Ředitel státního podniku VTÚ: Systém SPYDER je špičkový a pro AČR jednoznačně dobrou volbou

 13. 10. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V úterý 5. října 2021 byla podepsána dlouho očekávaná dohoda mezi ministerstvy obrany České republiky a Izraele o pořízení protiletadlového raketového kompletu krátkého a středního dosahu SPYDER izraelské společnosti RAFAEL. Účast českého obranného systému dosáhne 38 % (požadavkem z české strany bylo alespoň 30 %) a budou se na něm podílet společnosti RETIA ze skupiny CSG, a také státní podnik VTÚ. Společnost RETIA podepsala dohodu s izraelským výrobcem v průběhu letošních Dnů NATO v Ostravě, a podpis smlouvy mezi společností RAFAEL a VTÚ následoval 23. září. 

9--layer-1512Foto: SPYDER - Protiletadlový raketový komplet krátkého a středního dosahu (SHORAD) | Ministerstvo obrany ČR

Zatímco pardubická společnost RETIA se zkušeností nejen z úspěšné modernizace stávajících kompletů 2K12 KUB se bude na projektu SHORAD podílet jednak koordinací zavedení systému SPYDER do výzbroje AČR, zastřešením subdodávek dalších společností (mezi požadavky armády patří mj. využití podvozku TATRA) a také přímo výrobou některých technologií, Vojenský technický ústav (VTÚ) přispěje návrhem a výrobou místa velení protiletadlové baterie, integrací aplikačního programového vybavení a komunikačních systémů nebo zajištěním ochrany utajovaných informací.

Jak RETIA, tak VTÚ v tomto ohledu navazují na spolupráci s izraelskou státní společností ELTA Systems, která pro Armádu České republiky na základě mezivládní česko-izraelské smlouvy z 5. prosince 2019 dodá do roku 2023 osm kusů 3D mobilních radiolokátorů MADR. Čtyři kusy ve verzi MADR 2084 MMR - GBAD jsou pak spolu se čtyřmi prostředky velení a řízení palby, šestnácti odpalovacími zařízeními, čtyřmi přepravníky munice a dalším příslušenstvím součástí projektu SHORAD.

Izraelské technologie v oblasti protivzdušných prostředků patří ke světové špičce. Vysoká míra účasti českého obranného průmyslu jednak potvrzuje jeho kvality, a jednak se stává příležitostí pro další rozvoj jeho schopností formou přenosu vývoje a výroby technologií do České republiky, stejně jako zkušeností při zajištění životního cyklu po dobu dvaceti let. Vyčíslení nákladů na životní cyklus ve výši 23,5 miliardy korun před podpisem vlastní smlouvy vzbudilo pozornost a opticky znásobilo vstupní náklady ve výši 13,7 miliardy, nicméně právě k takovému postupu nedávno Ministerstvo obrany vyzval Nejvyšší kontrolní úřad. Při bližším pohledu na uvedenou sumu nelze než konstatovat, že se drží spíše na spodní hranici odhadnutelných nákladů.

Kromě toho, že armáda získá do roku 2026 v podobě čtyř baterií systému SPYDER-MR moderní náhradu za přesluhující ex-sovětský systém 2K12 KUB, je neméně důležitým rozměrem akvizice právě potvrzení vysoké úrovně jmenovaných společností českého obranného průmyslu a především příležitost k jejich dalšímu rozvoji ve spolupráci s renomovaným izraelským výrobcem, který je navíc podtržen přenosem citlivých technologií do České republiky. Položili jsme v tomto ohledu několik otázek řediteli státního podniku VTÚ, panu Ing. Petru Novotnému, který do čela VTÚ přišel v březnu 2021 z místa ředitele odštěpného závodu VTÚL a PVO, a jako bývalý pilot vojenského vrtulníku má se systémy protivzdušné obrany dlouhodobou zkušenost.

novotnyFoto: Ředitel VTÚ, s.p. Ing. Petr Novotný | VTÚ, s.p.

Pane řediteli, VTÚ v poměrně krátké době navazuje spolupráci s druhou významnou izraelskou společností, po ELTA Systems jde o RAFAEL, v obou případech se spolupráce týká oblasti protivzdušné obrany. Jak složitá jednání s výrobcem systému SPYDER byla a jste obecně spokojen s jejich výsledkem?

Musím přiznat, že v prvním případě byla jednání mnohem delší a složitější. Lze to zřejmě připsat faktu, že do té doby byla spolupráce VTÚ, s.p. s izraelskými společnostmi minimální, či byla historicky řešena přes jiné prostředníky, jak tomu bylo např. u projektu zbraňové stanice pro PANDUR. Navíc u otázky integrace MADR do systémů velení a řízení vzdušných sil se jednalo o velmi sofistikované a pro obě strany citlivé informace, které mnohdy nemohou být sdíleny před podpisem smlouvy, zejména s ohledem na zákon o ochraně utajovaných informací. Nicméně lze z pohledu státního podniku jednoznačně říci, že spolupráce s ELTA Systems významně napomohla jednání se společností RAFAEL a tato jednání již byla vedena mnohem efektivněji a cíleně přesně na ty oblasti, ve kterých je role státního podniku nezastupitelná. Co se týká spokojenosti s výsledkem, ano, jsem velmi spokojen a děkuji všem dotčeným zaměstnancům, kteří i v nelehké době pandemie COVID-19 dokázali vyjednat pro podnik a nakonec i rezort MO maximum možného.

VTÚ bude odpovídat za návrh a výrobu tzv. místa velení protiletadlové raketové baterie či střediska řízení palby. Co si lze pod tímto výrazem představit, jaké systémy budou do tohoto prvku integrovány?

Protiletadlová raketová baterie je komplex prvků, který tvoří jakousi synergii, kdy od výstrahy od nadřízených systémů o blížícím se nebezpečí ve vzdušném prostoru dojde k zachycení cíle vlastním radiolokátorem, vyhodnocení celé situace a přenosu dat na odpalovací zařízení, které následně navede vhodnou raketu do oblasti očekávání, čili do tzv. nadběhového bodu. Srdcem celého procesu je právě místo velení, které si lze představit jako soubor dvou kontejnerů na podvozku vozidla TATRA, které jsou vybaveny komunikačními a informačními technologiemi se speciálním aplikačním programovým vybavením. Právě návrh, osazení technologiemi a zkoušky těchto kontejnerů jsou, mimo jiné, v odpovědnosti VTÚ, s.p. Co se týká systémů, které budou do tohoto místa integrovány, Vám, kromě nativních částí systému SPYDER, mohu zmínit jen obecně nadřízené prvky systému velení a řízení vzdušných sil, jelikož sdělením přesnějších informací bych mohl rozkrýt něco, co by pravděpodobně nebylo v zájmu rezortu MO.

Jakou formou bude probíhat koordinace zapojení společnosti RETIA a VTÚ do zakázky?

Koordinace těchto činností je jednoznačnou odpovědností primárního výrobce, tedy společnosti RAFAEL. Nicméně věřím, že jak státní podnik, tak společnost RETIA budou mít společný zájem své činnosti koordinovat ku prospěchu cílového uživatele.

Česká republika se mezi státy NATO stane prvním uživatelem systému SPYDER. Jde z Vašeho pohledu a při zkušenosti, kterou v této oblasti máte, z technického hlediska o dobrou volbu?

Jednoznačně. Není ani tak důležité, zda jsme první, druzí, nebo třetí. SPYDER MR patří mezi špičku v oboru. Jak jsem uvedl výše, za integraci místa velení do nadřízené infrastruktury ponese odpovědnost náš podnik, čili na vnějším rozhraní budou systémy dlouhodobě vyvíjené a vyráběné naším podnikem, které jsou již několik let v obdobných variantách nasazeny ve vzdušných silách. Směřuje-li tedy Váš dotaz směrem k tomu, zda máme obavu o kompatibilitu, rád bych nejen Vás, ale i Vaše čtenáře ujistil, že nikoli.

Usnadní společný izraelský původ radarů MADR a systému SPYDER a jejich kompatibilita práci při jejich integraci v českém prostředí?

Určitě ano, již v předchozí části jsem se nejen Vás snažil ujistit, že zapojením VTÚ, s.p. do oblasti integrace je toto riziko zcela srovnatelné se zaváděním jakéhokoli systému jakéhokoli výrobce. Datové přenosy a kompatibilita komunikačních a informačních systémů nejsou dnes již doménou jen radarů a protivzdušné obrany, ale každého druhu sil. Tuto oblast jako státní podnik řešíme např. i ve prospěch pozemních sil, kdy jsme nositeli rámcových dohod na implementaci konceptu FMN (Federated Mission Networking), či pořízení a integraci systému řízení palby dělostřelectva.

Můžete potvrdit očekávání, že zapojení obranného průmyslu, ať již do probíhající zakázky MADR, nebo rozbíhající se zakázky SHORAD, přinese českým společnostem a specificky státnímu podniku VTÚ posílení schopností v oblasti systémů PVO?

Ano, mohu. A to zejména v oblasti zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, což je zpětným benefitem i pro našeho zakladatele, tedy rezort MO.

Probíhají, případně jsou ve výhledu, také další projekty, na nichž se VTÚ podílí, nebo bude podílet, ve spolupráci s izraelským obranným průmyslem?

Izrael patří mezi naše klíčové spojence. Je tedy logické, že probíhají i další jednání v jiných oblastech, ve kterých by mohl VTÚ, s.p. přispět ke zvýšení obranyschopnosti a bezpečnosti naší země. S ohledem na skutečnost, že se ale v našem případě téměř vždy jedná výlučně o velmi citlivá témata, nemohu se k této otázce vyjádřit blíže.

 Autor: Jakub Samek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP