Perspektivu LOM PRAHA s.p. určitě má, říká jeho ředitel Jiří Protiva

 10. 06. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

V únoru letošního roku byl Mgr. Jiří Protiva jmenován ředitelem státního podniku LOM PRAHA s.p. v situaci, kdy se vzhledem k aktuálním hospodářským výsledkům spekulovalo o dalším fungování tohoto klíčového leteckého opravárenského podniku, jehož součástí je také Centrum leteckého výcviku, které školí nejen naše, ale i řadu zahraničních pilotů. Jaký je reálný stav LOMu? Jak se podnik připravuje v rámci přezbrojování Armády České republiky americkými vrtulníky? Jaké perspektivy LOM PRAHA s.p. má? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali v rámci naší návštěvy státního podniku LOM PRAHA jeho ředitele v době těsně po „sto dnech hájení.“

Video: Rozhovor s ředitelem LOM PRAHA s.p. / YouTube

Pane řediteli, pokud dobře počítám, tak 100 dní hájení je za Vámi. Jaký pohled na LOM máte dnes, 4 měsíce po jmenování ředitelem?

Máte pravdu. Sto dnů je za mnou. Ale já, vzhledem k tomu, že jsem přišel do LOMu jako krizový manažer, těch 100 dnů nebral v potaz, prostě jsem začal okamžitě pracovat. Moje krédo v rámci krizového managementu je takové, že musíte dělat rychlé kroky. U LOMu to platí o to víc, že je potřeba ho co nejrychleji stabilizovat, ale ty kroky nesmí být unáhlené. Troufnu si říci, že za první 3 měsíce jsem nějaké kroky učinil a jsou tu i vidět výsledky. A budu činit další kroky k tomu, aby se státní podnik stabilizoval a aby se zejména zlepšila jeho ekonomika.

lom_01Foto: Ředitel státního podniku LOM PRAHA s.p. Mgr. Jiří Protiva | Jan Juřica / CZ Defence / CC BY NC-ND

Na začátku roku se spekulovalo o dalším směřování státního podniku LOM PRAHA, tak se musím zeptat: Jaké bude hlavní portfolio podniku?

Portfolio určitě zachováme ve smyslu toho, co doteď LOM dělá. To znamená modernizace, ale i servis a opravy vrtulníkové techniky a letadel obecně, zejména v rámci východní platformy. Máme tady ale i další portfolia, která jsou méně známá. Já bych je chtěl vyzdvihnout. Je to například galvanovna, tedy úprava povrchu. Je to strojní obrábění, jsou to CNC stroje. LOM de facto není jenom letecká fabrika, ale patří i do oblasti strojírenského průmyslu. No a na co se teď připravujeme, to je přezbrojení Armády České republiky na americké vrtulníky. To je teď jeden z hlavních úkolů do budoucna. My se zapojíme do životního cyklu, to znamená do servisních prací, do údržby. Chtěl bych také připomenout, že budeme mít v Náměšti nově vybudovaný simulátor. A pro simulátor i pro údržbu bude potřeba vystavět nové nemovitosti.  My musíme být připraveni v té době, kdy sem vrtulníky přiletí, to znamená začátek roku 2023 je pro nás ten pomyslný milník, ke kterému by měl být státní podnik připraven a my děláme všechny kroky pro to, abychom připraveni byli a proto intenzivně jednáme se všemi zainteresovanými partnery, zejména s americkou stranou.

Na začátku roku vznikla agentura AMOS, která má zajišťovat spolupráci mezi státy a Českou republikou na úrovní obranného průmyslu. Jak moc intenzivně spolupracujete?

AMOS je agentura, která nám bude do budoucna určitě pomáhat. Jsme v úzkém kontaktu a je potřeba říci, že AMOS se už zapojil do zakázky, u které jsme a jsem tomu velice rád. Je to na úrovni mezivládní spolupráce zakázka na generální opravy a modernizace severomakedonských vrtulníků a AMOS je samozřejmě agentura, která nám pomáhá na vykomunikování těch záležitostí na „G to G“, to znamená vláda – vláda.

Jak si LOM PRAHA s.p. stojí, pokud jde o spolupráci při servisu nového podzvukového letounu L-39NG, který by mohl být pořízen do výzbroje Armády České republiky?

L-39NG je nějaké pokračování té historické konsekvence letounů AERO Vodochody, je to nový moderní letoun a my v současné době jednáme s AERO Vodochody o té budoucí možné spolupráci v rámci průmyslové spolupráce, která se mezi dvěma českými podniky nabízí.

Když řeknu, že vrtulníky Mi jsou zastaralé, nepoužitelné a neopravitelné tak Vy se mnou asi souhlasit nebudete, že?

To určitě ne, protože Vy sám vidíte, že tyto vrtulníky servisujeme a opravujeme a je potřeba říci, že jsou základem dopravního letectva Armády České republiky a určitě ještě nějaký čas budou sloužit.

lom_02Foto: Vrtulníky typu Mi servisujeme a opravujeme a je potřeba říci, že jsou základem dopravního letectva Armády České republiky a určitě ještě nějaký čas budou sloužit. | Jan Juřica / CZ Defence / CC BY NC-ND

Základem každé funkční a fungující továrny jsou lidi. Jací lidé tady jsou? 

Tak já musím říct a to mě potěšilo, jsou tady šikovní lidé, máme na čem stavět. A ti lidé, to jsou ten software, ten nejdůležitější prvek. Ten hardware, ty stroje, to je ta druhá stránka věci. Bez lidí by nebylo možné provádět ty činnosti. A co se týká lidí a věkové struktury, tak my tady máme staré bardy, na těch stavíme, ti si s sebou nesou dlouhodobé zkušenosti, ale je potřeba to předávat mladé generaci a tu tady máme také zastoupenu. A je potřeba zkušenosti předávat, aby schopnosti podniku byly zachovány i do budoucna.

Nedávno se v médiích objevila zpráva, že LOM PRAHA s.p. zvyšuje svoje výcvikové kapacity. Můžete být konkrétnější?

Reagujeme na navýšení požadavků na letecký výcvik. Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA zařadilo do stavu provozované techniky další dva vrtulníky Enstrom 480B-G. Základní a pokračovací výcvik provádíme na různých typech letecké techniky v CLV již od roku 2004, a to převážně pro Vzdušné síly Armády ČR. Vedle toho se zaměřujeme i na poskytování taktického výcviku, přeškolení na typ nebo speciální kurzy, nevyjímaje výcvik pro zahraniční zákazníky. Výcvik je poskytován také prostřednictvím moderního taktického simulačního centra, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi umožňujícími téměř reálnou vizualizaci.      

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP