Přes Českou republiku se přesouvají americké jednotky

 25. 05. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Šest stovek amerických vojáků se 190 kusy vojenské techniky v těchto dnech postupně přejíždí (od soboty 22. května do středy 26. května) přes Českou republiku z Německa na Slovensko. Američtí vojáci míří do Maďarska na mezinárodní cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021.

Video: Přesun amerických jednotek přes Českou republiku / YouTube

Armáda České republiky americkým jednotkám v rámci výše uvedené akce poskytuje logistickou podporu. Průjezd konvojů je koordinován ve spolupráci s Policií České republiky, Vojenskou policií a Ředitelstvím silnic a dálnic tak, aby konvoje nijak neomezovaly běžný silniční provoz. Přesuny konvojů jsou plánovány v pozdních večerních až brzkých ranních hodinách (od 19. hodiny do 6. hodiny). Vojenská policie v součinnosti s Policií České republiky bude doprovázet všechny skupiny konvojů. Preventivně jsou naplánovány objízdné trasy a alternativní místa k odpočinku a na přespání. Konvoje pojedou podle českých dopravních předpisů. Konvoje upraví svou rychlost v případě delší nebo širší vojenské techniky. Po dobu přesunů Policie ČR dočasně zřídí operační pracoviště na operačním velitelství AČR k monitoringu situace.

Americké jednotky jsou rozděleny do tří konvojů po třech až čtyřech skupinách. V každé skupině je od 10 do 20 kusů kolové techniky. Každý konvoj je na území České republiky maximálně 48 hodin a přejíždí s denním odstupem. Skupiny vozidel mají mezi sebou cca hodinové rozestupy tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a minimální narušení plynulosti běžného silničního provozu.

konvoj_01Foto: Noční přesun amerického konvoje  | Jan Juřica / CZ Defence / CC BY-NC-ND

Vojáci před vjezdem do České republiky budou testováni

Americké jednotky dodržují veškerá platná nařízení a omezení vydaná v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice. Vojáci jsou před vjezdem do České republiky testováni, navíc většina vojáků je již proti covid-19 očkována. Vojáci jednotlivých skupin konvojů mají na odpočinkových stanovištích oddělené stany a hygienická zázemí. Konvoje mají své vlastní zdravotníky a na hranicích a v Rančířově jim je k dispozici český zdravotnický personál. Byla také přijata veterinární opatření proti šíření afrického moru prasat, který se vyskytuje momentálně v Maďarsku.

Americké konvoje do České republiky vjely přes hraniční přechod Rozvadov a po dálnici D5 pokračují na odpočinkové stanoviště Ostrov u Stříbra. Toto stanoviště je určené k odpočinku jednotek a úpravě rozestupů mezi skupinami. Odtud skupiny vozidel dále pokračují po D5 na Pražský okruh a pak po dálnici D1 na silnici 1. třídy I/38 do Rančířova. Vojáci přespávají v posádce Rančířov, kde prapor podpory nasaditelných sil ve spolupráci s 14. plukem logistické podpory postavil pro tyto účely stanové městečko. Další den pak konvoje pokračují směr Jihlava po silnici I/38 na D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod Břeclav. Stejná trasa je plánována i pro návrat jednotek zpět do Německa ze cvičení. Ten je naplánován od 12. do 16. června.

konvoj_02Foto: Vojáci přespávají v posádce Rančířov, kde prapor podpory nasaditelných sil ve spolupráci s 14. plukem logistické podpory postavil pro tyto účely stanové městečko. | Jan Juřica / CZ Defence / CC BY-NC-ND

Armáda ČR zajistí logistickou podporu

Přejezdy amerických jednotek přes Českou republiku na cvičení NATO Defender Europe se konají pravidelně od roku 2015. Cvičení má demonstrovat připravenost, soudržnost a odhodlání členských států Aliance k zajištění bezpečnosti Euroatlantického prostoru. Vloni se přesun nekonal z důvodu zrušení samotného cvičení.

Cvičení Saber Guardian 2021 má prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států. Cvičení se účastní téměř 13,5 tisíce vojáků z 16 různých zemí. Armáda České republiky se cvičení účastní jako tranzitní země logistickou podporu. Pro projíždějící jednotky postaví stanový tábor, zabezpečí tankování techniky a doprovodnou logistiku a zdravotnickou službu. Část logistické podpory zabezpečí nově vznikající prapor podpory nasaditelných sil z Rakovníka.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP