První návštěva náčelníka Generálního štábu genmjr. Řehky vedla do Čáslavi

 27. 07. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

21. základnu taktického letectva v Čáslavi navštívil v úterý náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka. Tato návštěva byla zajímavá hned ze dvou důvodů.  Šlo o první návštěvu vojenského útvaru ve funkci náčelníka GŠ a zároveň mohl genmjr. Řehka před přítomnými novináři reagovat na oznámení o zahájení vyjednávání o budoucnosti taktického letectva. Na návštěvě jej doprovodil ředitel Odboru rozvoje Vzdušných sil Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany plukovník Jan Susekár, který je také členem vyjednávacího týmu pro pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F-35 Lightning II. Toto vyjednávání má trvat do října 2023.

Video: První návštěva náčelníka Generálního štábu genmjr. Řehky vedla do Čáslavi / YouTube

Náčelník GŠ Řehka v úvodu setkání s novináři uvedl, že jde o zahájení standardních návštěv útvarů. Základna v Čáslavi je podle jeho názoru důležitá jednotka. „Plní bojové úkoly i v míru, chrání náš vzdušný prostor a z tohoto pohledu je to určitě jedna z důležitých jednotek Armády České republiky,“ zdůvodnil na úvod briefingu Řehka svou návštěvu. Stejně tak se chystá navštívit i všechny ostatní jednotky pozemních, vzdušných, speciálních a kybernetických sil.

Velkým tématem bylo samozřejmě pořízení letounů F-35, konkrétně jejich finanční výhodnost, výše nákladů na úpravy základny i zázemí a výše provozních nákladů. „Jde o politické rozhodnutí, které nastalo na základě vojenského doporučení,“ sdělil genmjr. Řehka. Většina údajů, nad kterými se spekuluje, je součástí studie. Ta je v utajeném režimu. Plukovník Jan Susekár doplnil, že pokud jde o cenu, letoun F-35 nebyl rozhodně nejdražší variantou. „Mohl bych být konkrétní pouze v tom, že jsme oslovili čtyři státy, sešlo se nám 7 typů a F-35 se z hlediska nákladů neumístila na prvním místě,“ vysvětlil Susekár. Při zpracovávání vojenského zadání byly podle Řehky nejdůležitější schopnosti letounů, cena nebyla rozhodující. Důležitými schopnostmi letounu má být například zachytitelnost na určitou vzdálenost a možnosti nesení výzbroje. Podle náčelníka Generálního štábu je zahájení vyjednávání důležitým momentem pro splnění plánovaného termínu. Nové nadzvukové letouny má mít Česká republika do roku 2027, resp. 2029, jak uvádí Koncepce výstavby AČR. Důležité investice nepůjdou jen do vlastního pořízení letounů, ale také do infrastruktury. Bude se muset vyřešit nejen zatížení, ale i délka přistávacích a vzletových drah, hangáry, přístrojové vybavení, bude potřeba doplnit personál a nutné budou i další investice.

rehka_caslavFoto: Velkým tématem bylo samozřejmě pořízení letounů F-35, konkrétně jejich finanční výhodnost, výše nákladů na úpravy základny i zázemí a výše provozních nákladů. | Jan Juřica / CZ DEFENCE

V každém případě tak dojde k modernizaci letiště a nás zajímalo, zdali armáda do budoucna počítá v rámci pořízení nových stíhacích letounů i s možností vybudování nové taktické základny, která by z kapacitního i strategického hlediska měla svůj smysl. Položili jsme proto panu generálovi následující otázku: Pane generálmajore, není při plánovaných modernizacích na stole plán zřídit úplně novou taktickou základnu, která by mohla v případě potřeby sloužit pro ostatní letouny států NATO? Přece jen – dvě letky znamená 24 strojů. „Musím říct, že takhle daleko zatím v těch úvahách nejsme. Logicky se nabízí využívat infrastrukturu, kterou máme. Samozřejmě my budeme muset kalkulovat i s takovými věcmi, jako je záložní letiště, případně různá letiště pro rozptýlení techniky například v případě nějakých krizí a podobně. Na toto všechno budeme připravovat různé plány tak, jak je děláme i dnes se současnou technikou. O novém letišti ale zatím neuvažujeme.“

Plukovník Susekár dále doplnil, že v rámci vyjednávání přijede americký tým, který všechny zúčastněné seznámí s požadavky na infrastrukturu co do rozměru a schopností. „Doufáme, že tyto letouny budeme schopni umístit zde v Čáslavi.“

V této souvislosti také zmínil využití podzvukových bojových letounů L-159 umístěných právě v Čáslavi. „Asi víte, že letouny L-159 mají svou životnost. Někdy kolem roku 2040 by měly skončit. My předpokládáme, že se zavedením dvou letek nadzvukových letounů nastane postupný útlum L-159 a někdy před koncem životnosti je nahradíme jinou platformou. Případné modernizace budou směrovány tak, aby tento letoun mohl dále létat a poskytovat letecký výcvik a podporu pozemních vojsk,“ sdělil ředitel Odboru rozvoje Vzdušných sil Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany, plukovník Jan Susekár.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP