Profesionál mezi profesionály: pohled českého vojáka do vyšších pater kariérového vzdělání U.S. Army (4. díl)

 16. 05. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vzdělání je základ schopností a dovedností každého z nás a být vojákem profesionálem znamená celoživotní práci na svých znalostech, schopnostech a dovednostech. Pokud vyrůstáte v prostředí jednotek 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“ (4. brn), je logické, že se její moto „tam, kde jiní nestačí“ stane součástí vaší DNA a výzvu, jakou bylo vyslání do United States Army Sergeants Major Academy (USASMA) pro získání vysoce kvalitního vzdělání, berete jako úkol, kde nesmíte selhat. Bez ohledu na fakt, že do této školy posíláme praporčíky AČR již od roku 2004, v současných řadách AČR naleznete pouze do deseti absolventů této prestižní školy a já osobně jsem třetí vrchní praporčík 4. brn, který dostal možnost na této škole studovat. V minulých dílech jsem vám popsal tzv. pre-course neboli nultou část vzdělávacího kurzu, 1., 2., 3. a 4. katedru a v tomto posledním díle vám představím závěrečnou část školy – 5. katedru Department of Joint, Interagency, Intergovernmental and Multinational Operations a ukončení celého studia.

Foto: nprap. Michal Baka | AČR
Foto: nprap. Michal Baka | AČR

Department of Joint, Interagency, Intergovernmental and Multinational Operations – Pouštní bouře a Purple pen

Poslední předmět a závěrečná část školy nijak neztratila na tempu a díky tvrdšímu přístupu instruktorů člověk velice rychle pochopil, že ani tady se nesmí nepolevit a nic vám nespadne zadarmo do klína. Shodou okolností byl můj instruktor Mr. Hunt, manžel mé instruktory z DPS a SGM Buschow, kteří dotvořili poslední dvojici mých instruktorů. Musím podotknout, že všichni mí instruktoři měli zkušenosti z operačních a strategických úrovní, byli vrchními praporčíky a jejich přínos na zdokonalení mé osoby byl enormní. 

Foto: Společné foto z Department of Joint Interagency Intergovernmental Military Operations | nprap. Michal Baka
Foto: Společné foto z Department of Joint Interagency Intergovernmental Military Operations | nprap. Michal Baka

Tento předmět byl vlastně paralelou s DAO, nicméně směřoval více ke spolupráci při provádění operací mezi agenturami, vládními i nevládními organizacemi a v mezinárodním prostředí. Lekce byly zaměřeny na pochopení struktury speciálních sil, námořní pěchoty a jejich expedičních sil, letectva, ale také struktur ambasád a systému práce vládních i nevládních organizací, se kterými můžete spolupracovat při plnění úkolů. Výuka byla dále zaměřena na kooperaci při plánování, kde se jednalo o podobné plánovací algoritmy jako u DAO, nicméně s jistými odlišnostmi v materiálech a výstupech. Samozřejmostí pak byla ústní zkouška a eseje, za které se v tomto předmětu udělovala cena „Purple pen“, pokud jste napsali esej na 100 % a všichni instruktoři této katedry vaši práci následně vyhodnotili jako nejlepší práci ze všech tříd katedry (z celkem cca 120 prací). 

První pokus byla esej na téma Velení a řízení při společných operacích a bohužel od šance na Purple pen mne připravily drobné chyby v gramatice, takže s finálním hodnocením 97 bodů, jsem byl vlastně zklamaný. Přestože se jednalo o jinak velmi dobré hodnocení A+, mentalita 4. brn je v mém srdci a hlavě natolik zakořeněná, že jsem musel svou příští a poslední šanci na získání 100 % a Purple pen zmáknout. 

Do závěrečné seminární práce na téma Operační umění jsem vložil své maximální úsilí a znalosti z celého roku pobytu na škole. V rámci eseje na téma Operace Pouštní bouře,  jsem si, na rozdíl od svých spolužáků, pak zvolil netradičně způsob využití speciálních sil při útocích na rakety Scud a jejich taktický neúspěch nakonec proměněný ve strategické vítězství a finální úspěch celé operace. Toto netradiční téma, obohacené o mé myšlenky a argumentace nakonec splnilo můj stanovený cíl v podobě získání Purple pen. 

Foto: Přebírání ocenění Purple Pen za nejlepší práci v DJIIMO | nprap. Michal Baka
Foto: Přebírání ocenění Purple Pen za nejlepší práci v DJIIMO | nprap. Michal Baka

Možná to teď zní jako sebestředné vychvalování, nicméně není úplně zvykem, aby tuto cenu dostal někdo, kdo není rodilý mluvčí a mně osobně šlo zejména o prezentaci toho, že příslušník AČR v hodnostním sboru praporčíků je plnohodnotným partnerem všem našim spojencům a dokáže plnit úkoly na nejvyšším standardu. Získání Purple pen mě samozřejmě pozitivně nakopla. Má následná příprava na ústní zkoušku proběhla bez sebemenšího podcenění, takže výsledná známka v podobě 100 % byla jen dalším dílem celkové vynikající známky z této katedry. 

Poslední část katedry byla věnována plánovacím briefingům, jejich zpracování, včetně nenadálých změn, což nás mělo připravit na různé varianty (nejen) při zpracování společné operace na mezinárodní operačně-strategické úrovni. Díky svým předchozím studijním výsledkům a celkové práci ve třídě jsem měl možnost jeden takovýto briefing vést, což byla velice dobrá prověrka znalostí a schopností z průběhu celého studia, jelikož kromě aktuálních věcí jsem uplatnil i znalosti z DFM, DAO, DCL i DPS. Celkové hodnocení toho semestru bylo 98,80 % a má pozornost se již soustředila jen na dokončení dvou ročníkových prací, obhajobu jedné z nich a úspěšně ukončení celého studia.

Ročníkové práce a druhá stránka studia

Mé ročníkové práce byly postavené jako jeden projekt a vzájemně na sebe navazovaly. Jejich cílem bylo nejprve popsat kladné stránky GWOT pro získání zkušeností u velitelů na stupni družstvo a četa a následné využití těchto poznatků pro transformaci přípravy, výchovy a vzdělání těchto lidí v armádním systému se zaměřením na institucionální, operační a sebevzdělávací fáze tohoto rozvoje. Závěrečná práce včetně obhajoby se konala před instruktory z mateřské třídy a výsledná známka za tuto část 98,80 % byla spíše opětovné zhodnocení veškeré mé práce, poznatků a vědomostí za celý rok, nežli odraz práce z posledních dní studia. Závěrečnou ceremonii si pak člověk opravdu užil a cítil se hrdý na to, že to, co se na začátku zdálo jako nereálné, nakonec dokázal zvládnout a splnit. Na pódiu byl pak se mnou ještě jeden kolega z AČR, se kterým jsme dokázali obě naše vlajky dostat mezi deset nejlepších zahraničních studentů a všem tak ukázat, že NCO z Armády České republiky si zaslouží respekt a uznání.

Foto: Diplom NCO Leadership Center of  Excellence Sergeants Major Academy | nprap. Michal Baka
Foto: Diplom NCO Leadership Center of  Excellence Sergeants Major Academy | nprap. Michal Baka

Během studia nebyl úplně čas na mimoškolní aktivity, avšak reprezentace školy v rámci fotbalové ligy základny (kde byla naše třída úspěšná), účast v crossfitových závodech, anebo trávení času s blízkými přáteli a studenty z Anglie, Brazílie, Holandska, Itálie, Německa, Norska a Slovenska, byla druhá skvělá stránka studia na USASMA. Jsem velice vděčný za přátelství, která tato škola buduje a také za to, že mi tato příležitost vůbec byla mými nadřízenými dána. Věřím, že vědomosti a dovednosti, které jsem tak získal, v budoucnu uplatním, a i díky této zkušenosti budu platným členem stříbrného sboru Armády České republiky. 

Přehled, zkušenosti a dovednosti, které jsem díky tomuto studiu získal, beru jakou cenný základ pro transformaci myšlení z taktického na operační a strategický stupeň a jako dobrý základ pro koncepční práci na budoucích projektech a v rámci svého dalšího služebního zařazení. Sice i nadále budu mít srdce bojovníka a hlavu neústupného berana s tím, že vojáka dělá vojákem fyzická připravenost, dokonalá střelba a nastavení mysli, kde neúspěch není řešení nebo odpověď, avšak díky popsanému zahraničnímu studiu také vím, že reálná bojeschopnost se rodí již za stolem jako vize, doktrína nebo koncepce a jen díky kvalitnímu vzdělání a plnému pochopení všech armádních procesů jsou tyto vize a koncepce následně transformovány do podoby útočné pušky, SOP, nebo zásoby munice, kterou vidí bojovník v poli.

Zdroj: United States Army Sergeants Major Academy

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP