Po letech opět proběhne mezinárodní cvičení chemických jednotek CORONAT MASK 2024

 18. 05. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ve dnech 10. až 14. června 2024 se uskuteční po několikaleté pauze mezinárodní cvičení chemických jednotek pod označením CORONAT MASK 2024 (COMK24). Přípravou cvičení v tomto roce je pověřen 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany ve spolupráci s iniciativou Framework Nations Concept (FNC), konkrétně CBRN Protection Cluster. COMK24 proběhne v prostorech Vojenského újezdu Hradiště, výcvikového prostoru Pereč a na výcvikovém polygonu v blízkosti města Liberce.

Foto: Po letech opět proběhne mezinárodní cvičení chemických jednotek CORONAT MASK 2024 | npor. Jitka Tichá
Foto: Po letech opět proběhne mezinárodní cvičení chemických jednotek CORONAT MASK 2024 | npor. Jitka Tichá

Hlavním cílem cvičení je sladění činnosti chemických jednotek, sdílení zkušeností, postupů a procedur napříc armádami NATO a v neposlední řadě i prověření fungování systému velení a řízení při plnění úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení na taktické úrovni. Zahrnuta bude oblast radiačního, chemického a biologického průzkumu, odběru vzorků, dekontaminace osob a techniky (pozemní i vzdušné), radiační a chemické analýzy v polních laboratořích a oblast výstrahy a varování.

Cvičení se zúčastní více než 800 vojáků a téměř 100 kusů speciální techniky chemických jednotek armád Německa, České republiky, Nizozemska, Slovenska, Slovinska, Litvy, Belgie, Lucemburska, Rumunska, Bulharska, Maďarska, Černé Hory a USA. V duchu maximální reálnosti a k naplnění principu "Train as you fight", se do organizace vyčleněním sil a prostředků zapojí nejen vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, ale také příslušníci 15. ženijního pluku, 14. pluku logistické podpory, Aktivních záloh, Univerzity obrany, 4. brigády rychlého nasazení, Vojenského zdravotního ústavu, Vojenské střední školy Moravská Třebová a další.

Foto: Cvičení se zúčastní více než 800 vojáků a téměř 100 kusů speciální techniky chemických jednotek z různých armád | npor. Jitka Tichá
Foto: Cvičení se zúčastní více než 800 vojáků a téměř 100 kusů speciální techniky chemických jednotek z různých armád | npor. Jitka Tichá

„Cvičení je skutečně výjimečné. Nejde pouze o přítomnost specialistů ze třinácti států, ale zejména o rozsah cvičení, které je připraveno tak, aby reflektovalo současné hrozby. Ověřovány budou schopnosti chemického a radiačního průzkumu, odběru a transportu vzorků, radiometrických a chemických laboratoří, dekontaminace osob, raněných a techniky. Nasazeny budou i schopnosti CBRN-EOD, biologický tým a další schopnosti, kterými disponuje chemické vojsko Armády ČR a alianční partneři,“ říká řídící cvičení plk. Tomáš Unzeitig, zástupce velitele 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

Naposledy se stejnojmenné cvičení uskutečnilo v roce 2018. Záměrem FNC – CBRN Protection Cluster je realizovat ho pravidelně každé dva roky. Roli hostitele pro Coronat Mask 2026 předběžně přislíbilo Slovensko.

Zdroj: 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP