Proběhlo historicky největší česko-americké cvičení Immediate Response 2024

 19. 05. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Cvičení Immediate Response 2024 bylo součástí největších manévrů americké armády v Evropě za poslední dekády. Je součástí probíhajícího aliančního cvičení Steadfast Defender 2024, kterého se letos účastní více než devadesát tisíc spojeneckých vojáků ze všech 32 aliančních zemí. Společným cílem bylo prověřit rychlé nasazení amerických sil přes oceán v případě ohrožení některého ze spojenců.

Foto: Proběhlo historicky největší česko-americké cvičení Immediate Response 2024 | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Proběhlo historicky největší česko-americké cvičení Immediate Response 2024 | svob. Brigita Ročňáková

Čtrnáctidenní květnové cvičení provázela střelba amerických i českých bojových vozidel pěchoty, tanků a minometů ve vojenském prostoru Libavá pod názvem společné alianční cvičení „Immediate Response 2024“. Jednalo se o jedno z největších společných cvičení s americkou stranou, do kterého se dohromady zapojilo okolo 800 příslušníků americké národní gardy ze Západní Virginie přibližně 400 vojáků 7. mechanizované brigády. Nasazena byla americká vozidla bojové pěchoty M2 Bradley a pásové obrněné transportéry M113 společně s českými bojovými tanky T-72M4 CZ a bojovými vozidly pěchoty.

Foto: Český tank T-72M4 CZ a americké bojové vozidlo Bradley | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Český tank T-72M4 CZ a americké bojové vozidlo Bradley | svob. Brigita Ročňáková

Historicky největším cvičením v České republice se ukázal i velký zájem návštěvnosti velitelů zapojených do cvičení. Mezi významné hosty za Českou republiku patřil generálmajor Václav Vlček – velitel Velitelství pro operace, generálmajor Roman Náhončík – velitel Pozemních sil, brigádní generál Ladislav Rebilas – velitel Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov, brigádní generál Radek Haratek – velitel Velitelství informačních a kybernetických sil a plukovník Václav Malát za Skupiny simulačních a trenažérových technologií Vyškov. Významní hosté Spojených států amerických byl americký velvyslanec v České republice Bijan Sabet, dále generálmajor Joseph DiNonno velitel 29. pěší divize národní gardy ze Západní Virginie a jeho zástupce generál Wesley Murray, plukovník James Hacbarth, plukovník Jakub Andrews za U. S. Military. Nešlo jen o velitele, ale pozvání navštívit cvičení dostal i starosta města Hranice Daniel Vitonský.

Foto: Cvičící vojáky navštívil americký velvyslanec Bijan Sabet | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Cvičící vojáky navštívil americký velvyslanec Bijan Sabet | svob. Brigita Ročňáková

„Počítáme s tím, že v budoucnu budou cvičení v podstatě ještě větší. Obě strany se na něj začaly připravovat v lednu, přesuny začaly v březnu a v dubnu. Většina sil Američanů, která byla na Libavé, se přesunovala letecky a techniku měli z 50 procent připravenou předem v Německu,“ řekl velitel Velitelství pro operace generálmajor Václav Vlček.

Toto cvičení ukazuje schopnost spojenců v NATO vzájemně se integrovat. "Společně jsme silnější. Každým dnem, kdy děláme něco, jako je toto, je pravděpodobnější, že odradíme každou hrozbu vůči spojencům. Pro americké síly to byla dlouhá cesta z USA, takže jsme se nasazením do ČR hodně naučili," řekl zástupce velícího generála 
pro podporu 29. pěší divize Wesley Murray.

Podle velitele nasazeného amerického praporu podplukovníka Kevina Hoffmana testovali američtí příslušníci během cvičení nejen samotný přesun, ale i schopnost vzájemné spolupráce a logistických postupů.

Foto: Přesun techniky americké armády | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Přesun techniky americké armády | svob. Brigita Ročňáková

Zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Miroslav Vybíhal, zhodnotil, že šlo o nové zkušenosti, které ocenili i zástupci české armády. „Je to pro nás nesmírná zkušenost. Cvičíme přesuny na větší vzdálenosti, hlavně interoperabilitu, což znamená, jestli jsme schopní se spojit vzájemně, jestli jsme schopni mluvit. Nejde jen o jazyk, 
ale o technologie radiostanic. Pro nás je toto velkým přínosem,“ řekl plukovník Vybíhal.

Na spolupráci obou armád se přijel podívat i americký velvyslanec Bijan Sabet. "Spolupráce zemí ČR a USA nikdy nebyla silnější. Stavíme na pevnosti současné americko-české dohody o obranné spolupráci. Naše armády mohou trénovat a cvičit společně, posilovat interoperabilitu, posilovat NATO, naše armády," řekl velvyslanec.

Foto: Američtí vojáci při střelbách | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Američtí vojáci při střelbách z pušek CZ BREN 2 | svob. Brigita Ročňáková 

Česko-americký nástup ke Dni vítězství v posádce Hranice

V průběhu cvičení dne 8. května 2024 ve vzduchu viselo napětí a očekávání, když se v posádce Hranice chystal slavnostní nástup k připomenutí Dne vítězství. Letošní událost byla zvláště významná, neboť se k ní připojila jednotka národní gardy ze Západní Virginie, což dodalo celému ceremoniálu ještě větší důstojnost a vážnost.

Brzy ráno se na hřišti posádky začali shromaždovat vojáci mající na svých uniformách odznaky, které svědčily o jejich statečnosti a oddanosti vlasti. Atmosféra byla naplněna smíšenými pocity – pýchou na minulé vítězství, úctou k padlým hrdinům a nadějí v budoucnost. Celý slavnostní nástup byl nejen připomínkou minulých událostí, ale také příležitostí k vyjádření vděku a uznání všem, kteří sloužili a stále slouží ve prospěch vlasti a míru. Byl to den, který nás motivoval k pokračování ve snaze udržet svobodu a bezpečí naší země.

Jednotky 7. mechanizované brigády v čele s velitelem plukovníkem Miroslavem Vybíhalem vytvořily dokonalý plán, jak uctít památku těch, kteří položili své životy ve jménu svobody a míru. Zapojení národní gardy ze Západní Virginie, která se poprvé připojila k oslavám Dne vítězství v posádce Hranice. Jejich účast byla symbolická a připomněla všem přítomným důležitost spojenectví a spolupráci v zachování míru a bezpečnosti.

Foto: Česko-americký nástup v posádce Hranice | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Česko-americký nástup v posádce Hranice | svob. Brigita Ročňáková

V posádce se shromáždilo množství lidí, od rodin vojáků až po zvědavé obyvatele města Hranice. Pro mnohé z nich to byla jedinečná příležitost nahlédnout do světa vojenského života a pochopit lépe práci a úsilí, které vojáci vyvíjejí ve prospěch vlasti. To byl okamžik, kdy se propojila vojenská jednotka se svým okolím a vytvořila si pevnější pouto mezi armádou a civilní společností. V rámci slavnostního aktu měli účastníci možnost si prohlédnout vojenskou techniku a zbraně. Mohli se blíže seznámit s moderní výzbrojí a vybavením, které používají čeští i američtí vojáci ve své každodenní práci.

Pozvání k účasti na slavnostní nástup k příležitosti Dne vítězství přijali významní hosté. Generálmajor Václav Vlček, v současnosti zastávající funkci velitele Velitelství pro operace. Jeho přítomnost posílila význam tohoto ceremoniálu a svědčí o jednotě a síle českých ozbrojených sil. Také starosta města Hranice, Daniel Vitonský, se zavázal k účasti, 
jako zástupce místní samosprávy přinesl do ceremoniálu hlas občanů a projevil podporu 
a uznání vojákům za jejich službu a obětavost. Za US Army se zúčastnil podplukovník Kevin Hoffman. Jeho přítomnost symbolizovala silné spojenectví mezi českými a americkými ozbrojenými silami a zdůraznila význam mezinárodní spolupráce pro zachování míru a bezpečnosti.

V projevu plukovník Miroslav Vybíhal, pronášel slova díků a povzbuzení pro všechny přítomné vojáky i civilisty. „Dnešní den je připomínkou naší minulosti, motivací pro naši současnost a nadějí pro naši budoucnost. Společně jsme silní a nedovolíme, aby naše vítězství byla zapomenuta.“

V průběhu slavnostního nástupu byla pronesena česko-anglická modlitba kaplana 7. mechanizované brigády, který přednesl slova úcty k padlým hrdinům a prosbu o ochranu pro všechny přítomné vojáky. Tato duchovní slova dodala slavnostnímu nástupu hlubší rozměr a posílila společnou vášeň za mír a svobodu.

Závěrem ceremoniálu bylo položení kytic u památníku akademiků, kde se shromáždění mohli poklonit památce těch, kteří položili své životy ve jménu svobody a spravedlnosti. Toto gesto vyjadřovalo nejen úctu, ale i vděk za obětavost a statečnost těch, kteří obětovali svůj život pro vlast.

Další zastavení nabízela Stálá expozice a kaple svaté Barbory v místní posádce, kde měli zájemci možnost zavítat a strávit chvíli v klidu a rozjímaní. Kaple byla otevřena pro všechny, bez ohledu na náboženské přesvědčení, a poskytovala útočiště pro ty, kteří hledali okamžik odpočinku a ztišení.

Slavnostní nástup 7. mechanizované brigády ke Dni vítězství v posádce Hranice se uzavřel s hlubokým pocitem hrdosti a s pevným odhodláním pokračovat v cestě za mírem 
a svobodou.

72. mechanizovaný prapor se na Libavé připravil na závěrečnou zkoušku svých schopností

V sobotu od 11. května do 15. května 2024 se 72. mechanizovaný prapor podrobil hodnocení bojové připravenosti dle alianční hodnotící metodiky CREVAL (Combat Readiness Evaluation). K této příležitosti bylo využito mezinárodní cvičení Immediate Response 2024 (IMRE24) konaného na VVP Libavá, kde za účasti stovek vojáků z jednotky národní gardy 29 Infantry Division US Army, českých vojáků a desítek kusů bojové techniky probíhal výcvik simulující boj vysoké intenzity.

Foto: Český voják při ženijním výcviku | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Český voják při ženijním výcviku | svob. Brigita Ročňáková

Certifikační cvičení je standardní procedurou NATO pro hodnocení bojové připravenosti, jež se používá u jednotek před jejich zařazením do hotovostních sil, či před jejich nasazením do zahraničních operací. Skládá se z jasně definovaných časových bloků, při kterých se rozehrají desítky incidentů na manévrové, podpůrné a zabezpečující prvky. Na to vše dohlíží rozsáhlý tým hodnotitelů a expertů na své oblasti, který je přítomen u všech těchto cvičících prvků i stupňů velení a řízení, neustále sleduje a vyhodnocuje práci jednotek i štábu při řešení těchto incidentů. 
Hlavní odpovědností za řízení procesů neslo Velitelství pro operace, jakožto garant poskytovaných sil a prostředků do mezinárodního prostředí.

CREVAL vyhodnocení bojové připravenosti (Combat Readiness Evaluation) 

Potvrzením bojové připravenosti. Cílem byla certifikace bojové připravenosti 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic, jehož část bude nasazena do zahraniční operace na Slovensku.

Náročný čtrnáctidenní výcvik „Immediate Response 24“ se propojil s vyhodnocením bojové připravenosti (CREVAL). Výcvik se uskutečnil na základě scénáře, který odpovídá podmínkám soudobého symetrického konfliktu vysoké intenzity a prověřilo schopnost praporu zplánovat, řídit a provádět bojovou činnost v sestavě aliančních sil za podmínek blízkých reálnému válečnému konfliktu.

Foto: Ošetření raněného vojáka dle metodiky hodnocení CREVAL | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Ošetření raněného vojáka dle metodiky hodnocení CREVAL | svob. Brigita Ročňáková

Zaujali stanovený prostor

Nepřítel, simulovaný jednotkami, vystavoval prapor celé řadě složitých situací. Rozehra zahrnovala prvky konvenční i nekonvenční války včetně rušení spojení pomocí prostředků elektronického boje, napadání míst velení z týlu či použití zbraní hromadného ničení na prvosledové jednotky.

„Našim úkolem bylo zajmout stanovený prostor obrany, rozmístit krycí síly a následně v kontaktu s nepřítelem prokázat schopnost plynule přecházet v jednotlivé druhy obranných i útočných taktických činností,“ popsal podplukovník Michal Voltr, velitel 72. mechanizovaného praporu.

Certifikační cvičení představovalo vyvrcholení náročné přípravy, která byla zaměřena na společný výcvik od stupně družstvo, četa, rota až po úroveň celého praporu. Získáním certifikace Mission Capable se potvrdilo, že měsíce společného cvičení jednotek, zacílené na sladění a synchronizaci nejen taktických schopností, ale i oblastí jako je spojení, logistická podpora či průzkum, byly úspěšné. „Jsme schopni plnit zadaný operační úkol,“ konstatoval k získanému hodnocení velitel 72. mechanizovaného praporu podplukovník Michal Voltr.

Foto: Munice do kanónu bojových vozidel Bradley | svob. Brigita Ročňáková
Foto: Munice do kanónu bojových vozidel Bradley | svob. Brigita Ročňáková

Podplukovník Voltr bude na Slovensku zastávat funkci národního vojenského představitele a zároveň zástupce velitele předsunutého mnohonárodního brigádního velitelství. Výsledkem hodnocení bude závěrečná hodnotící zpráva s doporučením certifikace.

Po celou dobu certifikace byly cvičící jednotky pod dohledem skupiny rozhodčí směny, 
která prováděla důslednou kontrolu plnění rozehraných úkolů, dohlížela na dodržování bezpečnostních opatření a koordinovala činnost s řídícím štábem cvičení.

Certifikace se zúčastnil hodnotitelský tým

Veškeré taktické činnosti zároveň vyhodnocoval dle standardizované metodiky Combat Readiness Evaluation neboli CREVAL hodnotitelský tým, složený z příslušníků Velitelství pro operace, velitelství Pozemních sil a příslušníků Mnohonárodní divize střed dislokovaného v maďarském Szekesvehervaru.

„Během cvičení Immediate Response 2024 prokázalo úkolové uskupení svoji všestrannou připravenost a podařilo se mu splnit všechna potřebná kritéria k certifikaci bojové připravenosti pro plnění úkolů v rámci sil NATO,“ zhodnotil na závěrečném nástupu vedoucí hodnotitelského týmu plukovník Jiří Simmer.

Zhodnocení největšího cvičení všech dob v České republice

Na 1200 vojáků se 400 kusy techniky včetně bojových vozidel pěchoty M2 Bradley, pásové obrněné transportéry M113, bojová vozidla pěchoty BVP-2 s tanky T-72M4 CZ. Tak vypadalo letošní v historii největší cvičení Immediate Response 24, které probíhalo po dva týdny na Libavé. Se zapojením dvou hlavních jednotek – Velitelství 
7. mechanizované brigády a Národní gardy 29 Infantry Division US Army měl výcvik především prověřit schopnosti velitelů a štábů velet a otestovat během cvičení nejen samotný přesun, ale i schopnosti vzájemné spolupráce, logistických postupů a integraci sil.

Foto: České tanky T-72M4 CZ při bojových střelbách | svob. Brigita Ročňáková
Foto: České tanky T-72M4 CZ při bojových střelbách | svob. Brigita Ročňáková

Podle zastupujícího velitele 7. mechanizované brigády plukovníka Miroslava Vybíhala, jsou všestranně připravení velitelé a štáby pro provádění operací naprosto klíčoví. „Právě cvičení jako je Immediate Response 24 nám pomáhá rozvinout schopnost jednat rychle a efektivně, propojit snahu jednotlivých skupin a vytvořit sehraný, bezchybně fungující tým odborníků. S takovou partou se nebojím postavit čelem jakékoli výzvě,“ zdůraznil plk. Vybíhal.

Zdroj: Velitelství pro operace

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP