Thomas Kauffmann z GDELS: U projektu BVP přinese nejlepší hodnotu pro zákazníka férová soutěž

 17. 12. 2020      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Dr. Thomas Kauffmann je viceprezidentem pro mezinárodní obchod a služby a členem týmu nejužšího vedení společnosti General Dynamics European Land Systems (GDELS). Je zodpovědný za globální prodej, byznys služeb pro zákazníky a průmyslový rozvoj. GDELS je evropská dcera americké GD Corporation, jedné z největších zbrojovek na světě, která má na kontě například projekty letadel F-16, tanků Abrams nebo jaderných ponorek. GDELS je evropská část holdingu zaměřená primárně na pozemní techniku. Vyvíjí a vyrábí například kolová vozidla Eagle a Piranha či pásovou platformu Ascod. Právě s ní soutěží v tenderu na nová BVP pro Armádu České republiky. 

kauffmann_01
Foto: Dr. Thomas Kauffmann je viceprezidentem pro mezinárodní obchod a služby a členem týmu nejužšího vedení společnosti General Dynamics European Land Systems (GDELS) |  archiv Thomase Kauffmanna

1) Jak ovlivňuje vaši práci a fungování GDELS pandemie Covid 19?

Jsem rád, že můžu říci, že GDELS je silná společnost se solidním seznamem objednávek. Samozřejmě, že jsme všichni ovlivnění různými omezeními, výzvami a ekonomickými dopady trvající pandemie. Ale protože nám jde o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, spustili jsme robustní ochranný program v celé firmě ve velmi rané fázi pandemie. Kvůli národní regulaci jsme v některých našich evropských továrnách museli pozastavit provoz a soustředili jme se na řešení negativních dopadů do výroby. 

2) I přes situaci způsobenou covidem, získali jste v letošním roce nové kontrakty?

Vzhledem k okolnostem můžeme být pyšní na to, že klíčové zákazníci, jako je třeba španělská armáda, nám dali najevo důvěru i spokojenost s našimi vozidly Piranha a Ascod. Španělské ministerstvo obrany s námi podepsalo velký kontrakt na dodávku vozidel na kolovém podvozku Piranha 5 v konfiguraci 8x8. Kontrakt zahrnuje 348 vozidel s potenciálním růstem až k tisícovce. V Rumunsku, kde máme smlouvu na dodávku 200 vozidel Piranha 5, jsme úspěšně realizovali první dodávku, což je vzhledem ke covidovým omezením slušný výkon. Dalším významným projektem u pozemní techniky byly dodávky bojových ženijních vozidel Castor na podvozku Ascod ve Španělsku.

Pokračují dodávky GDELS pro Spojené království v rámci programu Ajax. Smlouva je na celkových 589 vozidel. Zatím jsme z našeho španělského závodu v Trubii expedovali 213 nástaveb, provedli jsme montáž a testování u stovky vozidel v našem dalším podniku v Seville. Finální montáž a zkoušky jsme teď úspěšně přenesli do naší britské pobočky GDUK, kde proběhne výroba a předání zbývajících 489 kusů zákazníkovi.

Konečně doufám, že v blízké budoucnosti oznámím nového mezinárodního zákazníka pro pásová vozidla Ascod. Mám radost hlavně z toho, že Ascod se bude poprvé dodávat ve verzi středního bitevního tanku, který bude mít věž s velkorážovým kanónem. 

3) Jak hodnotíte situaci v České republice, zejména možné fiskální a ekonomické dopady ohrožující výdaje na obranu?

S velkou pozorností sledujeme politickou debatu v českém parlamentu o ekonomických dopadech pandemie a s tím souvisejících omezeních rozpočtu. Samozřejmě se nás nejvíce dotýká možnost, že by snížení rozpočtu na obranu ohrozilo možnosti modernizace českých ozbrojených sil. Oceňujeme nicméně fakt, že soutěž na nová bojová vozidla pěchoty zůstává jednou v nejvyšších priorit. GDELS je připravena ihned reagovat a realizovat všechny kroky, aby mohla být soutěž úspěšně dokončena. To zahrnuje z naší strany i podání nejlepší konečné nabídky a předvedení demonstrátoru vozidla Ascod, který je přizpůsobený požadavkům české armády a který je připraven pro okamžité ukázce.

4) Jak hodnotíte pozici GDELS v soutěži?

Máme důvěru, že náš Ascod je po technologické stránce v soutěži na nová BVP pro českou armádu superiorní vozidlo. Je jedním z nejmodernějších západních bojových vozidel pěchoty, prokázal svoji spolehlivost a výkonnost ve vojenských misích NATO. Ascod, který navrhujeme pro český projekt, bude mít zvýšené schopnosti ve smyslu ničivé síly a převahy na bojišti. To jsou ostatně i důvody, proč Rakousko, Španělsko i Spojené království vybraly ASCOD jako svou pásovou platformu a proč k nim přibudou další země. General Dynamics je globální lídr u pásových i kolových vozidel. Budeme pokračovat v investicích do pokročilých technologií. Nicméně jsme si vědomi, kromě potřeby splnit požadované schopnosti BVP, v jak omezeném rozpočtovém rámci se naši zákazníci v současné době pohybují. Hodláme poskytnout České republice příležitost, aby si pořídila technologicky superiorní BVP za nejlepší cenu a s největším ekonomickým přínosem pro stát včetně úplného přenosu výroby vozidla do České republiky. Vybrali jsme si státní podnik VOP jako našeho hlavního partnera a zapojili jsme do našeho projektu dalších 20 špičkových českých průmyslových dodavatelů.

ascod_01
Foto: Máme důvěru, že náš Ascod (na snímku ASCOD 42) je po technologické stránce v soutěži na nová BVP pro českou armádu superiorní vozidlo. | archiv Thomase Kauffmanna

5) Zmínil jste přidanou hodnotu, kterou může GDELS přinést ČR nad rámec toho, že dodá špičkové BVP. Můžete uvést podrobnosti?

GDELS má v evropském měřítku největší zkušenost v lokální průmyslové spolupráci a vývoji. Ve vztahu k lokálním průmyslovým partnerům jsme už před lety rozvinuli dlouhodobou strategii prohlubování vzájemných vztahů a vtělili jsme tento přístup do obchodního modelu GDELS. To platí i pro naši pozici důvěryhodného dodavatele české armády a spolehlivého obchodního partnera českého průmyslu. Naše partnerství v ČR začalo získáním kontraktu na 107 vozidel Pandur 8x8 před více než 10 lety. Dnes tato vozidla úspěšně slouží v české armádě. Důvěra, kterou máme ve vysokou kvalitu a spolehlivost českého průmyslu, vyústila v úzkou spolupráci se státním podnikem VOP CZ, který byl úspěšným výrobcem vozidel Pandur po stránce ceny, kvality i časového rámce. Během celého projektu bylo do tohoto sofistikovaného procesu zapojeno 40 českých firem. Později jsme přenesli celou výrobu vozidla Pandur 8x8 pro domácí i exportní zakázky do české společnosti CSG, která nyní pandury licenčně vyrábí. Různé české podniky, jako jsou Ray Service, VOP, VVÚ, Tatra, Meopta a jiné, jsou kvalifikovanými členy globálního dodavatelského řetězce GD. Od začátku našeho působení v České republice GDELS vytvořila přínos pro českou ekonomiku ve výši 28 miliard Kč. Tato cenná zkušenost z minulé spolupráce ovlivnila naše přípravy pro současný tender na BVP, ve kterém při vědomí toho, co preferuje zákazník, opět spolupracujeme se zkušeným českým partnerem. Uplatňujeme profesionální přístup a flexibilní zákaznickou orientaci, která respektuje některé citlivé stránky a přitom vychází vstříc různým národním zájmům. Přitom zůstává otevřená ke změnám v průmyslových partnerstvích.

6) Zmínil jste, že vítáte, že i přes diskusi o českém státním rozpočtu a možných fiskálních omezeních projekt BVP zůstává prioritou. Cítíte nějaké obavy kromě potenciálních dopadů souvisejících s pandemií?

Jsme přesvědčeni, že Česká republika získá za peníze daňového poplatníka tu nejlepší hodnotu, pokud u projektu BVP proběhne plně transparentní, otevřená a férová soutěž s účastí vedoucích společností obranného průmyslu, což přesně odráží proces, který česká vláda použila pro tuto velkou akvizici. GDELS, partner, který má již přes desetiletí důvěru českého státu a českého průmyslu, nadále plně spoléhá na současný soutěžní proces v dobré víře a s důvěrou v jednání decision makerů. Rozhodně se neobáváme žádné soutěže, která je transparentní a férová. Naopak: Jsme připraveni a schopni dát naše silné soutěžní výhody k dispozici českému zákazníkovi, a ještě jednou zopakovat úspěch, který jsme měli u programu Pandur. 

Naší nejvyšší prioritou je zůstat důvěryhodným a spolehlivým dodavatelem vynikajících produktů a služeb pro českou armádu a uspět s naší strategií přinášející trvalé ekonomické benefity pro Českou republiku a její průmysl. Jako transatlantický partner pro pozemní obranu v Evropě, GDELS, která je stoprocentně vlastněná americkou korporací General Dynamics, je mimořádně zavázána, aby přispěla k prosperitě a bezpečné budoucnosti na obou stranách Atlantiku. Jsem přesvědčený, že v blízké budoucnosti nás čeká nová éra zlepšených transatlantických vztahů.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP