Příprava FUTURE FORCES FORUM 2021 v plném proudu

 03. 12. 2020      kategorie: Novinky
Přidat na Seznam.cz

Navzdory přetrvávajícím epidemiologickým opatřením, s vírou v pozitivní vývoj a návrat ke standardnímu způsobu života, pokračuje tým FFF společně se zástupci Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, NATO a dalších zapojených organizací v přípravě programu FUTURE FORCES FORUM, které proběhne v termínu 28. - 30. 4. 2021 na PVA EXPO PRAHA.

FFF 2021 smallFoto: Mezinárodní projekt FUTURE FORCES FORUM (FFF) se přesouvá na duben 2021 | archiv FFF / Public domain

Z původně plánovaných akcí, které se měly v rámci FFF uskutečnit v říjnu tohoto roku v Praze, proběhla pouze mezinárodní vědecká konference MESAS (Modelling & Simulation for Autonomous Systems), pořádaná Centrem výjimečnosti NATO pro modelování a simulace (NATO M&S COE), a jednání pracovních skupin NATO Army Armaments Group (NAAG) a NATO COMEDS CBRNMed, vše virtuální formou.

FFF_titul
Foto: Program FFF 2021 zahrnuje akce zaměřené na budoucí technologie a hrozby, rozvoj ozbrojených a bezpečnostních sil, mezinárodní a průmyslovou spolupráci, či zapojení vědeckovýzkumných center a univerzit. | archiv FFF / Public domain

Konference MESAS 2020 se i v této omezené formě zúčastnila řada uznávaných odborníků z ozbrojených sil, akademické obce a průmyslu. Celkem se zapojilo 90 účastníků, 10 společností a bylo prezentováno 20 vědeckých příspěvků. Hlavními tématy byly Autonomní systémy a umělá inteligence v kontextu bojiště budoucnosti a bezpečnostního prostředí; Modelování a simulace inteligentních systémů – výzkum, vývoj a aplikace; Budoucí výzvy pokročilých technologií v oblasti modelování a simulace.

Ostatní program, včetně oficiálních zasedání pracovních skupin NATO, se přesouvá na nový termín v dubnu 2021. Mezi aktuálně potvrzenými zahraničními delegacemi jsou například Afghánistán, Arménie, Bahrajn, Brazílie, Finsko, Indie, Izrael, Jižní Afrika, Kanada, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Německo, Nigérie, Nizozemí, Paraguay, SAE, Severní Makedonie, Slovensko, Španělsko, Turecko, USA, Velká Británie, a další. Do programu FFF 2021 byla opět zahrnuta i oficiální akce NATO STO (Science & Technology Organization) Specialists‘ Meeting on Drone Detectability – Modelling the Relevant Signature.

Program FFF 2021 zahrnuje akce zaměřené na budoucí technologie a hrozby, rozvoj ozbrojených a bezpečnostních sil, mezinárodní a průmyslovou spolupráci, či zapojení vědeckovýzkumných center a univerzit.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP