Podpora našeho obranného a bezpečnostního průmyslu v rámci struktur NATO

 01. 03. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Jednou z hlavních náplní činnosti Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) je podpora exportu českých firem, jelikož téměř 90 procent produkce našeho obranného a bezpečnostního průmyslu se vyváží do zahraničí. Úlohou AOBP je tedy vyjednávat a zajišťovat co nejlepší podmínky a možnosti pro tuzemské firmy na zahraničních a mezinárodních trzích. Při prosazování exportních zájmů ale nestačí působit pouze na orgány české státní správy – je potřeba být aktivní také na mezinárodním poli. A právě proto AOBP zastupuje český obranný a bezpečnostní průmysl v řadě nadnárodních institucí a organizací, se kterými úzce spolupracuje a v některých je dokonce členem či partnerem. Co přesně tedy AOBP touto činností nabízí a umožňuje českému obrannému a bezpečnostnímu průmyslu? V první části se zaměříme na struktury NATO.

DSC08194
Foto: Jednou z hlavních náplní činnosti Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) je podpora exportu českých firem, jelikož téměř 90 procent produkce našeho obranného a bezpečnostního průmyslu se vyváží do zahraničí. (ilustrační foto) | CZUB / CC BY-NC-ND

V rámci Severoatlantické aliance se jedná např. o agenturu NSPA (Agenturu NATO pro podporu a pořizování). AOBP ve spolupráci s Ministerstvem obrany zorganizovala již dva průmyslové dny přímo v sídle agentury v lucemburském Capellenu, v rámci kterých se mohly české firmy dozvědět více o možnostech a programech této agentury a zároveň mohly prezentovat své výrobky a služby nejvyššímu managementu NSPA. Zapojena byla i česká ambasáda v Lucemburku a pokaždé se akce zúčastnilo přibližně 15 českých firem. AOBP také na svém webu sdílí manuál pro zapojení do katalogu dodavatelů NSPA a aktuální tendry.

Zůstaneme-li v NATO, prezident AOBP je vedoucím delegace České republiky v NIAG (Průmyslové poradní skupině NATO), který je poradním orgánem CNAD (Konference národních ředitelů pro vyzbrojování). Hlavní činností NIAG je zpracovávání studií na aktuální bezpečnostní témata, kde CNAD, případně i další orgány NATO, potřebují pohled a konzultaci průmyslových expertů. AOBP o těchto studiích pravidelně informuje a české firmy se tak do nich mohou zapojit, což se v současné době týká šesti českých firem, z aktuálních témat se jedná například o studii Information sharing in an international Federated Mission Networking Environment, kde jsou zapojeny dvě české firmy zabývající se touto problematikou. AOBP se jako instituce podílela na velmi důležité studii High Level Advice on COVID-19, která upozorňovala na dopady koronavirové pandemie v sektoru obranného a bezpečnostního průmyslu, a zakládala se na rozsáhlém průzkumu mezi podniky tohoto sektoru v členských a partnerských zemích NATO, a doporučila celou řadu nástrojů, jak podpořit obranný a bezpečnostní průmysl, aby byla zajištěna jak jeho krátkodobá, tak dlouhodobá udržitelnost.

Mluvíme-li o NATO, nemělo by se zapomínat ani na NCIA (Komunikační a informační agenturu NATO). AOBP ve spolupráci s AFCEA plánuje uspořádat historicky první průmyslový den NCIA. První část proběhne již letos online formou, kdy se budou moci české firmy seznámit se samotnou agenturou, jejím fungováním a aktuálními programy. Až to situace ohledně covidu-19 dovolí, bude následovat klasická akce s fyzickou účastí, při které budou mít české firmy příležitost představit své produkty a služby managementu NCIA. Tuto akci už podpořilo i Ministerstvo obrany. Informace o termínech mohou lidé sledovat na webu AOBP.

Něco málo o aktivitách AOBP v rámci evropských struktur si povíme v další části.

 Autor: Jiří Hynek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP