Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2024

 29. 07. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Vláda tento týden odsouhlasila návrh přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2024, který byl navržen Ministerstvem obrany ČR.

V souvislosti s členstvím České republiky v NATO se každoročně uskuteční velký počet přeletů a průjezdů ozbrojených sil členských států Aliance, států zúčastněných v programech Evropské obranné agentury (European Defence Agency/EDA), států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) a rovněž některých dalších států, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy, přes území České republiky. Tyto přelety a průjezdy jsou uskutečňovány nejen v rámci výcvikových aktivit, ale též v souvislosti s různými vojenskými operacemi. Úkolem České republiky je maximálně usnadnit realizaci požadavků na takové přelety a průjezdy a dostát tak svým závazkům vyplývajícím z členství v NATO.

f35_nelisFoto: Vláda včera odsouhlasila návrh přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2024, který byl navržen Ministerstvem obrany ČR. (ilustrační foto) | U.S. Airforce

S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně. V případě přeletů a průjezdů uskutečňovaných v souvislosti s probíhající vojenskou operací je navíc ze zahraničně-politického hlediska nevhodné rozhodovat o přeletu či průjezdu těsně před jeho realizací. Potenciální možnost neschválení přeletu či průjezdu může u spojenců vyvolávat nejistotu a snižovat tak důvěryhodnost České republiky jako spolehlivého partnera. Proto je odsouhlasení návrhu přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky schvalováno s předstihem globálně.

V předchozích letech se v praxi osvědčilo vydávat povolení k přeletům a průjezdům ozbrojených sil jiných států určeným orgánem Ministerstva obrany na základě usnesení vlády, kterým vláda vyslovila souhlas s přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států NATO, států zúčastněných v programech Evropské obranné agentury (European Defence Agency/EDA), států zúčastněných v programu PfP, s přelety ozbrojených sil dalších států, uvedených v předmětném usnesení vlády a s přelety letadel pod přímým velením NATO (např. se jedná o letouny systému včasné výstrahy a řízení AWACS) přes území České republiky pro období kalendářního roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince. Tímto se dosáhlo realizace požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států bez zbytečných průtahů. Zároveň mohou ozbrojené síly České republiky žádat na principu reciprocity o povolení přeletů přes území ostatních států.

Vláda odsouhlasila následující:

  • přelety a průjezdy ozbrojených sil států, které přistoupily k mnohostranným technickým ujednáním uzavřených v rámci Evropské obranné agentury (tj. Belgického království, Bulharské republiky, Estonské republiky, Finské republiky, Francouzské republiky, Chorvatské republiky, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarska, Nizozemského království, Norského království, Polské republiky, Portugalské republiky, Rakouské republiky, Rumunska, Řecké republiky, Slovenské republiky, Slovinské republiky, Spolkové republiky Německo, Španělského království a Švédského království), přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2024
    .
  • přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států NATO (tj. Albánské republiky, Belgického království, Bulharské republiky, Černé Hory, Dánského království, Estonské republiky, Finské republiky, Francouzské republiky, Chorvatské republiky, Islandské republiky, Italské republiky, Kanady, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarska, Nizozemského království, Norského království, Polské republiky, Portugalské republiky, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecké republiky, Slovenské republiky, Slovinské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických, Spolkové republiky Německo, Španělského království a Turecké republiky) a s přelety letadel Organizace Severoatlantické smlouvy (pod přímým velením NATO), včetně přeletů bezpilotních letadel za podmínky deaktivovaných zbraňových a průzkumných systémů, přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2024.
     
  • přelety a průjezdy ozbrojených sil států zúčastněných v programu PfP (tj. Arménské republiky, Ázerbájdžánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Irska, Kyrgyzské republiky, Maltské republiky, Moldavské republiky, Rakouské republiky, Republiky Kazachstán, Republiky Tádžikistán, Republiky Uzbekistán, Srbské republiky, Švédského království, Švýcarské konfederace, Turkmenistánu a Ukrajiny), přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2024.
     
  • přelety ozbrojených sil dalších států, které na základě reciprocity operativně vydávají diplomatické povolení pro přelety letadel Armády České republiky realizovaných zejména v souvislosti se zabezpečením kontingentů Armády České republiky v zahraničí (průjezd se nepředpokládá vzhledem ke geografické poloze níže uvedených států), a to Alžírské demokratické a lidové republiky, Angolské republiky, Brazilské federativní republiky, Burkina Faso, Čadské republiky, Egyptské arabské republiky, Ghanské republiky, Irácké republiky, Jordánského hášimovského království, Kamerunské republiky, Kolumbijské republiky, Konžské demokratické republiky, Království Bahrajnu, Kuvajtského státu, Kyperské republiky, Libanonské republiky, Marockého království, Mauritánské islámské republiky, Nigerské republiky, Nigerijské federativní republiky, Nového Zélandu, Pakistánské islámské republiky, Republiky Mali, Sultanátu Ománu, Království Saúdské Arábie, Senegalské republiky, Státu Katar, Státu Spojených arabských emirátů, Syrské arabské republiky, Tožské republiky a Tuniské republiky, přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP