CZDEFENCE

Modernizace obranných kapacit NATO jako technologická odpověď na geopolitické výzvy

Modernizace obranných kapacit NATO jako technologická odpověď na geopolitické výzvy

Severoatlantická aliance (NATO) prochází bezprecedentní technologickou transformací v reakci na eskalující geopolitické napětí a ruskou agresi vůči Ukrajině. Klíčovými…

 19. 07. 2024
Energetická bezpečnost v České republice a její strategická role v kontextu národní bezpečnosti

Energetická bezpečnost v České republice a její strategická role v kontextu národní bezpečnosti

Energetická bezpečnost je klíčovým prvkem národní bezpečnosti České republiky. V současném globálním prostředí, charakterizovaném nestabilitou a geopolitickými…

 16. 07. 2024
Ochrana kritické infrastruktury v digitální éře: Role NATO a strategie České republiky

Ochrana kritické infrastruktury v digitální éře: Role NATO a strategie České republiky

V digitální éře, kdy jsou informační a komunikační technologie klíčové pro kritickou infrastrukturu, je jejich ochrana zásadní pro národní bezpečnost a ekonomickou…

 13. 07. 2024
Rozšiřování NATO v kontextu ruské agrese: Geneze, současný stav a perspektiva do budoucna

Rozšiřování NATO v kontextu ruské agrese: Geneze, současný stav a perspektiva do budoucna

Rozšiřování NATO se stalo klíčovým aspektem bezpečnostní politiky v Evropě, zejména v reakci na rostoucí agresi Ruska. Vstup nových členů posiluje kolektivní…

 06. 06. 2024
Role a výhledy brannosti a vojenské povinnosti v ČR: Adaptace na moderní bezpečnostní výzvy

Role a výhledy brannosti a vojenské povinnosti v ČR: Adaptace na moderní bezpečnostní výzvy

V reakci na dynamicky se měnící mezinárodní bezpečnostní prostředí čelí Česká republika výzvě přizpůsobit svůj obranný systém současným i budoucím hrozbám…

 06. 05. 2024
Nová éra válčení: Autonomní zbraňové systémy a budoucnost bojových operací

Nová éra válčení: Autonomní zbraňové systémy a budoucnost bojových operací

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě, kde technologické inovace dynamicky mění tradiční paradigma, není tento převrat patrnější než ve sféře moderního válečnictví…

 13. 04. 2024
Směrnice NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti: Analýza vztahu k bezpečnosti ČR a EU

Směrnice NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti: Analýza vztahu k bezpečnosti ČR a EU

Implementace směrnice NIS2 a zákona o kybernetické bezpečnosti v České republice přináší nové příležitosti a výzvy. Klíčová je efektivní spolupráce mezi…

 27. 01. 2024
Bezpečnost vzdušného prostoru NATO v kontextu ruské agrese

Bezpečnost vzdušného prostoru NATO v kontextu ruské agrese

V průběhu roku 2023 se vzdušné síly NATO ocitly v přední linii obrany před rostoucí hrozbou ruských vojenských letadel. Vyžadovalo to nejen preventivní zásahy, ale také…

 10. 01. 2024
Obranná strategie České republiky 2023: Příprava na největší vojenské výzvy

Obranná strategie České republiky 2023: Příprava na největší vojenské výzvy

Nedávno schválená Obranná strategie České republiky pro rok 2023 přináší pečlivě promyšlený a komplexní plán připravenosti na současné a budoucí bezpečnostní…

 24. 10. 2023
Cvičení Ample Strike Lite 2023 potvrdilo význam českého zapojení v rámci NATO

Cvičení Ample Strike Lite 2023 potvrdilo význam českého zapojení v rámci NATO

Česká republika, jako člen Severoatlantické aliance (NATO), pravidelně přispívá k posilování bezpečnosti a stability ve světě. Jedním z významných aspektů…

 27. 09. 2023
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP