Novým velitelsko-štábním a spojovacím Pandurům zbývá k plné implementaci u 4. brigády poslední krok

 26. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Od 8. dubna probíhalo cvičení Federated Cloud 2021, které bylo zakončeno v pátek 23. dubna. Jde o cvičení spojovacího vojska a jeho obecným účelem je ověření interoperability systémů velení a řízení podle konceptu tzv. Federated Mission Networking (FNM), který je postaven na zkušenostech z končících operací NATO v Afghánistánu. 

Pro efektivní nasazení mnohonárodních sil je jednotný přístup a kompatibilita prostředků v této oblasti klíčovým požadavkem. Armáda využívá tato cvičení k ověření funkčnosti a bezpečnosti používaných systémů. Letošní ročník byl nadto významným krokem při zavádění zbrusu nových velitelských a spojovacích variant obrněných vozidel Pandur II CZ.

04_3646
Foto: Novým velitelsko-štábním a spojovacím Pandurům zbývá k plné implementaci u 4. brigády poslední krok (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Právě proběhlé cvičení sloužilo armádě k provedení komplexní konfigurace nových kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních (KOVVŠ) a kolových obrněných vozidel spojovacích (KOVS).

Poslední kusy těchto vozidel byly dodány armádě v prosinci loňského roku podle smlouvy mezi Ministerstvem obrany a kopřivnickou společnosti Tatra Defence Vehicle ze skupiny CSG. Celkem jde o dvacet Pandurů v unikátní úpravě, z toho šest KOVVŠ včetně šesti polních velitelských stanovišť, a čtrnáct KOVS.

Vozidla jsou určena především pro 4. brigádu rychlého nasazení a bude je využívat jak velitelství brigády, tak velitelství jednotlivých mechanizovaných praporů, kde nahradí vysloužilou techniku. Štábní a spojovací Pandury bez problémů udrží v manévru za všech okolností krok s bojovými a dalšími variantami vozidel. Kromě moderního vybavení a pokročilých systémů pro efektivní velení, řízení a spojení svým osádkám poskytnou odpovídající balistickou ochranu.

Kromě 4. brigády rychlého nasazení se cvičení Federated Cloud 2021 účastnily součásti 7. mechanizované brigády, 13. dělostřeleckého pluku, 14. pluku logistické podpory, 53. pluku průzkumu a elektronického boje, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, 25. protiletadlového raketového pluku, 22. základny vrtulníkového letectva, speciálních sil a velitelství pro operace, v celkové síle čtyř stovek vojáků s 81 kusy pozemní techniky. 

Ke konceptu Federated mission networking, který vznikl na základě tzv. Afghan mission networking z roku 2010, se Armáda České republiky přihlásila v roce 2016. Od roku 2017 je připravenost podle tohoto konceptu jednou z podmínek zařazení jednotek do aliančních sil rychlé (NRF) a velmi rychlé reakce (VJTF) a v rámci předsunuté vojenské přítomnosti NATO (eFP). Prvním cvičením bylo Czech Steadfast Cobalt 2018, následovaly Federated Cloud 2019 a Federated Cloud 2020. Cvičení probíhalo v posádkovém cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou.

 Autor: Jakub Samek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP