O studium na vojenské škole v Moravské Třebové je zájem. Sokolov stále pokulhává

 17. 06. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Plánované rozhlasové spoty, ale také stmelovací pobyty pro nové studenty. Armáda České republiky tak podporuje svoji úspěšnou a studenty vyhledávanou školu v Moravské Třebové. Naopak, o škole v Sokolově, o kterou mladí lidé v regionu nejeví zájem, se příliš nehovoří.

vojenska_stredni_01
Foto: Armáda České republiky podporuje svoji úspěšnou a studenty vyhledávanou školu v Moravské Třebové. Naopak, o škole v Sokolově se příliš nehovoří. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Vzdělávání na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání ve služebním poměru k České republice, kterým se může stát pouze občan České republiky. Obsahová náplň studia je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem. Výuka je zaměřena na technické předměty a výuku cizích jazyků. 

Armáda nyní poptává pro nové, úspěšné studenty, kteří plní všechny předpoklady ke studiu a jsou přijati, takzvané adaptační procesy. Jde o stmelovací pobyty, které mají novým studentům umožnit se postupně připravit na řád a disciplínu, která je ve vojenském školství samozřejmostí. 

Termíny stmelovacích pobytů jsou následující:  8. – 10. 9. 2021 a 13. – 17. 9. 2021. Jedná se o práci se studenty ve třech turnusech, a to následovně:

  • 1. skupina: 8. 9. – 10. 9. 2021 (středa – pátek)
  • 2. skupina: 13. 9. – 15. 9. 2021 (pondělí – středa)
  • 3. skupina: 15. 9. – 17. 9. 2021 (středa – pátek)

1. a 2. skupinu budou tvořit 2 čety (třídy), což je 64 osob + 2 velitelé čet (vychovatelé) + 2 třídní učitelé a 4 zaměstnanci. 3. skupinu pak bude tvořit 1 četa (třída) o počtu 25 osob + 2 velitelé čet (vychovatelé) + 1 třídní učitel a 4 zaměstnanci.

trebovaFoto: Vzdělávání na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání ve služebním poměru k České republice | Ministerstvo obrany ČR

K zabezpečení pobytů a stmelovacích procesů požaduje vedení školy alespoň 6 lektorů, kteří mají zkušenosti v této oblasti. V programu požadují společné volné hry s žáky s tématikou zážitkových aktivit iniciativní hry, hry zaměřené na důvěru a na orientaci v životních situacích a hodnotách, které umožní hlubší seznámení mezi žáky navzájem.

Vyjma těchto pobytů poptává resort obrany také vysílací čas v reklamním bloku rozhlasového vysílání a službu rozhlasového odvysílání propagačních audiospotů v celkovém počtu minimálně 2  000 jednotlivých odvysílání audiospotů v délce 20 vteřin zaměřených na VSŠ a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské Třebové a 3 300 jednotlivých odvysílání audiospotů v délce 27 vteřin zaměřených na Univerzitu obrany. 

A jak je na tom škola v Sokolově? Zde je v plánu otevření jedné třídy o třiceti studentech v oboru strojírenství. Do jaké míry byl úspěšný, co se týká zkoušek a přijatých studentů tento rok, můžeme jen hádat. Například v roce 2018 byla čísla tristní. Přihlásilo se celkem čtrnáct zájemců, avšak pro otevření třídy bylo zapotřebí o jednoho více. Z celkového počtu uchazečů dvanáct z nich nedosáhlo v přezkoušení z matematiky, českého jazyka a literatury a tělesné přípravy požadovaných výsledků.

sokolovFoto: Snaha armády o obsazení vojenského středoškolského oboru v Sokolově je velká, mladí lidé v regionu však o učební obory na této škole zřejmě nemají zájem. | Ministerstvo obrany ČR

Mladí lidé v regionu zřejmě nemají zájem o učební obory na této škole. Velké plány předešlého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, armádního generála Josefa Bečváře a vedení resortu, tak berou za své. 

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP