Priority nové vlády SR v oblasti obrany a bezpečnosti

 04. 12. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nová vláda Slovenské republiky získala v úterý 21. listopadu důvěru parlamentu a nic ji tak nebrání nejbližší čtyři roky spravovat zemi. To, jaké vize a plány má nová slovenská vláda na nadcházející volební období, definuje programové prohlášení vlády, jehož nedílnou součástí jsou i detaily ohledně priorit v oblasti obrany a bezpečnosti.

Foto: Vize a plány nové slovenské vlády na nadcházející volební období definuje programové prohlášení vlády včetně priorit v oblasti obrany a bezpečnosti. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Vize a plány nové slovenské vlády na nadcházející volební období definuje programové prohlášení vlády včetně priorit v oblasti obrany a bezpečnosti. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

„Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť,“ tak pojmenovala čtvrtá vláda Roberta Fica svoje programové prohlášení na roky 2023-2027. Jako klíčové cíle si nová vláda stanovila vybudovat ze Slovenska moderní a efektivní stát se sociálními jistotami, soutěživým a konkurenčním podnikatelským prostředím a důvěrou veřejnosti ve spravedlnost a právní stát. K tomu všemu chce vláda zmírnit společenské napětí, zkvalitňovat vzdělání a úroveň zdravotnictví, podporovat suverenitu, vlastenectví a národní tradice. Programové prohlášení mimo uvedená a mnohá další témata neopomíjí ani oblast obrany a bezpečnosti země. Pro tuto oblast si vláda definuje krátkodobé a střednědobé cíle.

Krátkodobé cíle

V kapitole „Bezpečnostní politika“ hned v úvodu nový vládní kabinet prohlašuje, že v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací v Evropě se musí vláda zaměřit i na připravenost Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR). V rámci krátkodobých cílů chce čtvrtá vláda Roberta Fica bojovat s nelegální migrací i s pomocí těch složek OS SR, které se mohou zapojit do řešení krizových situací na civilně-vojenské úrovni. Zapojení vybraných částí OS SR do boje s nelegální migrací má probíhat ve spolupráci s ministerstvem vnitra.

Dále si jako krátkodobou prioritu vláda SR klade obnovení protivzdušné obrany Slovenské republiky, která byla podle ní výrazně oslabena darováním systémů PVO Ukrajině. Ideální stav bude dosažen tehdy, když budou vzdušné síly OS SR schopny samy zabezpečit ochranu vzdušného prostoru nad územím republiky.

Do krátkodobých priorit vláda zařadila i plán zastavit vojenskou pomoc Ukrajině ze zásob ministerstva obrany. Humanitární a technická pomoc bude pokračovat. V neposlední řadě si vláda klade za cíl v krátkodobém výhledu racionalizovat organizační strukturu resortu obrany a tam, kde je to možné realizovat akvizice výzbroje společně s ostatními bezpečnostními složkami. Kromě toho dojde i na přehodnocení smluvní základny, kterou uzavřela předchozí vláda a v případě nevýhodného postavení Slovenska ve smluvních vztazích otevře nová vláda se zahraničními partnery jednání o odstranění takového postavení.

Střednědobé cíle

Ve střednědobém horizontu vláda SR proklamuje, že bude pokračovat v modernizaci vojenské techniky OS SR, a to i navzdory špatnému stavu veřejných financí. Zároveň však upozorňuje, že priority v sociálně-ekonomické oblasti neumožní vládě vynakládat na obranu víc než 2 % HDP.

V pokračující modernizaci OS SR se chce vláda soustředit především na ochranu životů vojáku pomocí většího využívání bezpilotních prostředků, průzkumných robotických systémů a dalších obranných taktik. Ambicí ve střednědobém výhledu je i vytvoření fondu na budování a rozvoj obranné infrastruktury. Dle vládního kabinetu je potřeba se zaměřit i na motivaci pro vstup do OS SR za účelem personální stabilizace armády. Prostředky z tohoto fondu budou využívány na rozvoj civilní infrastruktury státu, kterou ve velké míře využívá i slovenská armáda. Rovněž má dojít k výraznějšímu rozvoji ženijního vojska, a to v souvislosti s rostoucím počtem krizových situací. Programové prohlášení připouští i možnou změnu dislokace letounů F-16 ze základny Sliač na vojenské letiště Kuchyni.

Nová vláda vnímá, že Slovensko může být v budoucnosti vystaveno, v souvislosti se stávajícím bezpečnostním prostředím, nejen lokálnímu, ale i většímu regionálnímu konfliktu. Je proto nezbytné, aby se kladl větší důraz na rozvoj individuálních schopností obrany státu, jelikož větší regionální konflikt může zasáhnout území několika států a aplikace článku 5 Severoatlantické smlouvy tak může být problematičtější. S tím souvisí i již zmíněná modernizace ozbrojených sil, kterou chce vláda realizovat především ve spolupráci s domácími výrobci vojenské a obranné techniky, případně na úrovni V4. Vláda chce i aktivně podporovat domácí obranný průmysl a prostřednictvím aktivní spolupráce zvyšovat jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích. V souvislosti s tím chce vládní kabinet zavést i pravidelná setkání s představiteli domácího obranného průmyslu a zájmovými organizacemi. 

Dlouhodobé cíle

Dlouhodobé priority nové slovenské vlády v oblasti obrany jsou zaměřeny především na další personální rozvoj OS SR a mezinárodní spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti. Vláda SR bude v rámci svého členství v mezinárodních organizacích připomínat nutnost boje s mezinárodním terorismem a nelegální migrací, které představují pro Slovensko a EU bezpečnostní riziko. V rámci čtyřletého volebního období chce slovenská vláda obnovit kooperaci a aktivní komunikaci v rámci V4 s cílem efektivněji prosazovat zájmy členských států tohoto spolku na mezinárodní úrovni.

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

 Autor: Mgr. Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP