Obranný a bezpečnostní průmysl je víc než jen zbraně a tanky

 14. 11. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Vždy mě zaráží, když média či různí aktivisté vykreslují obranný a bezpečnostní průmysl jako něco špatného. Všichni lidé, pohybující se v tomto prostředí, jsou zbrojaři a celý průmysl je podle nich nejspíš jen o válčení, zbraních a tancích. Kdyby tak hloupost nadnášela...

Jenom v rámci AOBP sdružujeme téměř 130 firem, z nichž se zbraněmi a municí zabývá menšina. Obranný a bezpečnostní průmysl je ale samozřejmě mnohem různorodější. Pomáhá při zvládání zdravotnických krizí, jako je třeba současná pandemie covid-19, při nových, hybridních formách válčení, jakými jsou například kybernetické útoky a další hrozby, pomáhá také při zvládání přírodních a živelních katastrof. A právě posledního zmíněného bodu se týká vznik nové sekce v rámci Rady ředitelů AOBP – sekce protipovodňové. V Česku dlouhodobě selhává koncepční řešení povodní. Politici neřeší prevenci a s konkrétními řešeními začnou přicházet až ve chvíli, kdy už voda působí značné škody na majetku, ne-li dokonce na lidských životech. Přeci jenom to pak v médiích lépe vypadá, když se mohou fotit u protipovodňových zátarasů a bariér a prezentovat se jako zachránci. Jelikož povodně nejsou nějakým ojedinělým fenoménem, ale s českým územím jsou spjaty odedávna, jedná se o velice důležité téma a výzvu také pro firmy obranného a bezpečnostního průmyslu.

VOP DBFoto: Protipovodňovou sekci povede protipovodňový specialista společnosti VOP Dolní Bousov Vladimír Mrkvička. Tato firma se zabývá komplexní ochranou před povodněmi, a to od operativně řídicí dokumentace, přes digitální řešení až po výrobu protipovodňových zábran. | archiv autora

Protipovodňovou sekci povede protipovodňový specialista společnosti VOP Dolní Bousov Vladimír Mrkvička. Tato firma se zabývá komplexní ochranou před povodněmi, a to od operativně řídicí dokumentace, přes digitální řešení až po výrobu protipovodňových zábran. V rámci tvorby povodňových plánů vytváří dokumentaci od obcí až po krajský povodňový plán. Vzhledem k tomu, že se firemní experti od roku 2010 aktivně účastní všech povodňových situací osobně, jsou schopni přenést své zkušenosti i do plánovací dokumentace podle konkrétních situací a zkušeností. Společnost byla přítomna při vývoji digitálních plánů pro obce od začátku jejich nasazení, a proto je jejich velkým propagátorem, ale i po letech přichází s novými implementacemi důležitými pro tuto technologickou pomůcku.

VOP DB IIFoto: Protipovodňové zábrany | archiv autora

Dlouhodobě rozvíjí spolupráci s výrobci některých zařízení, aby došlo k rozvoji informací pro povodňové komise a jejich rozhodování. Jako jedna z mála soukromých společností provádí cvičení a zkoušky celých systémů ochrany proti povodním, od povodňových komisí až po cvičení v terénu. Celou tuto problematiku uzavírá výroba protipovodňových opatření, a to jak pro ochranu území, tak objektů. Tyto výrobky firma sama vyvíjí, testuje i vyrábí. Cílem společnosti je dostat skrze moderní technologie informace o povodni mezi občany, aby osobní ochrana a zodpovědnost vedla ke snižování rizika ohrožení občanů i jejich majetku, což zvýší spolupráci mezi občanem a jeho obcí.

VOP DB IV
Foto: Protipovodňové zábrany | archiv autora

Další členskou firmou AOBP, která spoluzakládala Protipovodňovou sekci, je GUMOTEX coating, jejíž výrobky již od roku 2008 pomáhají záchranným složkám. Jedním z výrobků, které hasičům usnadňují práci při ochraně před velkou vodou během povodní a prudkých dešťů, jsou i protipovodňové vaky plněné vodou. Mobilní systémy pracující na principu „vodou proti vodě“ skýtají mnoho výhod. Manipulace s nimi je jednoduchá, vyjmutí zábran z přepravního obalu, roztažení a naplnění zvládnou dva lidé. Jde o nenáročný postup, který je mnohem rychlejší a efektivnější ve srovnání s použitím pytlů s pískem. Hlavní výhodou je možnost opakovaného použití. Návod pro jednoduché sestavení naleznete přímo na vaku, řídit se budete podle jednoduchých a srozumitelných piktogramů. Vaky jsou velmi odolné, pevné, a je možné je použít na různých površích, od betonu až po štěrk. Jednotlivé válce lze spojovat nejenom za sebe, čímž vzniká potřebná délka koryta, ale jdou skládat také na sebe, jako pyramidu, která zadrží více vody.

GUMOTEX
Foto: Jedním z výrobků, které hasičům usnadňují práci při ochraně před velkou vodou během povodní a prudkých dešťů, jsou i protipovodňové vaky plněné vodou. Mobilní systémy pracující na principu „vodou proti vodě“ skýtají mnoho výhod. | archiv autora

Tímto způsobem je také možné vytvořit umělou nádrž, např. při zásahu hasičů u požáru, kteří potřebují zadržet více vody. Lze jimi kopírovat terén i vytvářet potřebné úhly. Válce jsou vyráběny ve třech základních velikostech s různým průměrem a délkou. Protipovodňové vaky společnosti GUMOTEX jsou otestovány a doporučeny také řadou výzkumných ústavů a laboratoří.

Společnost TESLA chce být technologickým partnerem pro koncová zařízení, tj. pro senzory monitorující veličiny dle konkrétního požadavku (výšky hladin toků atd.). Její doménou je nejen dodávka, instalace a správa senzorů, ale i veškerých informací z nich získávaných. Tato data může distribuovat přímo ke koncovému uživateli nebo poskytovat další nadstavbě. Zajímavostí, zejména pro státní správu a samosprávu, je, že komplexní řešení umí dodat jako službu, tudíž se nemusí hradit z investičních finančních prostředků. Firma vyvíjí IoT program MONTES, monitorovací řešení, které pomocí bezdrátových senzorů a nepřetržité služby hlídá váš majetek nebo měří veličiny okolního prostředí, jako jsou teplota, radon, výška hladiny apod.

TESLA (MONTES)
Foto: Senzory monitorující veličiny dle konkrétního požadavku (výšky hladin toků atd.) | archiv autora

Bezdrátové senzory jsou rozměrově malé, tedy snadné na instalaci a na baterii vydrží až několik let v závislosti na typu použití. MONTES vyhodnocuje přijaté zprávy od senzorů a v případě kritické události, jako je např. stoupající hladina vodního toku a překročení limitní hodnoty, vás zalarmuje přímo na mobilním telefonu. Dozvíte se tak o všech důležitých skutečnostech okamžitě, takže můžete zabránit větším škodám na zdraví a majetku.

Nabídka společnosti DELINFO, která je členem skupiny ICZ, přináší celou řadu produktů a služeb v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění specializovaných informačních a geografických informačních systémů, stejně jako řešení pro ochranu informací. Základním principem, který je vlastní všem činnostem systémové integrace, je úplná nezávislost na jakémkoliv specifickém produktu informačních technologií. Cílem návrhářů je poskytovat maximální podporu prostřednictvím rozsáhlých projektů zaměřených na potřeby uživatele, kvalitní architekturu, přizpůsobivost a možnost přírůstku aplikací. V oblasti informačních systémů nabízí DELINFO rozsáhlé zkušenosti z nasazení a práce s širokým spektrem moderních projektů a softwarových technologií, ale také z úzké spolupráce s některými předními světovými společnostmi. Tým DELINFO disponuje kolektivním know-how k navrhování požadovaných informačních systémů, které využívají nejnovější celosvětově uznávané metodiky, a také odbornými znalosti vývoje informačních systémů a strategického plánování IT na špičkové úrovni. DELINFO používá ověřené metody návrhu IT a nabízí specializované odborné znalosti v projektování bezpečnosti dat a řešení ochrany informačních systémů. Mezi nedůležitější schopnosti společnosti patří integrace velkého množství senzorů využitelných v ochraně obyvatelstva, ale zejména prezentace výsledků z těchto senzorů nad mapou a jejich šíření po vertikální i horizontální rovině jak v rámci ozbrojených sil, tak s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. Standardizovaný značkový klíč je používán i ozbrojenými silami okolních států, a to i v oblasti civilní ochrany.

To společnost RENOMIA se zabývá risk managementem a pojištěním. Důsledný risk management a kvalitní pojistné řešení sníží dopad škod, které by jinak mohly být ohrožením další existence společnosti. Analýza rizik, kterou RENOMIA standardně klientům zpracovává, vás upozorní na pravděpodobnost a závažnost poškození vašeho majetku povodní a záplavou. Zároveň vám doporučí konkrétní opatření, která jsou pro vás nejvhodnější s ohledem na minimalizaci dopadů těchto škod. Mezi navrženými opatřeními může být vybudování protipovodňového valu nebo zdi – takto lze omezit škody v záplavové oblasti, kde není možné sjednat pojištění tohoto nebezpečí. Pro místa nepojistitelná standardním pojištěním lze v některých případech uzavřít speciální pojištění, které zajistí klientovi předem sjednanou částku, pokud dojde k dohodnuté situaci. Při nové investici vám může analýza rizik provedená ve fázi plánování ušetřit mnoho financí i starostí. V pojistných smlouvách lze sjednat kombinovaný limit plnění pro škody na majetku i z přerušení provozu. V praxi se však stává, že je sjednán příliš nízký limit plnění, který nepostačuje ani na pokrytí majetkové škody. Pokud je limit plnění vyčerpán, pojišťovna neplní z přerušení provozu. To je pro klienta nepříjemné, protože neobdrží pojistné plnění, se kterým počítal a které si zaplatil. Na riziko povodně bychom se neměli dívat pouze z pohledu vlastního místa provozu, ale i z pohledu okolí. Může se stát, že majetek firmy nebude poškozen, a přesto dojde k přerušení provozu, neboť závod v důsledku zaplavení okolí nebude přístupný. Stejně tak může dojít k přerušení provozu v důsledku škody, kterou utrpěl klíčový dodavatel nebo odběratel. I tyto škody lze v rámci přerušení provozu pojistit.

Jak je vidět, obranný a bezpečnostní průmysl skutečně tvoří velmi rozmanité spektrum společností zabývajících se různými obory, což je patrné také z širokého zaměření členských firem AOBP. Obrana a bezpečnost má mnoho podob a členské firmy AOBP jsou toho důkazem.

 Autor: Jiří Hynek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP