Lynx KF41 jako logická volba pro Armádu České republiky

 23. 07. 2020      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Armáda ČR potřebuje moderní bojová vozidla pěchoty schopná ovládnout v příštích 30 letech bojiště. Proto při jejich výběru bude potřeba vzít v úvahu nejen jejich mobilitu, palebnou sílu a ochranu, ale také přizpůsobivost a schopnost vyhovět požadavkům bojiště budoucnosti s ohledem na jejich růstový potenciál. 

Při nákupu pro příští desetiletí bude zásadní zvažovat náklady na celou dobu životnosti vozidla. Čím starší je koncepce vozidla v době jeho pořízení, tím více peněz bude potřeba v budoucnu investovat na jeho modernizaci. V nikdy nekončícím balancování mezi měnícími se hrozbami a designem bojového vozidla se o to více v reálném provozu projeví jeho limity. Stávající designy bojových vozidel, z nichž mnohé debutovaly před více než dvěma desítkami let, se přibližují k bodu, kdy již jejich ochranu a kapacitu nebude možné vylepšit.

Jsou to právě vlastnosti, jako ochrana, kapacita a adaptabilita, které budou definovat příští generaci BVP. Současně budou muset disponovat dostatečnou pružností, aby byly schopné přizpůsobovat se budoucím hrozbám po celou dobu životnosti (LOT). 

Video: Lynx KF41 - Česká republika / YouTube

Jejich růstový potenciál bude záviset zejména na vlastnostech, jako jsou:

• užitečné zatížení a jeho dostatečná kapacita umožňující implementaci další aktivní a pasivní ochrany, navýšení palebné síly a dalších budoucích funkcí;
• objemová kapacita pro fyzické umístění dalších vnitřních a vnějších vrstev ochrany/ pancéřování, nového vybavení a systémů;
• motorická a mechanická kapacita za účelem zachování a vylepšení mobility a agility vozidla navzdory navyšující se hmotnosti vozidla; 
• Generická architektura vozidla (GVA) a kapacita elektrické energie k dispozici pro efektivní integraci nových systémů, senzorů a zařízení jak nyní, tak v budoucnu.

Tyto vlastnosti a kapacity musí být zabudovány do vojového vozidla od samého počátku; později ji lze přidat úspěšně jen v ojedinělých případech, a pokud ano, pak jen po částech a omezeně.

Lze konstatovat, že jeden stávající koncept BVP už nyní uvedených kapacit dosahuje: nový Rheinmetall Lynx KF41.

Lynx a jeho původ

Koncepce rodiny vozidel Lynx KF41, která reflektuje vice než 50letou zkušenost a know-how s výrobou obrněných vozidel, vzešla z provozních požadavků, kterým budou moderní armády čelit v příštích letech.

U bojového vozidla pěchoty je důležité, aby disponovalo nezbytnou ochranou, mobilitou a palebnou silou pro dnešní hrozby, spíše než pro ty minulé.

Má-li IFV i v budoucnu zůstat úspěšným a operačně relevantním bojovým prostředkem v členitém bitevním prostoru, ve kterém se pohybují státem organizované jednotky i neoficiální bojové skupinky a kde lze frontovou linii jen ztěží definovat, je zřejmé, že bude muset mít schopnost přizpůsobit se podle výrazně odlišných požadavků. K tomu bude potřebovat dostatek kapacity a flexibility.

Rheinmetall_Lynx_1DMJ4491
Foto: Koncepce rodiny vozidel Lynx KF41 reflektuje vice než 50letou zkušenost a know-how s výrobou obrněných vozidel | Rheinmetall

Lynx KF41 byl navržen tak, aby od počátku splňoval následující provozní potřeby:

• Kombinované zbraňové možnosti na úrovni čety pro možnost volby;
• kombinované bojové systémy pro provádění operací napříč rozmanitým spektrem konfliktů;
• vysoká mobilita umožňující taktickou flexibilitu;
• modulární systémy vozidel, které lze modernizovat nebo snadno upravovat;
• schopnost přežití na bojišti, která nutí nepřítele pracovat nad prahem odhalení.

Výsledkem je vozidlo, které se vyznačuje:

• vysokou úrovní vlastních schopností;
• modularitou pro přizpůsobení ochrany a dosažení rychlých upgradů;
• otevřenou elektrickou, elektronickou, softwarovou a mechanickou architekturou;
• navýšenou kapacitou užitečného zatížení a elektrické energie.

Právě z tohoto zadání nepřekročitelných provozních požadavků a misí vzešly konstrukční parametry vozidla Lynx KF41. 

Díky svému designu, který minimalizuje technická rizika, se Lynx KF41 etabloval jako nejvyváženější bojové vozidlo pěchoty na světě, se škálovatelnými úrovněmi ochrany, volbou kanónů 30 mm, 35 mm či případné větší ráže, možností umístit až devítičlennou jednotku (vedle stálých členů posádky) a vysokou mobilitou vzhledem k dobře vyváženému poměru výkon/ hmotnost.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP