Priority náčelníka Vojenské policie plk. Jiřího Ročka

 25. 04. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Na dnešní 26. schůzi Výboru pro obranu představí nový náčelník Vojenské police (VP) plk. gšt. Jiří Roček své priority v řízení tohoto policejního sboru. Plukovník Roček se stal nástupcem plk. Otakara Foltýna od 1. března 2023, kdy v rámci své první účasti na jednání výboru slíbil, že ve velmi krátké době představí své priority. Pro náš magazín tehdy uvedl, že chce navázat na práci plk. Foltýna: „Budu pokračovat v nastaveném trendu s prioritou podpory Ozbrojených sil ČR jak u nás, tak i v zahraničních operacích. Budeme pokračovat v obnově techniky, zbraní, materiálu, zintenzivnění výcviku a zaměříme se na nábor nového personálu,“ řekl nový náčelník Vojenské policie.

rocek_01Foto: Plk. gšt. Jiří Roček s ministryní obrany Janou Černochovou | VP

Mezi nové události týkající se Vojenské policie patří podpis dohody mezi Vězeňskou službou České republiky a Vojenskou policií ze dne 18. dubna, která vymezuje formy a podmínky spolupráce mezi oběma složkami a umožní sdílení nejen výcvikových prostor a prostředků, ale i zkušeností. Rozvoj spolupráce bude zejména v oblastech zadržovacích činností (zvládání davu CRC), služební kynologie, pyrotechnické služby, výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti příslušníků a vzdělávání občanských a civilních zaměstnanců. Dohoda se dále týká realizace společných výcviků, odborné přípravy a vzdělávání.

Ohledně priorit náčelníka Vojenské policie plk. Ročka, které bude dnes představovat na jednání Výboru pro obranu, jsme se zeptali na následující: 

V čem přesně spočívá vaše hlavní priorita ve funkci náčelníka Vojenské policie, kterou je komplexní rozvoj a výstavba této složky?

Se změnou bezpečnostního prostředí v souvislosti s konfliktem na Ukrajině se i Vojenská policie musela zaměřit a reagovat na tuto novou situaci. To znamená, že jednoznačnou prioritou pro Vojenskou policii je prvořadá podpora Ozbrojených sil ČR jak na území ČR, tak i v zahraničí. Dále musí být připravena na řešení krizových situací, a to jak ve spolupráci s AČR, tak i v součinnosti s ostatními bezpečnostními sbory ČR. 

V rámci komplexního rozvoje a výstavby Vojenské policie nás čeká revize Koncepce výstavby VP do roku 2035, která bude provedena do poloviny příštího roku a musí jednoznačně vycházet z požadavků v současnosti již prováděné revize Koncepce výstavby AČR. Důležité jsou však také úkoly spojené s aliančními závazky, které vyplývají z cílových schopností (CT 2017/2021), a na jejichž dosažení v současné době Vojenská policie intenzivně pracuje.

Jistě budete klást důraz i na vaše alianční závazky, můžete nám je přiblížit? V souvislosti s těmito závazky Vojenskou policii čeká účast v několika zahraničních operacích, můžete nám prozradit, jaké úkoly v nich budete plnit?

Kromě standartních úkolů policejní ochrany a podpory, které VP plní ve prospěch OS ČR, včetně podpory v současných zahraničních operacích, připravuje Vojenská policie jednotku pro nasazení v Kosovu. Tato jednotka bude plnit úkoly v koordinaci s italskými Carabinieri v sestavě vojenského specializovaného prvku (tzv. Military Specialised Unit – MSU). 

Dále VP připravuje a bude vysílat na základě schváleného mandátu tým na podporu vyšetřování válečných zločinů v rámci Mezinárodního trestního soudu (ICC).

V neposlední řadě nesmím opomenout důležité podzimní cvičení SHARP LYNX 2023 na území ČR v rámci projektu Multinational Military Police Batalion (MNMPBAT). Prapor je složen z příslušníků Vojenských policií partnerských států NATO: České republiky, Slovenské republiky, Polska, Chorvatska, a nově také Gruzie, která má od loňského roku statut partnera tohoto projektu. Toto cvičení bude o to zajímavější, že právě česká Vojenská policie má v letošním roce vedoucí roli v podobě chairmana celého projektu a velitele praporu.

Z dnešního zasedání Výboru pro obranu přineseme jako obvykle komplexní reportáž.

Plk. Jiří Roček

Plukovník Jiří Roček je od 1. března 2023 náčelníkem Vojenské policie. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V letech 1991–2009 prošel postupně velitelskými i štábními funkcemi u dělostřelectva od stupně četa, oddíl, základna až po náčelníka štábu 13. dělostřelecké brigády. V roce 2014 úspěšně absolvoval kurz Generálního štábu Řízení obrany státu – se zaměřením na vojenské umění, strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku. V roce 2009 přešel k Vojenské policii na pozici náčelníka štábu Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha, posléze se stal zástupcem velitele a v letech 2011–2021 byl velitelem tohoto velitelství. V roce 2009 působil v zahraniční misi jako velitel 13. kontingentu KFOR. Od 1. dubna 2021 byl zástupcem náčelníka Vojenské policie.

Zdroj: VP

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP