Projekt Sabrah jako možný budoucí tank pro AČR

 09. 02. 2021      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

V České republice již delší dobu probíhá debata ohledně nahrazení dosluhujících tanků T-72M4 CZ. Hlavními kandidáty jsou tanky kategorie Main Battle Tank – německý Leopard 2 a jihokorejský K2 Black Panther. Má Česká republika na výběr z více možností, jak zachovat palebnou sílu tanků, a přitom přijmout i nekonvenční řešení?

4320
Foto: Hlavními kandidáty pro nahrazení dosluhujících tanků T-72M4 CZ jsou tanky kategorie Main Battle Tank – německý Leopard 2 (na snímku) a jihokorejský K2 Black Panther.  | archiv společnosti Krauss-Maffei Wegmann / CC BY-SA 3.0

Ve Spojených státech začalo na konci minulého roku hodnocení jednotlivých prototypů v rámci projektu Mobile Protected Firepower (MPF). Tento projekt byl spuštěn za účelem vybavení jednotek americké armády lehkým tankem s dostatečnou mobilitou a palebnou silou. Většina z dodaných prototypů má dělo ráže 105 mm a je přepravitelná vzduchem pomocí letounů C-130 Hercules a C-17 Globemaster III. Bylo by dobré připomenout, že kromě osazení pásových platforem jsou již dnes ve výzbroji armád k vidění různé varianty těžšího děla na kolových platformách. Jako příklad lze uvést M1128 Mobile Gun System na platformě Stryker, francouzský AMX-10 RC nebo italský B1 Centauro.

Lehké tanky se ovšem navyrábí jen na západ od ČR. Zajímavým a doposud celkem neznámým případem je izraelský projekt lehkého tanku Sabrah. Jedná se ve své podstatě o věž instalovanou na pásovou a kolovou platformu. Výrobce uvádí dva typické příklady: platformu ASCOD a Pandur II, nicméně dle dostupných materiálů lze věž nainstalovat na široké spektrum platforem. Sabrah je vybaven, stejně jako projekty MPF, 105 mm dělem. Koaxiálně je spřažen kulomet ráže 7,62 mm. Ve věži mohou být umístěny dvě protitankové řízené střely. Sabrah může být vybaven moderním systémem velení a řízení Torch-X, systémem Iron Vision pro 360° povědomí o situaci a systémem aktivní ochrany Iron Fist. Sabrah je hmotnostně srovnatelný s tankem T-72M4 CZ (44 tun oproti 48 tunám u T-72), zatímco je výrazně lehčí než oba zmiňované tanky Leopard a K2 Black Panther (62 tun a 55 tun).

ascod
Foto: Výrobce uvádí dva typické příklady: platformu ASCOD a Pandur II, nicméně dle dostupných materiálů lze věž nainstalovat na široké spektrum platforem. | archiv společnosti Elbit Systems / CC BY NC-ND

Sabrah nabízí zajímavé možnosti nejen pro AČR, ale také pro český obranný průmysl. V minulých dnech se objevila zpráva, že společnost Elbit Systems (výrobce věže) dodá Sabrah filipínským ozbrojeným silám. Kolová platforma Pandur II bude vyráběna částečně v ČR. České firmy se tedy dokázaly zapojit do globálního dodavatelského řetězce určité platformy, což by v budoucnu mohlo znamenat výhodu plynoucí z těchto zkušeností. Další české firmy se mohou zapojit do tohoto projektu například v oblasti elektrooptických komponentů vozidla. V rámci velmi dobrých česko-izraelských vztahů vyvstává otázka, kolik procent projektu by bylo realizováno v ČR. Zavedení Sabrahu do AČR na pásové i kolové platformě může být důkazem další úspěšné česko-izraelské spolupráce na poli obrany a bezpečnosti a může přispět k budování českého renomé v této oblasti. 

Pro AČR připadají v případě projektu Sabrah tři možné základní scénáře:

Prvním z nich je kompletní nahrazení tanků T-72M4 CZ platformou Sabrah a do jisté míry tak ponížit tankové schopnosti (použitím menší ráže děla), což by ale na druhou stranu bylo vynahrazeno vyšší mobilitou a přepravitelností letouny (kategorie C-130, C-17 Globemaster III nebo aliančních An-124). Další výhodou by z hlediska unifikace výzbroje byla možnost instalace věže Sabrah na platformu, která bude v rámci AČR vybrána jako nové pásové bojové vozidlo pěchoty. V tomto případě by mohlo dojít ke snížení nákladů na provoz a servis těchto vozidel.

Druhým scénářem by mohlo být, v souladu s Koncepcí výstavby AČR 2025 a 2030, reorganizace 44. lehkého motorizovaného praporu na prapor mechanizovaný. V případě zavedení platformy Pandur II do této jednotky by došlo ke zvýšení bojeschopnosti a palebné síly. Platforma Pandur II poskytuje vysokou mobilitu a možnost relativně lehké přepravy buď po vlastní ose nebo letecky. V případě potřeby by AČR měla možnost rychle vyslat potřebnou palebnou sílu do místa určení. Pandur II je navíc v AČR zaveden, což by bylo výhodné z pohledu výcviku, předávání zkušeností a také z pohledu servisu. 

Třetím a asi finančně a logisticky nejnáročnějším scénářem je zařazení jednotky složené z lehkých tanků Sabrah do sestavy 7. mechanizované brigády. V tomto scénáři lze počítat se zachováním kategorie MBT v AČR s tím, že jednotky 7. mechanizované brigády budou doplněny o lehký tank/vozidlo palebné podpory na stejné platformě jako budou pásová bojová vozidla pěchoty. V případě výstavby „těžké brigády“ dle požadavků NATO by tak došlo k navýšení palebné síly 7. mechanizované brigády. Lehké tanky mohou být případně nasazeny na bojišti jako první ještě před nasazením těžších tanků kategorie MBT. 

Experty Ministerstva obrany a AČR čeká v případě výběru náhrady tanků T-72M4 CZ složitý úkol. Oba hlavní kandidáti mají co nabídnout jak po stránce technické a technologické, tak po stránce možností zapojení českého obranného průmyslu. Hlavním faktorem, který bude s největší pravděpodobností rozhodovat, bude výše finančních prostředků alokovaných na modernizaci tankového vojska.

Vzhledem k faktu, že se ČR zavázala vybudovat „těžkou brigádu“, lze říct, že experti nebudou tuto oblast podceňovat. Platforma Sabrah může být i v případě ekonomických problémů resortu obrany minimálně přechodným řešením, které nabídne možnost unifikace výzbroje AČR (právě v případě „těžké brigády“), rozšíření a doplnění palebné síly, a konečně možnost pro český obranný a bezpečností průmysl podílet se na zavádění moderních systémů do AČR a tím získání zkušeností pro možný vlastní vývoj moderních systémů.

 Autor: Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP