přímé bojové účinnosti, tak v širším prostředí psychologické a hybridní války.

Je také důležité si uvědomit, že vzestup rojových dronů není izolovaným jevem. Je součástí širšího trendu, který vidí sloučení umělé inteligence, robotiky a vesmírných technologií za účelem vytvoření systémů, které ve finále znamenají více než jen součet svých částí.

Přestože výzvy, které přináší vzestup autonomních rojových dronů, jsou značné, nejsou nepřekonatelné. Přístupem k této nové éře, která je spojením opatrnosti, inovace a spolupráce, může globální komunita zajistit, že budoucnost války bude nejen účinná a efektivní, ale také řízená principy, které dávají přednost lidskosti a míru před bezhlavým ničením a utrpením. Pokud bude tato synergie využita správně, může vést k bezpečnějšímu a stabilnějšímu světu, kde jsou konflikty méně časté a mnohem méně ničivé.

Zdroj: Reuters, Council on Foreign Relations, Center for Strategic and International Studies

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP